Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Obětní kámen

Tenhle veliký plochý balvan o průměru snad pět metrů má v povrchu řadu misek. Dokonce se podle nich údajně nedaleký Myslkov původně jmenoval Miskov. Jak zarazí každého všímavého milovníka české gramatiky, tak tohle jméno dnes nese penzion - hotel Miskov v osadě Myslkov. Kámen samotný se ale nachází spíš blíže k Veletínu, na vrcholku kopce asi 500 m severozápadním směrem od samoty Buckovna. Od Soudného kamene, o kterém jsme si povídali minule, se vydejme dále k severu. Samotu míjí polní cesta, která přechází do pastviny. Stoupáme pastvinou zvolna k vrcholu po levé straně. Louka je obkroužená elektrickým ohradníkem. V kraji lesa nad pastvinou je schovaná chata (bez přístupové cesty - jezdí se tam přímo přes pastvinu). Od chaty je k vrcholku asi 50m. Poloha Obětního kamene je přibližně vyznačena i v turistických mapách. Terén vrcholku je zarostlý hustým podrostem a dost nepřehledný. Les v okolí je rozdělen i zajímavými zídkami z volně pokládaných kamenů - v tomto případě bych typoval na hranice pozemků, či panství.  

jirka: Ano, tenhle kámen byl obětní, ale až později a druhotně. Opět silné energie neusmířených i dobrovolných smrtí, silné emoce.  Když jsem tu byl minule sám, brzy po ránu a v mokru, vůbec se mi tu nelíbilo. Odpolední slunce, silní kamarádi, a sucho deaktivují negativní energie. Je zajímavá role vodní energie v kombinaci se silou negativních vibrací (tekutiny v miskách!). O to víc tentokrát vynikla předchozí role kamene. Mechem obrostlý kámen „touží po lásce". Cítil jsem velký smutek a snad i lítost kamene (mohou mít kameny emoce??), že byl „zneužit" k obětem. Kámen nechtěl být strachuplným místem, naopak kdysi sloužil k pozitivním účelům. Kamenné misky byly využívány jako „sledoviky", neboli druidská komunikační hladinová zrcadla. V závěru mě napadla možnost využití kamene jako „druidské školy": u největší misky seděl na kameni učitel, u malých misek po obvodu stáli žáci (mimo proud hlavní energie). Kámen je spíš pozitivním místem, ale záleží, kterou rovinu minulosti načtete.

Jiřina: Již první dojem z kamene byl silný a příjemný, bylo cítit, že jeho očišťování jako obětního kamene se dařilo. Rozestavěli jsme se kolem něj a navazovali kontakt, prociťovali, jestli je třeba ještě něco pro toto místo udělat, nebo se víc o něm dovědět. Společná meditace byla plná klidu. Cítím jeho původní používání a zaměření - zesiloval komunikaci a kontakty s elfy. A také ke hvězdám. V prohlubních - mohla být záměrně používána hladina vody k věštění.

Petr:  Obětní kámen - velký, nádherný.... místo bylo již energeticky čištěno, kámen byl původně určen pro druidskou školu, ještě se stále nemůže smířit s tím, k jakým účelům byl následně používán. Porostlý zeleným sametem stále láká elfy, i zde jsme se cítili velmi dobře. Ke konci meditace mi přišlo sdělení: „Zbytečná oběť může být horší než špatný (zlý) čin, skutek."

Martina (záznam automatického písma): „Oběti zde byly vykonávány jen krátce na počátku věků. Později nabyly jiné formy a podstaty. Místo, kde se přechází za určitých podmínek a po dlouhodobé, velmi pečlivé přípravě, (musí schválit šaman) do jiných dimenzí. Místo je pod ochranou Metatrona, archanděla Rafaela, Gabriela, Matky Země, energie Orionu a jiných spřízněných souhvězdí, hvězdných systémů a bran, amen."

(účastníci zájezdu)

Obětní kámen I
Poloha místa
Misky na Obětním kameni
Obětní kámen II
Obětní kámen III
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart