Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

 V srpnu

(nejen v srpnu)

Naši předkové pro nás mimo jiné zaznamenali moudrá slova, z kterých si jistě každý vybere pro sebe to, co ho osloví. Že jsou nadčasová, není třeba zdůrazňovat. A co že a kdo že je ten čas? V řecké mytologii se vypráví báje o prvotním bohu, který se jmenoval CHRONOS - čas (též římský bůh Saturn) Byl to všemocný pán, požírající své vlastní děti...  Na starých egyptských a etruských malbách ho představují jako hada stočeného do kruhu, který pojídá svůj vlastní ocas. Jiné znázornění času je v podobě kola, které se otáčí v jednom směru, a tím ukazuje, že lidské dějiny směřují ke konkrétnímu cíli. Čas tedy můžeme chápat na jedné straně jako něco svazujícího, čím musíme projít, nebo naopak jako dar, tedy vzácnou hodnotu, které svojí svobodou můžeme dát naplnění a cíl. Tak, že každičký den, v připomínku našich předků jen, pár slov si přečísti, dle nich tu moudře žíti.                                                                           

- každý den nemůžeme vykonat něco velkého, ale můžeme vykonat něco dobrého;

- přítel je člověk, před kterým můžeme myslet nahlas;          

-být spokojený neznamená, že dostaneš všechno, co chceš, ale těšíš se z toho, co máš;           

-nehoříš li, nezapálíš;

-mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčení...;

Přeji všem - naději, spánek a smích.

VlaďkaVěčný oheň
Věčná voda
Věčná krajina
Věční lidé ??
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart