Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

POESIE, ÚVAHY, ESEJE, ZAMYŠLENÍ

 

Kdo chodí jen kolem rybníka, ten se neutopí, ale ani si nezaplave.  

Psát stříbrnou nití poezie je nevděčná práce. Vyšívat zdobné ornamenty na střízlivý šat doby je úloha, kterou nedocení milovníci faktů, čísel a informací. Ale stříbrná nit je tuze křehká, stačí jeden křivý pohled a už se zašmodrchá či přetrhne.  Přesto však je její výšivka ozdobou na každém šatu - někdy odmítanou a nadbytečnou, ale vždy krásnou, dojemnou a dokreslující. I jednoduchým stehem se dají vyšít krásné vzory. Stříbrný ornament poezie doplňuje to, co střízlivá fakta nedokážou. Dodává barvu, chuť a kouzlo. Otevírá naší představivost a emoce. Přidává k popisům další rozměry, často ty mnohem důležitější a hlubší.  Poetika a poezie násobí sílu slova do filozofického rozměru. Informace se pak rázem stává kouzelnou formulí, otevírající srdce pro ty správné a důležité dojmy a poznatky. 

Nuže vzhůru do světa upovídaných včel, šťastných květinek, obydlených pařízků, oduševnělých stromů, zpívajících víl i svůdných divých žen. Do pravdivého, ač neskutečného světa pozorovaného laskavýma a zavřenýma očima.  Nic to není, jen zavři oči a skoč!  

Vlaďka Brzobohatá (vb) 

Jiří Škaloud (js) 

Iva Danková (id)

 

ÚVAHY

Tyto úvahy jsem začal psát sobě, jako odpovědi na problémy a moje trápení tak, jak šel čas. Byly to jakési odpovědi mé duše mému rozumu, aby ten se s tím lépe vypořádal. Někdy to také bylo proto, abych ukázal celému světu, že jediná Pravda je ta moje, a zbytek populace s celým vesmírem se mýlí. Postupem času jsem přicházel na to, že se asi mýlím já a o to zuřivěji jsem psal dál. Nejprve jsem dával články číst mému nejbližšímu okolí, pak širšímu a nakonec jsem přispíval na web. Tento koloběh trval několik let, kdy vznikaly úvahy na růná témata. Nyní beru své úvahy znovu do ruky a předkládám je čtenářům ke čtení a k zamyšlení. Netvrdím, že vše je tak, jak je popisováno a ne jinak. Je to soubor událostí a dějů, které mě nějak mě oslovily a já je chtěl předat dál, že třeba někdo jiný má stejnou lapálii jako já a neví, zda-li stojí na správné cestě Rozhodnutí a Volby. Rozhodl jsem se nedotýkat se věcí jen povrchně, nenechávat je jen skrytě působit mezi řádky, nýbrž je jasně pojmenovávat. Cítím to jako troufalost, ale není vítězství bez boje. Pro svá předkládaná tvrzení kolikrát nebudu mít vědecké důkazy, odkazy na odbornou literaturu, či „něco", co by se dalo ověřit. Ani si nečiním patent na rozum. Ale od toho tyhle úvahy jsou - čtenáři úmyslně nechávám prostor pro jeho vlastní soudy, myšlenky a názory, neb toto je pravé poselství mých článků. Nikdy nevím, na co ten který čtenář přijde, co se mu objasní, co se jemu objeví tam, kde mně smysl uniká. Veškerá má literární tvorba spočívá v tom, že ostatním snad ukazuje jiný směr a úhel nahlížení na každodenní věci kolem nás, na skryté a hlubší významy řídících mechanizmů, které jsou hybnou silou tohoto všeho - byť jsou pro nás kolikrát neviditelné, nehmatatelné. Úvahy nejsou psány tématicky či na pokračování. Mají volná témata, která se různě prolínají a prostupují tak, jak zrovna život šel. Vždy budeme jednu z nich vybírat a předkládat naším čtenářům k posouzení, k zamyšlení, k ....

Příjemné čtení .......

Libor Domas  (LD)


Polopravda
 
Iva Danková, básně XV.
 
Iva Danková, básně XIV.
 
Iva Danková, básně XIII.
 
Iva Danková, básně XII.
 
Iva Dankova, básně XI.
 
Iva Dankova, básně X.
 
Iva Danková, básně IX.
 
Iva Danková, básně VIII.
 
Iva Danková, básně VI.
 
Iva Danková, básně VII.
 
Iva Danková, básně IV.
 
Iva Danková, básně V.
 
Dcera bouře
 
Iva Danková, básně III
 
Iva Danková básně
 
pokora
 
Iva Danková, básně
 
Temná hmota
 
Hora
 
Za sklem
Kaple na hradě Houska
Léto
 
Podzim
 
Jaro
 
Mentální energie jako lék i zbraň
 
Strach
 
Zima
 
Kdo jsem, a jaké je mé poslání?
 
Změnit obsahový význam
 
Převzít zodpovědnost
 
Svoboda
 
Z toulek po... kdekoliv
 
Můžeme všechno!
 
Návraty
 
Osm za cenu jednoho!
 
Kdo vládne králům?
 
Démon
 
Jakou barvu má drak?
 
Dračí líheň
 
Co je nám svaté?
 
Co je to déšť?
 
Já ho chci!
 
Ne vše světské je nutné
 
Muž a žena na oběžných drahách?
 
Kam mě nohy nesou
 
Gnóm peněz
 
K čemu jsou slunovraty?
 
Matrix a svobodná vůle
 
Zaměstnání jakožto prostituce?
 
Vnitřní muž
 
Negativní emoce - nástroje k ovládání člověka?
 
Úcta ke předkům
 
Rodinná pouta
 
Jsme tu sami za sebe
 
Jsou skutečně za vším peníze?
 
IMBOLC 2013
Okolí Horoměřic u Prahy
21.12. - nový začátek?
 
Dělám to teď - právě teď!
 
Karma, rovná se čas?
3.díl úvahy o čase
Co je to, čas?
pokračování úvah o čase
Tělo času - co to je?
 
Duální svět
 
Voda - víme, co to je?
 
Vědomě tvořit v realitě
 
My a had
 
Proč mají doma Itálii?
 
Milost
 
Zneužité symboly
Pentagram a křesťanský kříž - co mají společného?
Cesta domů
 
Svatý Grál
Hledali Templáři skutečně grál v podobě kalichu?
Jakým životem žije duchovní člověk?
 
Sny pro lehkost bytí
vyšlo v časopise Nová REGENA 7-8/2011
Zemský / vesmírný sňatek
 
Handl
 
Chrám těla
 
Past duchovního ega
 
Děj se vůle tvá!
 
Příběh světelné duše
aneb, co vše se může stát, než člověk usne.
Zvony a lidé
 
Pozor na mobily!
 
Mažu, mažu, mažu
Jasné a jednoduché. A navíc to i funguje.
Programy
 
Zakázal jsem si.
 
Globalizace jako duchovní nástroj.
 
Transformace
Aneb jiné využití energie?
Úhel pohledu (VB)
Každý vidíme jinak daleko...
Bolest
 
Úroveň Mistra
 
Zahraniční cesty za poznáním - aneb doma ...
 
Dotýkáme se čehosi..
 
Znamení
 
Proč chodím do kostela
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart