Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Češovské  valy

Valy se strmými a dodnes obtížně zdolatelnými svahy o výšce až patnáct metrů, hluboké příkopy, místy stále s vodou. Když se před vámi tyčí obrovský val, běhá mráz po zádech při představě práce, kterou navršení té hmoty muselo dát. Kolik lidských životů padlo na výstavbu něčeho tak ohromného?

Národní kulturní památku Češovské valy najdete poblíž Jičíněvsi, u vesnice Češov. Na ploše přes třicet pět hektarů tu leží nejzachovalejší hradištní opevnění v Čechách. Jeho stavba probíhala v několika historických obdobích. Pravděpodobně nejstarší je vnitřní hradiště, jehož původ je třeba hledat už u před-keltských kultur. A později tu bydleli i Keltové, a další rozmach zažilo hradiště i v době Slovanů. Významně se o doplnění a navýšení valů postarali i Švédové během třicetileté války. Valy jistě stojí za prohlídku, a
les v prostoru někdejší akropole je velmi mystický. Nás ale bude pravděpodobně nejvíc zajímat západní trojúhelníkový prostor nad strmým svahem zalesněného údolí. Říká se mu poeticky Prasečí rynek a je opevněným prameništěm. Vsadil bych hodně na to, že právě tady se odehrávaly duchovní práce všech přírodních kultur, které na hradišti přebývaly. Ať už valy kolem tohoto prostoru vytvořil a využíval kdokoliv, vnímal důležitost tohoto místa. Triáda kámen - voda - strom je i tady naplněna.

Asi není zvláštní, že v prostoru valů, kde se vše točí kolem obrany, nedobytnosti, zabíjení a války, že i v tak krásném místě, jako je Prasečí rynek, se bojuje. Stíny bojů už neprovokují současné lidi, dnes tu svádí bitvu stromy. Bitvu tichou, pomalou, ale o to úpornější. Stromy se tady přou o nadvládu nad tímhle magickým koutem. V konfliktu tady stojí a prohrává stará ženská síla, proti vítězící plnokrevné síle mužských, mladých
a bojovných stromů. Jistě zvláštní je tohle místo, když obvyklá moudrost a vyváženost stromů ustoupila boji mezi odcházejícím a nastupujícím. A přestože by se člověk neměl do přírodních konfliktů plést, neubráním se tady prudkému fandění vetché staré lesní něžnosti proti fádní, ač zdravé a přirozeně vítězící síle.

Královnou tohoto prostoru je stále ještě třešeň. Prastará, s prasklým kmenem, pokrytým řasou a mechy. Ale v koruně pyšná a vpravdě královská, stále vyčnívá nad okolní habry, které ji utiskují. Třešeň je něžně ženský strom, je spojená s plodností, užitečností i krásou. Díky plodům a bílé svatozáři květů, ale i tvrdému dřevu s červenou kresbou. Tahle třešeň v cípu Češovských valů je zatím opravdovou vládkyní tohoto prostoru, který je proto plný hladivých ženských energií. V nepravidelném kruhu kolem středové třešně stojí věrné služebnice - břízy. Ale jejich slabá obrana už dávno byla proražena, habry pronikly do bráněného prostoru, a spolu s buky tísní třešeň a snaží se jí vzít životodárné světlo. Třešeň se natahuje do výše ke dvaceti metrům a stále lapá energie slunce. Ale dole už vládne spodní svět - šero a vlhko nahlodává staré kmeny a pomáhá tak mladým a ještě odolným nedočkavcům. Břízy postupně padají, udušené tlakem bojovníků. Výsledek téhle bitvy se zdá jasný.
Anebo ne? Uprostřed tohoto bitevního pole snad kdosi mocnější ukázal svou vůli - bleskem srazil polovinu koruny toho největšího utiskovatele. Takové rány bývají pro stromy smrtelné. Pád obrovské větve sice srazil i jednu z bříz, ale na otevřené místo se už derou noví bojovníci. Teď záleží, kdo je v růstu rychlejší, a kdo žije déle.  A třešeň dostává další čas, i když její stáří hraje proti ní. Potřebuje nástupce, a potřebuje pomoc zvenčí, nemá-li se přerušit její rod a její energie. A snad proto, že vyšší vůle v téhle
lesní bitvě na tomto místě protěžuje křehkou krásu a nevitální něžnost nad běžnou lesní robustností, snad proto jsem já dostal tyhle zprávy. A snad i tenhle článek je nástrojem k odvrácení prohry ženskosti a krásy v tomto místě. Co myslíte vy?

Jiří Škaloud

podzim 2010

Vstupní prostor, pomník Tomáše Svobody
Hlavní brána
Plánek hradiště
Valy
Les uvnitř hradiště
Zvláštní les
Prasečí rynek
Třešeň
Bitevní pole
Perou se?
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart