Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

    vyšlo v: Nová REGENA 11/2010 

Radon - zdroj strachu, nemocí i zdraví...

Od doby použití jaderné bomby a havárií atomových elektráren nás straší démon radioaktivity. Ovšem i tady platí přísloví: „Dobrý sluha je zlým pánem." Radioaktivita je v přírodě přítomna všude a má zásluhy za evoluční vývoj. Je přirozená, potřebná a v nízkých dávkách i stimulující a léčivá.   

Radon škůdce.

Česko je uranová velmoc a s přirozenou radioaktivitou se u nás můžete potkat nepříjemně často. Je spojována zejména s radonem. Radon je příčinou radioaktivity i u radioaktivních pramenů, a tak se nejdříve trochu podívejme, co to vlastně radon je. Tenhle démonizovaný radioaktivní plyn vzniká rozpadem radia a uranu v horninách v podzemí a pak puklinami vzlíná do atmosféry. Pokud mu v cestě stojí obydlí, hromadí se v místnostech. Pokud se dostane do styku s vodou, rozpouští se v ní. Radon vyzařuje alfa záření a rychle se rozpadá za vzniku polonia, bizmutu a olova. To je jeho hlavní potíž - tyhle jeho rozpadové kovy se zachycují na polétavém prachu a při vdechnutí se usazují v plicích. Při vysokých koncentracích a dlouhodobé zátěži organizmu mohou způsobit rakovinu plic stejně jako „asfalt" z cigaretového dýmu. Samotné záření zase přímo ovlivňuje naše buňky. Velká dávka záření je ničí, či způsobuje deformace DNA a rakovinné bujení.

Radon pomocník.

Ale naopak - nízké koncentrace radonu a slabé dávky záření příznivě povzbuzují fyziologické procesy a regeneraci tkání, dokonce dochází k opravám DNA buněk a provokuje se imunitní systém. Vědci dokonce zkoumají vliv radonu na významné zvýšení duševní výkonnosti. Vědecké studie ukazují, že jisté koncentrace radonu v ovzduší budov jsou příčinnou nižšího výskytu rakoviny plic, než je u obyvatel, žijících v bytech s nulovým obsahem radonu! To je velmi překvapivý posun v názoru na škodlivost radonu. Názor, že radon škodí v jakékoliv koncentraci a množství, se zdá být překonaný. Je ovšem důležité sledovat celkovou dlouhodobou zátěž organizmu radioaktivitou a radonem. K tomu je vhodné znát situaci v místě, kde trvale bydlíme. Jako základní informace slouží tzv. radonové mapy terénu, k dohledání jsou na internetu (např.: www.geologicke-mapy.cz/radon ). A pro vnitřní klid a pocit jistoty je možné si radon v domácnosti nechat i změřit.

Radioaktivní voda.

„Radioaktivní voda" je voda kontaminovaná radioaktivními prvky. Samotná voda nezáří, radioaktivitu způsobují příměsi, hlavně uran, radium a právě radon. Naštěstí ve volně vyvěrajících vodách se uran a radium vyskytují jen v nepatrné míře. Zbývá tedy radon. Ten se ve vodě snadno rozpouští až do vysokých koncentrací. Aktivita vody se určuje v jednotkách Becquerel na litr, a u nejkoncentrovanějších přirozených podzemních vod (Jáchymov) může dosahovat hodnot až 20 000 Bq/l. Pro dodávky pitné vody platí jako horní hodnota 300Bq/l, naopak pro účely lázeňství je definována jako spodní hranice hodnota minerální vody 1500Bq/l. Radon ve vodě obecně nepředstavuje velký problém - z vody se na volném povětří velice rychle uvolňuje prostým protřepáváním, či probubláváním a ohřevem. Spíš je obtížné radon ve vodě udržet, než se ho zbavit. Voda z pramene svůj obsah radonu ztrácí během krátké chvíle. K naší smůle to znamená, že za léčivou radioaktivní vodou se musíme vydat hezky k pramenům. U nás tedy hlavně do Jáchymova - kde se radonovou vodou úspěšně a dlouhodobě léčí. Voda se tu čerpá v bývalých uranových dolech a používá se ke koupelím v hodnotách kolem 4500 Bq/l. Existují i jiné lázně, kde se voda pije, či se radon inhaluje dýcháním. Důležité je si uvědomit, že radonová voda nepůsobí svým chemickým, ale energetickým účinkem záření. Z energetického hlediska je koupel v takovéto vodě daleko účinnější než její pití. Expozice zářením během dvacetiminutové koupele je mnohonásobně vyšší, než při vypití jakéhokoliv snesitelného množství radonové vody. Na druhou stranu - měkké alfa záření je pohlcováno tělem velmi rychle, a tedy při koupelích zasahuje hlavně pokožku a velké klouby, při pití zase vnitřní orgány. A inhalováním radonu zase provokujeme naše plíce - při léčbě mnoha dýchacích chorob to může mít léčivý účinek. Česká balneologie ale doporučuje vodu s rozpuštěným radonem hlavně ke koupelím. Tady je třeba zdůraznit, že jednorázové, či krátkodobé pití vody z přirozených radioaktivních vývěrů je zdraví neškodné. Alfa záření je opravdu měkké, i při třítýdenní léčebné koupelové kůře v Jáchymově se nám do těla dostane záření úměrné pouze jedinému rentgenovému snímku. Radon ve vodě studánek také způsobuje, že mají velmi nízký, či úplně nulový obsah bakterií, takže nehrozí ani střevní potíže. Ale dost už teorií, vzhůru k přirozeným pramenům! Snad se mnou budete souhlasit, že zážitky při objevování studánek a při pití jejich vody jsou dobrodružnější a zajímavější, než nějaké lázně. Navíc při vypití radonové vody z pramene do sebe dostáváme i cosi jiného, co balneologie dosud neuznává a nepotvrdila - ten vysmívaný zázrak studánek živé vody.

(pokračování) 

Jiří Škaloud

18.11.2010

Regena 11/2010
Pramen sv. Vojtěcha, Malá Úpa, 4000Bq/l
Bukový pramen, 4700Bq/l
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart