Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Putující získávají nové posily

Práce v krajině je mnohotvárná. Množství vjemů, pocitů a informací, které na každém místě intuitivně přicházejí, bývá často doplněno znalostí historických skutečností, které se k místu vážou. To může nahrávat tomu, abychom zkreslovali vlastní pocity směrem k souladu se známou historií. Proto třeba v místě dávné bitvy, či třeba v Lidicích a Terezíně, nebo u smírčích křížů můžeme cítit napětí a stísněnost - je to ale skutečně náš vlastní pocit, nebo je to vyvoláno jakousi znalostí historie?  Nebo jinak - v dnešní době časté vědomosti o "esoterním" energetickém působení různých míst mohou vést k autosugesci jakýchsi prožitků. Protože se jedná o subtilní a niterné pocity, je často velmi těžké oddělit skutečné vlastní prožitky od toho, co jsme si někde přečetli, či nám někdo řekl, a co jsme si vsugerovali. 

Vím, mnohý senzibil mi řekne - buď to cítíš, a pak nepochybuješ, anebo to necítíš, a pak pochybuješ. Ale není tomu tak. Cítění je intuitivní vjem, pochybování je vlastnost a právo rozumu. Pokud chci být moudrý, pak naslouchám obou stranám stejně. A tak se rozum dožaduje "důkazů" i tam, kde srdce nepochybuje.   

Autentické prožitky bývají to nejcennější, co nám energetická místa můžou přinést. Vlastní prožitek je obrazem přímého působení místa na naši duši, je projevem léčení problémů, které nás momentálně tíží. Proto bychom měli přistupovat k místům pokud možno nezatíženě - bez ovlivnění znalostmi a informacemi. A až zpětně můžeme konfrontovat vlastní cítění s informacemi a historií. A také porovnávat a doplňovat své pocity ve sdílení s ostatními. To je také výhodou společných výletů. Různé pohledy a metody účastníků dají široké spektrum poznatků.

Zajímavou a pro Putující novou metodu procítění a "načtení" energií míst nám ukázaly nové kamarádky, Anna a Klára. Pomocí výkladu tarotových karet přímo v místě samém zjistí minulost, současnost i budoucnost místa, zjistí kvalitu i kvantitu místa, dozvědí se víc o tom, co místu pomáhá a co mu naopak škodí. Jistě zajímavý nápad! Společný výjezd na Libici a na Oškobrh byl dobrou příležitostí porovnat vlastní intuitivní vhledy s "důkazy" poskytnutými kartami. S překvapením, a často i zadostiučiněním jsme sledovali, nakolik jsou tyto různé způsoby získávání informací shodné a nakolik odlišné. A hlavně nakolik je naše snažení, působení na sebe i na místo v souladu s energií a podstatou působení místa samotného. To je totiž důležitější než zvědavost na fakta, zajímavosti a informace. Harmonizace s energií místa zmnohonásobuje její účinnost.

O Libici a Oškobrhu si časem budete moci přečíst v samostatných článcích. 

Poznatky autorek tarotového výkladu si můžete prohlédnout na jejich stránkách: 

http://www.tarot-plzen.cz/news/vyklad-z-libice-a-oskobrhu1/

Anně i Kláře moc děkujeme, a doufáme, že jsme se neviděli naposled!

Za Putující,  Jiří Škaloud   

září 201128.9.2011
Výklad na Libici
Výklad na Oškobrhu
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart