Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Otisk v kameni

● Měsíční kámen u Javorníku ●

Psal se 21. březen 2010, kdy se nám na Křemešníku poprvé ukázala mocná a krásná paní, měsíční bohyně Selen, jako strážkyně a ochránkyně nejen tohoto místa, ale i celého okolí. V legendách jsme pak dohledali i tuto zmínku: „...a nad její krásou i hvězdy bledly."  A to jsme si opravdu mohli potvrdit i díky vzniku automatické kresby měsíční bohyně.  A současně se vznikem kresby jsme dostali i úkol - brát kresbu s sebou na akce Putujících. A tak tedy byl její zalaminovaný portrét v našem batohu i v polovině letošního srpna, při cestě k Měsíčnímu kameni na Šumavě.

(Více informací o tomto místě najdete už v předešlém článku na http://www.putujici.cz/?p=p_146&sName=Mesicni-kamen-u-Javornika-  )

Kolem kamene je ochranný kruh, a kdo myslíte, že tady stráží a ochraňuje? No, mohlo nás to napadnout - měsíční Bohyně k Měsíčnímu kameni, anebo naopak? Ještě větší překvapení nás však čekalo u samotného kamene.

Měsíční kámen má dvě strany, jako rub a líc mince, jako světlo a stín jednoho. Toto téma nás již zastihlo na Čestické kalvárii, ze které, či spíše na kterou odtud vede energetická linie. Naznačuje se nám tu propojení protikladů, mezi kterými my lidé hledáme ostrou hranici jakési „spravedlnosti".  „Čelní" strana kamene nese otisk půlměsíce, či měsíce, nebo snad samotné Selen (Selené)!? Porovnejte sami, jaká nám tím byla dána znamení a signály.  Či snad je to jen „blud" holé fantazie? 

Na „odvrácené" straně Měsíčního kamene není radno pobývat dlouho, ale netřeba zas trpět přehnaným strachem či panikou. Tato strana „odvodu" je stranou napojení na Matku Zemi. Opřeni zády o užší stranu aktilitu můžeme s láskou a pokorou odvést do země vše nepotřebné a nám nepatřící. Ani kontakt se zemřelými není důvodem pro vyvolání strachu, ale naopak úcty a vděku všem našim předkům za jejich sílu, moudrost a podporu. A můžeme zde mluvit i o nutném přijmutí stinných stránek vlastní duše, což opravdu není nic lehkého či jednoduchého. To vše vám může „odvrácená" strana Měsíčního kamene vzít i dát. Při delším pobytu na této straně se může dostavit nevolnost, malátnost a únava.

Čelní, „přístupová" strana s reliéfem je širší a mnohem pohodlnější k opření. Napojujeme se zde na Otce (vesmír) a žádáme o energii a doplnění všeho potřebného, ale jen tolik, kolik uneseme.

Děkujeme a naplňujeme místo láskou, pokorou a úctou. Dělo-li se tak v souladu s vesmírným řádem, o tom snad vypovídají naše snímky. A možná je to opravdu jen tím foťákem, rukama nebo počasím!?

Tak nás (ne)suďte.

Petr Brzobohatý

Vlaďka Brzobohatá

24.01.2011

Otisk v kameni
Detail reliéfu
Fandil nám snad celý les
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart