Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Viklan u Rybničné

Soudce Dominik

Najdeme ho v Karlovarském kraji, před hranicí Slavkovského lesa necelých jeden a půl kilometru severovýchodně od obce Rybničná. Tento osamocený žulový balvan na kraji lesa je názornou ukázkou zvětrávání žul karlovarského plutonu. Pluton je magmatické těleso, které zatuhlo v jádru matky Země a nese název řeckého boha Plutóna. Představuje odolnější jádro horniny, které se dostalo na povrch a vlivem působení přírodních živlů bylo opracováno do nynější podoby. Viklan je vytvořený porfyrickým biotickým granitem. Je nazvaný Dominik, vysoký je dva, široký jeden a půl a dlouhý tři a půl metru. Dle historických záznamů byl viklan v minulosti mnohem méně stabilní a vychyloval se již při silnějších závanech větru. Na jeho vrcholu se nachází „vodní" miska, o které se vedou spory, zda je umělého či přírodního původu. Krom jiného nese i nápisy z let 1776 a 1796 a světe div se, je chráněnou přírodní památkou. K viklanu se vážou legendy a pověsti o jeho soudní moci, dle jeho kývání bylo rozhodováno o nevině či vině obžalovaných.

Dostat se k němu nebylo pro mne tak snadné, nejdříve jsem ho minul o dva kilometry, ač hned na začátku mé cesty se vyřítil z lesa anděl v podobě tak osmiletého blonďatého kluka na kole, s modrýma očima, který naprosto jasně rozeznával rozdíl mezi kamenem a viklanem. Možná právě proto jsem byl rozhozen a v první fázi moc nevnímal jeho popis cesty, jediné co do dnes pamatuji, „je to tak dva kilometry". Zpět mě pak vracela žena, blondýnka, maje tak třicet let a zelená očka, se slovy „je to tak dva kilometry".  V částečném zoufalství, neustále hledající, jsem si začal uvědomovat, jak je to s tou naší „zdánlivou" pravdou a skutečností. A teprve až po zklidnění přišly odpovědi.

Viklan u Rybničné, nesoucí jméno Dominik je opravdovým a skutečným pověřeným soudcem. Spojuje moudrost a vědění Otce Vesmíru i Matky Země. Orientován je v linii sever - jih, a ejhle, kdo že mu je moudrým rádcem na severu? Kdo jiný než již nám dobře známá Andělská hora (viz.web). A tak není asi moudřejšího rozhodnutí, než když se poradí země s vesmírem, a v lásce se vyslechnou obě strany. Můžete jen „hádat", na jakou stranu se vychýlil, v případě, kdy obžalovaný byl nevinný, a na jakou, když vina na jeho straně byla a jest.  

Překvapujícími jsou pak ještě další zjištění.  A tak jako si viklan ve Vindiši (viz.web) povídá, radí a harmonizuje s Makovou horou (viz.web), tak to samé dělá i viklan u Rybničné s horou Andělskou (viz.web). A co na to Dominik, zakladatel řádu dominikánů, jejichž metody se odlišovaly od všech ostatních?! Velmi pečlivě se na vše připravovali, žili spíše v chudobě, říkalo se jim „ skupina dokonale připravených, oddaných aktivní práci".  A tak snad jen v tomto spojení dá se soudit zda „zdánlivé" zlo je „zlem" a „zdánlivé" dobro „dobrem".  

Pokud najdete dostatek času, pokory a sil, můžete i dnes si nechat na tomto místě zvážit vaše současné skutky a činy a to vše s láskou a úctou.

Petr Brzobohatý


(léto 2012)
Viklan Dominic
Cestou k viklanu
Najděte si mě
To je on
Vypadá jak plejtvák obrovský
Odvrácená strana
Miska na vrcholu
Stoleté nápisy
Křemíková struktura
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart