Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Gnóze v Českém krasu

Svatý Jan pod Skalou

Začínáme se čím dál tím více přesvědčovat o tom, že teorie, nauky a vědění, jsou sice hezké a někdy i potřebné, ale není nad přímý prožitek! Protože duchovní princip není racionálně poznatelný, je potřeba vyššího stupně poznání, než je to rozumové. Tím je bezprostřední poznání, aktivní napojení, vlastní naladění a vlastní prožitek, to vše s láskou, úctou, pokorou a vírou.

Napojit se nahoru do „Vesmíru", to by nám skoro všem šlo dost „dobře", ale dolu do „Země", opravdu až tam dolů..., no nejsem si jist. Tam ale leží cenné základní informace, vědění předků, moudrost dávných generací, bez ohledu časů a prostorů. Naše podpora, náš „poklad", naše „kořeny".

To věděl i sv. Ivan (Jan), když přicházel do těchto míst, plných krasových dutin, jeskyň a jeskynních systémů, a věděli to i jiní. Věděli i to, kde taková silná energetická místa hledat, a jak využít jejich informací a napojení. A snažili se je také změnit a přeprogramovat.

A jak to bylo s přeměnou egyptských bohů na hebrejské anděly, to si přijďte „poslechnout" sami do těchto míst. Pokud přijedete s láskou a otevřeným srdcem ochotným naslouchat a připraveným nejenom brát, ale i stejně a pokud unesete, i více dát, pak zjistíte, že tady nejste nikdy sami.

A díky moderní technice můžete dostat „důkaz" až doma u počítače. Nebo to jsou zase ty čmouhy, kapky a vady optiky a  fotoaparátu?

S láskou, úctou a pokorou.

P+V

(více na webu viz. Galerie, nebo Prameny

podzim 2010

Blíží se - dva na dva
Na tři strany kříže
Flash věděl své
Doprovod - úžasná podpora
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart