Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Svatováclavský dub ve Stochově

Nejstarší památný strom •

Zasadit dítěti krátce po narození „jeho" strom je dávná, již předkřesťanská tradice z dob, kdy lidé ještě věřili v živou přírodu. Tato tradice o životním stromu byla uznávána i starými Slovany.

Nedaleko městečka Stochov na Kladensku stávalo před tisícem let významné hradiště, jedno ze sídel tehdy nejmocnějšího rodu Přemyslovců. Kníže Vratislav I. byl mladší bratr Spytihněva a po jeho smrti nastoupil na knížecí trůn.  Z jeho manželství s Drahomírou, pocházející ze slovanského kmene Stodoranů, přichází na svět prvorozený syn Václav, jenž je určený za českého knížete již za života otcova. Narodil se údajně roku 903, nebo snad 907. Ani místo zrození svatého Václava není přesně známo, snad to bylo právě tady, na Stochově. Připomeňme, že babičkou Václavovou byla svatá Ludmila, manželka Bořivoje, prvního historicky doloženého Přemyslovce a prvního křesťanského českého knížete. Ač byla Ludmila již také pokřtěnou křesťankou, ctila stále ty „dobré" pohanské tradice a přikázala na počest narození prvorozeného vnuka vysadit mladý dub.  

Za ta dlouhá staletí Václavův dub třikrát skoro uschnul a třikrát opět našel sílu vytvořit novou korunu a nový kmen, jenž ale stále vyrůstá ze stejných kořenů a na stejném místě jako před tisícem let. Ten dnešní má na výšku cca. 15m s obvodem kmene cca. 780cm. Je obdařen velkou moudrostí a shovívavostí k našim neblahým skutkům a překrucování věcí. Pravda a skutečnost je jen jedna, a tu nikdo nikdy z žádných záznamů ničím nevymaže, ač mnohdy se bláhově domníváme, že ano. A ač si mnohdy myslíme, že lží můžeme historii změnit, není tomu tak. Měníme jen informace o ní, ale proběhlá realita zůstává skutečností. Je smutné, že někdy na to přicházíme až po fyzické smrti.

Kdo ví, jak to tedy bylo, a jaké byly skutečné příčiny zavraždění Ludmily na Tetíně. Snad proto, že koncem roku 922 se kouřimský vévoda Slavníkovec Svamyslav žení s Adilburkou, dcerou německého císaře Jindřicha I. Ptáčníka. S ní pak přichází do Čech „latinská diecéze" a snaha vyjmout slavníkovské knížectví z pravomoci moravského arcibiskupa Gorazda a připojit je k saskému Řeznu. Byla tím porušena i pravomoc papeže, u kterého Ludmila proti těmto krokům úspěšně protestovala.

Nedbejte na to, co je o zavraždění Ludmily a Václava či vyvraždění Slavníkovců či Vršovců psáno v knihách, či ve zfalšovaných historických záznamech. Není třeba se ani snažit zjišťovat starou pravdu. Skutečnost se stoprocentně stala, a změnit se už nedá. Hleďme spíše na to, zda v našich současných životech se nedopouštíme stejných chyb, matení, falšování skutečnosti, či dokonce lží a zločinů. Na upřímné otázky dá otevřenému srdci jistě Václavův dub ve Stochově odpověď.  

S radostí a nadějí

Petr + Vlaďka

 

Kostel sv. Václava ve Stochově
Svatováclavský dub
Oroduj za nás
Patron a strom
Třikráte zrozený
Odvrácená strana
Podvečer 31.12.2011
Moudrost a vědění
Loučení
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart