Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Sny  pro lehkost bytí 

část I.

(Článek vyšel v časopise Nová REGENA, publikujeme se souhlasem redakce.) 

Lehkost bytí se mimo jiné projevuje ve snech a touhách. Řadu věcí v nich snášíme a přijímáme snáz a lépe než v realitě každodenního života.  Je pro nás totiž jednodušší  podívat se i na věci velmi závažné, obtížné a hluboko ukrytá témata v nás právě  skrze sny. Naše duše k nám hovoří jazykem snových, barevných obrazů. Jazykem symbolů. Pradávnou řečí, řečí světa, která je srozumitelná všem. Díky dnešnímu způsobu žití a bytí jsme se částečně od těchto našich snových rádců odpojili a přestáváme jim naslouchat. Lépe řečeno, děláme, že je neslyšíme, ale přesto poselství ukrytá a vyslaná ve snech přijímáme. Důležité je to, co  s nimi pak uděláme, jak s nimi naložíme dál. Budeme se jimi vůbec zabývat? Mají pro nás váhu? Dáváme jim skutečně tu úctu a význam, který jim náleží? Bohužel toto se děje již výrazně méně. Máme různé způsoby zacházení,  buď sny vytěsníme ihned, nebo je raději rychle zapomeneme či je dáváme k dobru jako historky pro své bližní a známé ...většinou s úvodem: „Tak si představ, co se mi dnes zdálo....."

Často však tímto nevědomě doslova zahazujeme cenné dary a poselství naší duše, směrovaná pouze nám samotným. Možná se po přečtení tohoto textu něco uvnitř vás změní, možná nikoliv. Každopádně informace se k vám dostává a jak s ní naložíte, je čistě na vás. Ti, kteří jsou naladěni na objevení toho, co nabízejí další řádky, jsou vítáni.

Sny mají vždy léčivou moc, ať už se nám jeví jakkoli, hrůzostrašně, krásně„ujetě" nebo nesmyslně. No a co s tím dál? To první je uvědomění, že sen je tu pro mě a je to dar. Každý sen je  samozřejmě jiný - jiný obsah, jiná barevnost, vyzařuje z něj jiná dynamika a energie. Některé můžeme klidně zapomenout a nechat odejít. Jsou to takové ty čistící, běžné sny, které zpracovávají každodenní realitu a navozují rovnováhu. Objevují se také  jiné sny, které nám takzvaně „nedají spát" a stále o nich víme. Ty jsou hodně důležité. Proto na nás jaksi stále dorážejí a jsou pořád živé. Možná nás i zneklidní. Když je neuposlechneme, mají tendenci se v další části života vracet. Některé sny si dokonce pamatujeme celý život, cítíme jejich sílu, která nás ohromí. Egypťané říkali, že to  promluvil Bůh.  

To nejlepší, co můžeme pro začátek udělat je sen si hned po probuzení - ať už v noci, nebo ráno - zapsat. Takový deníček a propiska rovnou u postele jsou velmi praktičtí pomocníci. Po zapsání jsem v klidu, všechny informace jsou uchovány a mohu klidně dál pokračovat ve spaní  - a třeba přijde pokračovaní - anebo vstanu a začnu svůj den. Až se mi bude chtít, nebo se objeví vhodná příležitost, t ke snu se vrátím a podívám se na to poselství. Velmi účinné je také dát svému snu nadpis. Krátký výstižný titulek, který první dojem a pocit zachytí.

  - A co sny hrůzostrašné, ty kterým se říká noční můry? Z mé zkušenosti jsou to často sny, které na sebe skutečně potřebují již výrazně upozornit, nějak námi uvnitř zatřást - což strašidelný sen hravě dokáže. Jde o vnitřní alarm, pozor, pozor, tohle je pro tebe důležité a vyžaduje si to tvou pozornost. Naštěstí je naše duše tak laskavá, že témata, kterým pozornost nedáme, pro nás zopakuje. Někdy se nám stejný sen opakuje znovu nebo v drobných detailech vypadá jinak. Ale stále se jedná o totéž téma. Třeba se vám zdají v rozmezí půl roku 4 sny v nichž se objevuje koupelna.  Pokaždé vypadá jinak - jednou je ohromná, prostorná a velká, jindy malá, úzká a je v ní pouze kyblík s vodou, jednou v ní neteče voda, nebo naopak praskne hadice od sprchy a voda teče všude - ale symbolika odkazuje stále k jednomu tématu, tím je koupelna. Důležité je pak zjistit, co to je pro VÁS koupelna. Jaký představuje symbol. Co si s koupelnou spojujete? Jaký pocit se objeví?

Pozor na snáře

Každý sen má svůj vlastní jazyk, specifické symboly stvořené přímo na míru majiteli snu, snícímu. To, co znamená koupelna pro jednoho snícího, může mít úplně jiný význam pro jiného snícího. A to je důležité nejprve zjistit. Přivádí mne to na téma snářů... Ke snářům bychom měli být velmi obezřetní. Pokud už je použijeme, pak spíš jen jako velmi, velmi lehké přihlédnutí k tématu. Každopádně až vlastním pocitem zjistím, zda navržené téma ve snáři se mnou rezonuje či nikoliv. Bohužel většina snářů je velmi zavádějících.

V souladu ducha i těla

Sny jsou také velmi úzce propojeny s fyzickým tělem, s pocity a emocemi. Tělo ve spaní na sen reaguje a chová se a pohybuje, jako by šlo o skutečnost. Někdy jsme zpocení nebo je nám zima, zalézáme víc pod peřinu, cítíme neklid atp. To vše nám ukazuje, jakou sílu a váhu do našich těl a životů sny přinášejí. No a ve fyzickém těle se pohybujeme v každém okamžiku v tomto hmotném světě, je pořád s námi. Tudíž propojení mezi snem a realitou není tak vzdálené, jak se to může na první pohled jevit. Sny nám často odrážejí situace naší každodenní reality. Pouze nám ty zprávy posílají jiným obrazem a upozorňují nás třeba na to, kde je nerovnováha, tlak, či něco nevidíme. Tím nám pomáhají se lépe orientovat ve svém životě, pocitech. Nabízejí jakýsi pohled zpoza opony a dají se vnímat jako průvodce, který je vždy s námi. Stačí jen naslouchat.

Důležitou roli také hrají při práci se snem pocity těla. Nejen přímo po probuzení, nebo když si sen zapisuji, ale také ve chvíli, kdy se do snu začínám „nořit", tj. začínám s ním pracovat. Ať už sám nebo s průvodcem.

Ponor do vrstev

Když se odvážíme se do svého snu ponořit, možná budeme překvapeni, co všechno se tam dá objevit. Sen je často mnohovrstevný. V tom konkrétním okamžiku se třeba dotknete dvou až tří vrstev a pak s odstupem času, např. za půl roku či déle, při opětovném čtení snu, se vám vynoří další poznatek či vjem. Nebo přímo takový ten „aha" efekt, rozumím. A najednou jste v další vrstvě snu, která předtím nebyla z nějakého důvodu pro vás vnímatelná či srozumitelná. Nebo bylo třeba odžít kus života a získat zkušenosti, pro pochopení určité další části snu. Někdy je sen jediným pojítkem s realitou, neboť obecně máme tendenci si realitu upravovat.

Mimochodem, všimli jste si někdy, že o snech nepochybujeme? Zajímavé že?

Sen je silný nástroj

Všude kam se kolem sebe podíváte je plno dějů, aktivit, symbolů a projevů života, Vesmíru, Božského principu. Mnozí teď hledají cestu či způsob, jak se skutečně spojit sám se sebou, poznat lépe sebe a tím i vše, co člověka obklopuje. Přesto se stává, že to základní a jednoduché často nevidíme nebo spíš si neuvědomujeme, co máme k dispozici. Jedním z těch nástrojů, který máme k dispozici pro sebepoznání a vnitřní růst, jsou právě sny. Jung řekl, že sny jsou královskou cestou do nevědomí. Jistě to chce určitou dávku odvahy a vyzrálosti dívat se sám na sebe skrze své sny a odkrývat témata osobní či archetypální, témata prastará jako lidstvo samo, která nás někde všechny spojují.

Skrze sny a symboly v nich zobrazené můžeme aktivněji a pomocí jakési mapy prozkoumávat své nevědomí a otevírat se potenciálu, který pro nás má připraveno. Aktivně můžeme vstupovat do svých hlubin nevědomí a čekat na odpověď a otevřít se tomu, co má být zvědomeno. Tím postupně rozšiřujeme své vědomí a jinými slovy vnášíme světlo do míst, kde dříve nebylo.

Práce se sny obohacuje život. Žijeme nejen ve dne, ale i v noci, když spíme. Je to jiný život, ale přesto se stále něco děje a my to vnímáme a reagujeme na to. Přijde mi smysluplné i této části života, když spíme, věnovat pozornost. Život se pak i díky snům a vědomé práci s nimi bude stávat plnější, pestřejší a v určitých okamžicích se snový svět začne prolínat s tím každodenním. Jsou to takové vzácné okamžiky, záblesky, momenty, kdy dochází k přemostění mezi dvěma světy, dvěma částmi, dvěma polohami. S každým přemostěním mizí nerovnováha a přichází klid. Vnímání duality se postupně rozpouští.

Práce s příběhem snu

Je mnoho způsobů, jak pracovat se sny. Mně se líbí kombinovat různé přístupy. Záleží na naladění snícího a také na energii snu. Podle toho zvolíme způsob, jakým lze poselství nejlépe porozumět. Je možné rozmlouvat s jednotlivými snovými postavami.  Řadu snových obrazů lze vyjádřit i pohybem a zvukem. Někdy můžeme postavit i snovou konstelaci a sledovat příběh i z tohoto úhlu pohledu.  Jedna snící měla sen, který pro ni byl natolik nádherný a mocný, že měla strach téměř cokoli o něm vyjevit nahlas a vstoupit hlouběji do poselství snu běžnou cestou. Měla strach, aby se „kouzlo snu", které silně vnímala, nerozplynulo. Zvolili jsme tedy způsob náhledu a spojení se snem skrz konstelaci. Ve snu jela snící ve vlaku. Zaspala a nestihla vystoupit na své plánované zastávce. Probudila se, až když vlak znovu jel a ohlašovali příští zastávku, která se jmenuje Svatá pláň. Dívala se z okna a viděla ohromnou planinu na jedné straně posetou hejnem nádherných modrých ptáků. Pláň díky tomu vypadala zcela modrá. Nádherná modř. Při pohledu z okna naproti viděla plno ptáků v barvě oranžové. Byla to nádhera. A ten vlak pořád jel a jel...

Snící v konstelaci cítila ve svém těle, co jí sen přináší, jaký je to pocit stát na planině té které barvy, jaké to je být ve vlaku, uvědomovala si, že sen je pro ni o mužském a ženském principu, o oddělenosti a potřebě propojení, o směřování k jinému cíli než si plánovala (zaspala na své plánované zastávce), o radosti a vnímání nového (planina, ptáci, nádhera). V průběhu práce se snem se stalo něco velmi zajímavého, napadlo mě vložit do snu i ohlášenou zastávku Svatá pláň, do níž vlak směřoval. Najednou ten cíl byl již přítomen a dalo se s ním spojit a vstoupit do něj. Vše se zklidnilo a dostalo řád a pevný bod. I když ve snu snící do zastávky zatím nedojela, byla na cestě, přesto si v konstelaci  vyzkoušela  jaké to je být v tom bodě, kam směřuje její cesta. Pro ni i pro mne to byl nesmírný zážitek.

Požádej a bude ti dáno

Velmi zajímavé a účinné je též požádat sen o radu, podporu, odpověď na to, co právě teď potřebuji, co mě trápí, s čím si nevím rady. Vyslovíme svou prosbu, jdeme spát a odpověď vždy přijde. Všechny odpovědi máme v sobě a sny jsou toho nádherným důkazem.  

Přeji vám, ať s otevřeným srdcem najdete cestu ke svým snům a ucítíte lehkost bytí.

část II.

Je asi úplně jedno, v jaké části světa se právě nacházíte. Vaše mysl, vědomí a tudíž i sny stejně cestují stále s vámi. Nicméně jakmile opustíme hranice své domoviny, často se nám začnou zdát sny „jiné". Třeba právě na dovolené v zahraničí. Jsme v jiném prostředí, v jiné konstelaci, někdy možná takzvaně vypneme a povolíme kontrolu. No prostě překročíme určité hranice (nejen státní) a najednou vzniká prostor pro nové vize a vjemy, které se nám zobrazí ve snech. Často přijdou i úplně jiné snové obrazy a symboly. Na povrch se vynořují jiná témata, jakoby z jiného soudku. V hlubokém uvolnění, např. právě na dovolené nebo oproti tomu i v nemoci, když jsme ne-mocní, tudíž nemáme žádnou moc, se objeví nástin či řešení něčeho, o čemž už dlouho dumáme, ale v zajetí své každodenní rutiny či zvyklostí se nám nedaří skutečný obraz uvidět.

O snech již byla napsána řada knih a některé fakt stojí za to si přečíst.  Mně přijdou hodně zajímavé ty, které vycházejí z tibetského učení nebo od původních národů z oblasti Austrálie či Ameriky. Zvlášť pokud skutečné máte chuť začít prozkoumávat prostor, který sny nabízejí a otevírají, tyto jsou dobrým průvodcem, který je vždy na dosah ruky.

Nicméně není nic lepšího než vlastní zkušenost a praxe.  Přijde mi dobré uvést teď konkrétní příklad práce se snem.

Sen, který se zdál před dvěma lety klientce na dovolené v Řecku.

„Řítím se na motorce šílenou rychlostí. Vyjíždím a za mnou zůstává stadion a ohromná mlha. V mlze je masakr. Zastavím se. Jsem úplně zakuklená do helmy, motorkářské bundy a bot. Vjíždím zpět do mlhy, mám pocit, že musím, ale pak si uvědomím, že vlastně nemusím. Najednou se ocitám znovu v úplně té stejné situaci jako na začátku snu. Jedu dál, pryč odtud, pryč ze stadionu. Vidím jen, jak jsem v přírodě a odhazuji helmu a motorkářské šaty. Vidím se v letních šatech a s dlouhými vlasy. Jsem úplně někdo jiný."

(Pozn. pro klientku snové symboly zobrazují toto:) Ve snu se objevuje mechanismus smyčky - situace se bude opakovat. Jízda na motorce ukazuje na individuální způsob jízdy. Méně chráněný a velkou rychlost. Stadion odkazuje k cyklení a též o vynořování se z něj. Masakr v tomto případě symbolizuje nezvládnuté emoce. Rozum není jasný. Mlha je pro klientku „velký a nový" symbol. Postupně se jí bude odkrývat, co se v mlze skrývá. Něco se vynořuje. Louka souvisí s pravým Já. Objevuje se příroda a propojení se s přírodou a též s rolí ženy. Ženství  - šaty. Je to bezpečné.

 Sen hovoří o učení se. Učit se v přesmyčce a vědomě se rozhodovat. Klientčin proces individuace je o cyklení a smyčkách a učení se prostřednictvím smyček. Nevyvolávat aktivity. Učit se vědomě nevstupovat do nezvládnutých emocí. Nevstoupit do emoce, nevstoupit do mlhy.  Rozvíjet své ženství. Vědomě se rozhodnout pro NE! A to právě vytváří bezpečí.

Někdy se objeví snové symboly, tak silné, že se nám až doslova tají dech. Cítíme a vnímáme jejich důležitost, ale jaksi se k jasnější odpovědi ohledně jejich významu nemůžeme dostat. Objeví se třeba symbol stařeny, ptáka letícího nad obzorem, vlastních nohou, atd... Cokoli u čeho cítíme, že má sílu a náboj. Jedním ze způsobů, jak se s nimi spojit, je technika aktivní imaginace. Vědomě, bděle a přítomně pomalu sestoupíme do nevědomí a aktivně s ním pracujeme. Dojde tak k vzájemnému průniku mezi nevědomím a vědomím. Obrazy, které se vynoří, necháme volně plynout nebo se konkrétně ptáme, aktivně participujeme. Např. u symbolu stařeny se můžeme ptát - Kdo jsi? Proč ses mi zjevila? Co po mě chceš?  A díky tomuto poznání se energie spojená se symboly vnáší do vědomí a rozšiřuje ho. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci a na tom, co nám je nevědomí připraveno zjevit. Také to může být nic nebo něco zdánlivě „nelogického", čemu až časem porozumíme anebo taky ne.

Ukázka z části jiného snu:

„.....vyjdu na prázdnou ulici a hladím psa. Vypadá jako pes. Zvláštní, kulaťoučký, krátká a nádherná srst, ale necítím, že by to byl pes. Spíš jako kočka nebo jiné zvíře. Je ke mně moc přátelský....

Sen ukazuje na to, že nějaká část snícího, reprezentována zvířátkem, potřebuje pohladit a také zvědomit a integrovat do vědomí. Nebyl si jistý o jaké zvíře jde, ale během práce objevil, že je to wombat (pozn. u nás zvíře poměrně málo známé, pocházející z Austrálie, nesmírně chytré a žijící převážně pod zemí). Uvědomění si vlastností wombata a paralely v jeho životě, napomohlo proměně jeho pocitu „divnosti" a začlo docházet k přijetí sebe sama a této jeho skryté části.

Někdy mi přijde i zábavné a dobrodružné následovat sen v realitě. Tím mám na mysli to, že třeba se ve snu vidíte, jak listujete v telefonním seznamu a narazíte na jméno někoho, s kým jste už dlouho nehovořili.  Objeví se jméno Eva Domanská, řekněme bývalá kolegyně z práce. Vůbec nevíte, proč se ve snu objevila.  Je to překvapivé. Tak pak prostě následujte impuls ze snu a zkontaktujte ji skutečně.  Bývá to velmi zajímavé, třeba se sejdete a při povídání dostanete náhodou informace o volném bytě, který shodou okolností vy sháníte nebo odhalíte dalšího společného známého, se kterým, jak se časem ukáže, pak rozjedete společný podnik. Cesty jak s námi Existence komunikuje jsou různé, každopádně rozmanité a není to žádná nuda.

 Nakonec se může stát, že běžný akt jít si lehnout a uložit se ke spánku se může proměnit v něco jako obřad. Nachystáme si lože tak jak je nám milo a vytvoříme pro sebe příjemnou atmosféru. Pěkně si vyzkoušíme, v jaké poloze se nám dobře leží. Zklidníme se, zavřeme oči, párkrát se vědomě zhluboka nadechneme a vydechneme a pomalu, pomalounku se necháme unášet do Morfeovy říše, připraveni a otevřeni všemu co přichází......

Text: Ava Vantomme,  http://www.alchymiezivota.cz/ 

 ava.vantomme@gmail.com

foto: Markéta Hrabalová

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart