Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala skutečnosti

Po lásce druhá složitá energie tvořící svět, pěkně komplikovaná a jistým způsobem i záludná. Na první pohled vidíme v mandale řád, odhalíme posvátnou geometrii, snad všechna možná platonská tělesa i vyváženost polarit. Najdeme v ní Kabalu i kompletní numerologickou pravdu. Barvy hrají s tvary a evokují krystalickou přísnost a zdánlivou jednoduchost a logiku. Rozum jásá, hledá (a nachází) v mandale veškerá pravidla a přírodní zákony poznané i zatím neznámé. Vidí skutečný svět, o který se dá opřít. A kam se dostane? Do pasti. 

Protože skutečnost, pravda, realita - co to je? Nad touhle zdánlivě jednoduchou otázkou si polámala hlavu už řada filozofů. Pravda je všechno, nebo naopak pravda neexistuje, dokonce ani realita není skutečná - všechny pravdy o pravdě jsou nepravdivé. Definice pravdy je pastí, do které nechytíte pravdu, ale sebe. Nad touhle mandalou vás opravdu může rozbolet hlava tak jako mě. Rozum se snaží „pravdu" nalézt a zachytit, ale skutečnost mu stále uniká. 

„Poznání „pravdy" musí být vždy neúplnou a omezenou nepravdou.", tohle je klasický příklad toho, co se vám může honit hlavou. Meditace na skutečnost je hodně těžká, rozum si na „pravdu" dělá monopol, stále se vás bude snažit vtlačit do pastí definic a poznání. Co to je?... Co znamená tohle?... Nakonec ovšem zjistíte, že každá teorie, každý popis reality je jako kondenzační stopa za tryskovým motorem. Pára poznání se objevuje vždy až tam, kde už pravda dávno není. Energie pravdy a skutečnosti je vždy o kousek napřed před poznáním pravdy. Energie skutečnosti je ve skutečnosti energií, která rozhoduje o realitě ve chvíli, kdy realita ještě skutečností není. Energie skutečnosti tedy souvisí s časem. Je v daném čase přítomné reality už věcí minulou a tedy neskutečnou. Uff, už vás taky bolí hlava?  

Ale jak tedy s energií pravdy „bezbolestně" pracovat? S pokorou a důvěrou. S pokorou a vědomím, že poznaná „pravda" je pro nás v danou chvíli a v daném stavu lidského poznání tou nejlepší možnou skutečností. Rezignujme na definice a logiku, a věřme obrazům, které se objevují v intuici... Základní věcí jak s energií téhle mandaly pravdy a reality pracovat, je tedy rezignace na hledání definice, co pravda a skutečnost je.  V tomto stavu se pravda v mandale objeví jako pyramida, na jejíž špičce stojíte. Jakákoliv snaha o poznání vám podrazí nohy, a už kloužete po jedné ze stran pyramidy - kloužete k „Poznání" reality současného světa, ale vzdalujete se od energie pravdy. 

Neklaďme si také velké cíle spojené s nepoznatelnou velkou „pravdou". Není třeba poznat „pravdu" o mandale. Spokojme se s hledání té naší malé (momentálně nejlepší) pravdy pro jeden konkrétní dotaz, či problém. S takovouhle konkrétní „zakázkou" se mandala vypořádá a nabídne vám cestu k poznání souvislostí, důvody proč je to tak a tak, nabídne moudré řešení. Tahle mandala slouží k nastavení našeho realistického pohledu na momentální svět, slouží k tomu, abychom viděli věci i lidi bez růžových brýlí a konali v mezích daných možností pravdivě. Jde o to, s důvěrou přijmout energii skutečnosti, které nemůžeme plně „rozumět". K tomu vyzývám skutečně mimořádně a nerad, ale v tomto případě je to namístě.

V krajině pak tato energie tvoří racionální základ pro chování tvorů i hmoty v daném místě. Odstraňuje přetvářky, masky, vějičky, iluze. Odhaluje pasti, ukazuje základ místa bez emocí a duchovních programů. V rámci výše uvedených omezených možností, vede tato energie místo ke stabilní, uměřené existenci bez velkých výchylek od tzv. „normality".   

Kresba: Jana Sikorová 

Text: Jiří Škaloud

  
Mandala skutečnosti
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart