Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

 Přednáška v Českém Brodě

V netradiční sestavě jsme uspořádali další přednášku o základech geomantie a práce s energií krajiny a přírodních bytostí. Tentokrát v úžasném a milém prostředí kavárny U madony v Českém Brodě. S ohledem na většinou místní posluchače jsme se zaměřili zejména na oblast Českobrodska. Na řadě příkladů z okolí jsme se pokusili ukázat, že i zdánlivě fádní a turisticky opomíjená krajina má plno kouzel a silných a zajímavých míst. Naše posluchače jistě nevystrašily pojmy jako Středočeský pluton, pegmatity, krystalinikum, Český masiv, orientace bez kompasu, polarita energií, a mnoho dalšího vědeckého „smetí"... Fyzikální a přírodopisné popisy patří k realitě, ale stejně tak tam patří i zatím nepoznané jemněhmotné energie, realita existencí elementárních přírodních bytostí, i léčení pomocí přírodních sil. Co jsou, a jak je umíme vnímat a vyhodnocovat - tak i o tom byla tahle dost dlouhá přednáška. Jak to tak bývá - od obecných a širokých základů geomantické práce nás občas zvídavé dotazy zavedly hluboko do detailů práce s energiemi. Jak se co dělá, jak konkrétně pracovat na sobě i na vnímání a senzibilitě - to je ovšem povídání na déle než na tři hodiny.  A tak jsme asi všechny přítomné neuspokojili, nicméně nikdo při odchodu neplakal ani si nestěžoval...

Zeširoka pojatý popis a rozbor Kouřimska, Lipan a Libice uspokojilo milovníky historie i esoteriky. 

I kapitola o přírodních bytostech a léčení na energetických místech byla zajímavá a napjatě sledovaná. Závěrečný popis jednoho prudce se rozvíjejícího se místa v okolí snad ponoukl řadu posluchačů k jeho návštěvě. Diskuze se protáhla, ale nikomu to nevadilo. Ještě na chodníku před kavárnou jsme hlasitě diskutovali. A tak tahle přednáška splnila svůj smysl - ukázat lidem, že nejsou sami, že i kolem nich žije řada stejně smýšlejících. A že společné prožitky bývají vždy silnější, komplexnější a pravdivější než individuální práce. Takže - vzhůru do krajiny! Ukažme, že už něco umíme a víme. Krajina a Země čeká!   

Děkujeme!

Za Putující přednášeli: Petr Brzobohatý, Mojmír Mišun, Jiří Škaloud

Foto: Vlaďka Brzobohatá 


Energie krajiny a Země
Sešlo se nás dosti
I o přestávce bylo živo
A jdeme dál
Přetáhli jsme o 1,5h
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart