Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

SEDMIHOŘÍ - SEDM MOŘÍ - OSTROV V MOŘI

Den první

Nádherný, zapomenutý kout, krásná a dominantní vrchovina v západní části Stříbrské pahorkatiny mezi Horšovským Týnem a Borem u Tachova. Vrchů spojených ve tvaru podkovy je více než sedm, a již od pravěku až do 17. století některé z nich sloužily jako hradiště či strážiště, na Chlumu dokonce s rozlohou 10 ha. Dle archeologických nálezů hovoříme o kultuře chamské (3000 let př.n.l.) a pozdně halštatské. V dávnověku se v Sedmihoří těžila železná ruda  a ve středověku byly kameníky zpracovávány žulové balvany rozseté po vrcholcích. Roku 1539 bylo území zapsáno do dědičného užívání rodu Lobkoviců. Na konci 2. světové války zde byli deportovaní francouzští zajatci, kteří zde stavěli lesní cesty („francouzská cesta"), které pak sloužily „říši" pro těžbu dřeva.

Podle některých esoterických výkladů se zde přibližně 8 000 let před naším letopočtem zastavil lid bohyně Dannu, neboli ta moudřejší část lidu atlantské kultury, která odešla před zánikem na předem určená, nově vyvolená místa.  Uprostřed podkovy se pak nachází těžiště, prastaré obřadní centrální místo. Sem pak vede energetická linie od Kamenné pyramidy z rakouského Zwettlu. Hranici Sedmihoří překračují tři v přímce seřazené rondely u Hašova (Horního Metelska), jejichž severní energetická linie jde na Jedlový vrch nad středem v podkově.

Každý vrchol Sedmihoří je jiného charakteru, jiné povahy, jiného duchovního (kultovního) zaměření. Je to uzavřený svět se všemi protiklady. První den vstupujeme do této lokality od Miřkova, od jihu, od živlu ohně, který nás pak symbolicky provází celý den. Je vedro a před námi vyprahlé kopce a lesy, naštěstí zde místní lidé (s pomocí fondů EU) nezapomněli na vodu, rybníčky a jezírka a tak těch pár lidiček, které jsme zde za celé tři dny potkali, jsme potkali právě zde. Fleš si to užíval a ani Vlaďka rybníčku neodolala. Jaksi nevědomě/podvědomě s pomocí intuice a našeho vedení, jsme začali s „bádáním" právě zde, na Křakovském vrchu (563 m. n. m.), který se pak později ukázal jako „otvírač" této andělsky líbezné krajiny, ve které je potřeba se mít na pozoru! Žulové balvany, nádherné a bizardní, kterých je zde plno, jsou hladové a dlouho lidskými bioenergiemi netknuté. A tak pokud zde jen běháte a lítáte od jednoho ke druhému, s jucháním a ácháním, můžete večer"neblaze" skončit, unaveni a vyčerpáni. Útvary na Sedmihoří jsou vysokou školou vzájemné výměny energií, trpělivosti a jisté pokročilosti, umění si vytyčit hranici a hranice, vzájemné důvěry a komunikace. Co ještě můžu a unesu a co už ne? Je to o disciplíně a odevzdání se. Křakovský vrch chce klid. Klid než promluvíme, klid, než něco uděláme. Klidné a vědomé nechť naše kroky jsou. Z vrchu scházíme k lokalitě zvané „ U Ručiček", nejjižnějšího cípu hranic okresů Domažlice a Tachov. Na nápadném žulovém skalisku jsou vytesány spojené dvě ruce, spjaté s legendou o vzájemné nevraživosti dvou sedláků, kteří nakonec pochopili nutnost vzájemné lidské spolupráce. Nápisy na kameni a letopočty z let 1768, 1874, 1878, 1875 a 1913. Naproti pak hned nádherný aktilit v podobě mužského pyje se silným napojením na Otce Stvořitele, částečně podobným jako u Božího kamene u Strakonic (viz.web). Pokračujeme na Stinný vrch ( 544 m. n . n.), kde nalézáme klid do „svých mozků". Je to roztomilý a klidový vrch s účinky jak na nás tak i na psa Fleše. Nalézáme triádu triád, kamenné misky s vodou a stromem, okřikujeme psa, aby nám všechny ty „obrazovky" nevypil, a nacházíme jak mužskou tak i ženskou svatyni, kam to okamžitě přitáhlo Vlaďku. O síle místa pak svědčí její automatická kresba. Ano, začíná se nám tady líbit. Posledním zastavením prvního dne pak byla Rozsocha (560 m. n. m.), velmi silné místo s největšími kamennými kusy, bizardními útvary a skaliskem s kruhovým otvorem („skalní okno"), které jsme pro zjevnou únavu a částečné ztrácení orientace již nenašli.  A tak jsme pod vládou síly a ohně končili tento den, sbírajíc cestou dřevo na táborový oheň v kempu a možná sdílení, pokud bude ještě sil...

Petr a Vlaďka

léto 2012

Cestou na Křakovský vrch
Cestou na Křakovský vrch
Jsou všude kam kouknete
Pod vrcholem i na svazích
Ten také za to stojí
Strážci na vrcholu
Jezírka a rybníčky
U Ručiček - Smíření
Aktilit naproti
A má i svoji misku
Ženská svatyně na Stinném vrchu
Má své misky s vodou
Triáda na Stinném vrchu
Fleš - ochutnávač
Stopy po těžbě
Výhled na Sedmihoří od Rozsochy
Pod Rozsochou
Útvary na Rozsoše
Auto. kresba (Stinný vrch)
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart