Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

Bylo, nebylo. Žily(i), byly tři menhiry. A byly tady už tak dlouho, že lidé zapomněli, jakže se vlastně jmenují. I přišel člověk, který jim dal jména nová: Sluneční, Měsíční a Větrný kámen. 

Celá pohádka "O Slunečníku Měsíčníku a Větrníku" je prazvláštní. Je jakýmsi intuitivním vyjádřením spolupráce, případně boje člověka s elementárními silami. Dají se v ní hledat i fyzikální a přírodní zákony. Sňatky sester princezen s elemetárními silami dávají princovi možnost požádat o podporu a využít tyto obrovské síly. I následný souboj s jeho vyvolenou, která je nepřemožitelná a přestože jí princ miluje, přesto jí musí přemoci - to je krásný obraz ovládnutí vnitřní síly či spojení zdánlivě nespojitelného. Boj prohrává ten, kdo se zmocní síly protivníka. Nebo jinak - bojuji-li sám se sebou, jak mohu vyhrát, aniž bych současně i neprohrál? Živly, síla, rychlost, teplo, energie. Jejich spolupráce, či protiklady a souboj a jejich využití člověkem - tyhle motivy se táhnou celou pohádkou.

Podobné energie, myšlenky a inspirace se dají načíst i u našich tří kamenů. Nicméně je zvláštní, že jejich jména nevznikla s myšlenkou na známou pohádku. Jména mají svůj prozaický původ, ale je možné, že inspirace přišla z citlivého vnímání jejich energií a funkcí míst, kde se nachází.

Zajímáte-li se o energetická místa a geomantii vůbec, dříve či později jistě narazíte na jméno našeho současného a asi nejznámějšího protagonisty tohoto oboru - ing. Pavla Kozáka. I kdyby nedělal už nic jiného, jeho knížky, články a mapy probouzejí zvědavost a zájem o aktivní práci s krajinnými prvky, a slouží jako zdroj inspirace k výletům stovek i tisíců lidí. I jména kamenů, které zde popisuji, jsou tedy jeho dílem. Měsíční, Větrný a Sluneční kámen jsou jména novodobá. Ovšem kameny jsou původní, a moc hezké. Nejedná se o znovupostavené, ale původní aktility a snad i menhiry. Dočíst se o nich můžeme v Kozákově knížce Tajemná místa v Pošumaví.  Kameny najdeme v oblasti Javorníku na Šumavě. Měsíční kámen je dobře označen turistickým poutačem, nalezneme ho u silnice od Javorníku směrem na Strašín. Popisujeme ho v samostatných článcích (tady a tady). Tedy už jen krátce: Cestou od Javorníku mineme rozcestí s Obětním kamenem a zastavíme na malém lesním parkovišti téměř na konci lesa. Odtud doprava od cesty asi sto metrů stojí Měsíční kámen. Jeho popis a funkce viz uvedené články.  

Větrný kámen

Větrný a Sluneční kámen už tak snadno k nalezení nejsou. Nejlépe se k nim dostaneme přímo od Měsíčního kamene, pokud půjdeme od zaparkovaných aut dolů směrem k Zuklínu a budeme cestou z kopce pastvinou sledovat okraj lesa. Větrný kámen se nachází v druhém rohu louky hned u hranice lesa. (viz i přiložená mapka). Tento kámen je součástí rozsáhlejší struktury, v okolí nalezneme ještě řadu zajímavých kamenů i jakousi čtvercovou ohrádku, snad základ jakési stavby. Podle pana Kozáka se zde předpovídalo počasí a svatyně sloužila k harmonizaci se živou přírodou. Podle mě jde v tomto místě zejména o komunikační portál. Převaha živlové energie vzduchu usnadňuje získávání informací.    

Sluneční kámen

Ke Slunečnímu kameni je třeba sejít ještě níž. Od Větrného kamene je možno jít stále z kopce lesem, až narazíme na lesní cestu, vedoucí od Zuklína. Po ní doprava, a na okraji malé svážné plochy a mýtiny nalezneme přímo u cesty Sluneční kámen. Kámen je označen i malou cedulkou, takže pochybnosti mít nemusíme. Je to masivní aktilit, využívaný v minulosti zřejmě i jako hraniční či památeční kámen. Je do něj vytesáno několik letopočtů a čísel. Sluneční kámen má přitažlivou působnost hlavně pro ženy. Je naladěn a otevřen především pro jejich potřeby. Ale ani muži sem nepřijdou zbytečně. Kámen je naladěn zejména na zemské energie, a práci s tělem. Sluneční energie je oživující síla, která z těla matky Země vzbuzuje a transformuje život. I proto jsou tady silné energie plodnosti, zrození, bytostnosti, i sexuality.

Všechny tři kameny vzbuzují otázky. Jejich označení coby menhiry budí odpor prozaické veřejnosti. Kameny jsou určitě místního původu, a jejich umělé vztyčení je pro mnoho lidí neprokazatelné. V okolí je řada dalších podobných kamenů a objevují se stále další. Zejména pro lidi, kteří si nejsou jisti svým senzibilním vnímáním, nebo ho odmítají, neexistuje jediný důkaz, že kameny jsou skutečnými menhiry. (ovšem - co to jsou "skutečné" menhiry?) A  tak pochopitelně neexistuje ani důkaz proti. Tedy, můžete věřit, nebo ne. Anebo se zajeďte na kameny podívat. Pokud vnímáte rozdíly mezi neživým kamenem, aktilitem a menhirem, myslím, že těmto popisům dáte zapravdu. Kameny kolem sebe opravdu tvoří kruhová ochranná pole či zóny a mají energii živých kamenů. Dají se najít i energetické linie do dalších bodů. Jejich aktivita se dá měnit a ovládat. Reagují na přítomnost biopolí. Co chtít více?

Ale stejně to podstatné je jinde - nezáleží na určení, zařazení do škatulek, na funkci, jménu a působení jednotlivých kamenů. Důležité je to, co si odtud odnesete, a co zde zanecháte. Aktivní "tady a teď". Jak už na našich stránkách bylo řečeno mnohokrát, v přírodě jsme vždy účastnící a aktivní tvůrci, nejsme jen pozorovatelé a návštěvníci. Kameny na nás působí a my na ně. Svým unikátním působením nám dávají možnost se měnit, léčit a dovídat se. Zaleží vždy jen na nás samotných.

Jiří Škaloud

Měsíční kámen
Měsíční kámen
Měsíční kámen
Větrný kámen
Větrný kámen
Větrný kámen
Větrný kámen
V okolí Větrného kamene
Sluneční kámen
Sluneční kámen
Sluneční kámen detail nápisů
Místa u Javorníku
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart