Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Informujeme
REGENA 4/2009

Baba a Dědek

Bab a dědků je v českém ezoterickém kotlíku víc než dost, a tak se sluší úvodem říct, že mám na mysli skalní dvojici u Mladé Boleslavi. Příběh Baby a Dědka začal dávno. Podle geologů už v třetihorách, a podle lidové pověsti v dávných časech, kdy ještě byla Baba živou babou kořenářkou a Dědek jejím mužem. Jednoho krásného dne se rozhodli, že Krakonoš nezchudne a vydali se do jeho zahrádky na bylinný pych. Na tuhle „procházku" kupodivu vzali i svého vnoučka. Ale Krakonoš je ještě přísnější než správa národního parku, a toho dne zjevně nebyl v dobré náladě. Navíc baba nebyla Anče a dědek Kuba. A tak je Krakonoš prohnal až sem k Mladé Boleslavi, kde je pomstychtivě proměnil v kámen. Marně vnouček naplakal celý rybníček slz (stále přítomen), a už je z něj kopeček taky. Tolik drsná pověst z paměti národa, která však hodně napovídá o místní realitě. Skutečnost je mnohem příjemnější, s pověstí se prolíná v několika skrytých souvislostech.

Baba a Dědek jsou dva vrcholy nízké vyvýšeniny (362 m n. m.) nedaleko Kosmonos. Jedná se o zbytek třetihorní sopky. Plocha je chráněná jako přírodní rezervace s četným výskytem bylinných i živočišných vzácností. Ve skále, odkryté starými lomy, jsou krásně viditelné sopečné kanály, kudy proudila láva a sopečné plyny. Oba vrcholy jsou čedičové, roztrhané četnými trhlinami, krátery a sopouchy. Sto let opuštěné lomy místu rozhodně neuškodily, skála je tady otevřená a plná silné zemské energie. Čedič, ostatně jako všechny vyvřeliny, je zárukou dokonalého propojení se Zemí.

Dědek je vyzdoben kráterem a skalními tunely, Baba nabídne hrozivou soutěsku, kde se dá „při troše nepozornosti" i zkamenět. Oba vršky leží přibližně na směru východ-západ, přičemž Dědek je ten východnější. Neboli - Dědek se dívá k východu, Baba k západu. Opírají se o sebe zády a mezi nimi je silná energetická vazba. Oba vrcholy tvoří silný dipól mužsko-ženských energií.

Po východu Slunce je silnější a otevřenější Dědek, rád si s vámi popovídá. Nabízí sílu i informace. Odpoledne se můžete spíš nechat kolébat v náruči mateřských energií Baby. Mysl je uspokojována na Dědkovi, srdce na Babě. Při Slunce západu Baba naslouchá vašim přáním a tak pozor na ni! Svá přání važte a mějte na paměti, že mohou být i vyplněna! Kdo touží po harmonii a vyrovnání, nemusí ráno vstávat, ani se večer nechat ochutnávat komáry. Nechť spočine ve skalní propadlině mezi vrcholy. Je tam jeskyňka plná suchého loňského listí. Zahrabte se do něj a nechte místní pavouky, ať vám povědí příběh tohoto zvláštního kopce. Je skoro jisté, že bude nakonec stejně o vás. A komu se skalní energie syrového čediče nebudou zamlouvat, může si napravit chuť v údolíčku na severozápad od Baby. Vede sem odbočka ze značené cesty a v náruči starého lesa tady vyvěrá občasný pramen.

Text: Jiří Škaloud      Foto a kresba: Jiří Škaloud

Skalní soutěska
Jeden z pohledů
Sopouchy
Zahrabte se do listí
Výhled Baby
Automatická kresba místa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart