Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Milost

I když není lehké definovat podstatu milosti, setkáme-li se s ní, poznáme ji neomylně. Milost je zároveň stavem i procesem, energií, která proudí mezi dvěma bytostmi. V teologii se milostí rozumí námi nezasloužený boží zásah, jenž přichází, aby nám pomohl občerstvit ducha i život. Milost se tedy stává projevem boží moci. Pojem milosti existuje už mnoho a mnoho let po celém světě. V průběhu dějin udělovali králové, jakožto představitelé boží moci na zemi milost svým poddaným. V antické mytologii byly tři Grácie (z latinského milost, půvab) božské sestry, dcery boha Dia, které obdarovávaly smrtelníky milostí štěstí, půvabu a krásy. Milost v lidském pojetí je odpuštěním viny či trestu, milost v božím pojetí je darem nebo vyřešením problému. Nám lidem byla ovšem dána schopnost milost nejenom přijímat, ale i vytvářet. Když konáme soucitné, laskavé a velkorysé činy, stáváme se prostředníky, nositeli a vykonavateli boží milosti.   

A jak tu milost získat? Je to vlastně velmi jednoduché. Stačí požádat! Většinou se modlíme, nebo o něco žádáme a usilovně prosíme až ve chvíli, kdy jsme v dané situaci tak říkajíc až po uši. Situace vznikla naší předchozí činností nebo naopak nečinností, a vzniklá situace už je součástí řešení, tedy projevem milosti. Ale nám se tohle řešení moc nelíbí, nechceme ho a za to prosíme. Jsme vyslyšeni, nebo oslyšeni, jak kdy. Ale milost řešení přichází každopádně. Jindy zase prožíváme příjemné náhody i bez ptaní a proseb - i to může být projev milosti, a to vždy s božím záměrem. Tato energie je všude kolem nás, obklopuje a podporuje životaschopnost všech bytostí. Je to energie nabitá silou, která je větší, než ta naše, protože má v sobě "boží záměr". Já si to představuji tak, jako když se sejdou dva kabely. Takzvaně "náhodou". Jsou-li správné, dojde k propojení či to alespoň zajiskří.  Lidé, zvířata, jakékoliv dvě bytosti ve správném místě ve správný čas. Tyto situace jsou neopakovatelné a námi neovladatelné, není to v naší moci. Záměr se většinou dostavuje nečekaně, zčistajasna - naplní nás jasným vědomím (i když to může vypadat jako mlha), zapomeneme na vše, přesto víme, co máme v danou chvíli dělat :-) , probudí se v nás vize, odhodlání a síla konat!

Óó, děkujme za milosti, protože stojí za těmi příjemnými náhodami a shodami okolností, i za zrnky zaseté lásky. Pak je již vše na nás, jak dlouho a zda vůbec budeme v sobě udržovat pocit dříve nepoznaný a nezažitý. Někdo se může více snažit a modlit, nebo častěji používat pozitivní afirmace (třeba aby se mu ukázala ta cesta, po které jít), jiný bude zasažen jako bleskem z čistého nebe!

Přeji příjemné přemýšlení a rozhodování o co žádat...

Děkuji, Vlaďka    

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart