Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala:  čistota

Energie čistoty nám umožňuje přežít ve světě plném špíny, aniž bychom se umazali a nakazili. Tato energie je docela agresivní, je jako tvrdé záření, které likviduje patologické organizmy ve svém dosahu. Způsobuje i dekontaminaci a neutralizaci jedů a všech škodlivých chemických látek v našem okolí. Je to agresivní zbraň, namířená proti agresivním útočníkům. Je jako meč, a stejně tak jí můžeme i používat:

Můžeme s ní útočit, ale útok je vždy na pováženou.

Můžeme se bránit.

Můžeme meč pověsit nad naše pomyslné dveře jako výstrahu: „vstoupíš-li bez pozvání, zemřeš!"

Agresivita je vždy na pováženou. I tzv. patologické organismy jsou totiž živé, žijí podle svých pravidel a neubližují nám bezdůvodně. Nejlepší, jak použít energii čistoty není likvidace, ale cosi jako „odsun". Jako bychom do všech stran odhrnuli špínu a vytvořili si čistou bublinu. Tady ale pozor na další nebezpečí! Naše bublina by se neměla stát skafandrem! Absolutní "čistota" je velice nesprávná. Vytvoří absolutní oddělení od světa kolem nás, způsobí ztrátu kontaktu, zabraňuje nutné interakci a symbióze s tisíci dalších velice potřebných organizmů. Jsme z tohoto světa, totální oddělení není žádoucí. Z tohoto důvodu je mandala tak členitá - nejde o pouhé jednolité pole záření, kterým nic nepronikne (není to sterilizační výbojka). Jde o členitý a komplikovaný průchodný a pohyblivý vzor, kterým pronikne každý, kdo splní podmínky vstupu. Energie čistoty nastavuje „pravidla hry", pouští dovnitř hráče, a nemilosrdně diskvalifikuje vše, co podle našich pravidel nehraje.

Je tedy třeba s energií čistoty zacházet uváženě, šetřit s ní. Aktivně používáme tuto energii pro vytvoření podmínek zrodu a klíčení, kdy zárodek je ještě příliš slabý, aby odolal agresivitě světa v okolí. Pasivně používáme tuto energii pro posílení imunitního systému a hlavně vlastní aury, která jako hranice chrání prostor našeho těla, ale nechává "celnice" otevřené. 

Energie čistoty má dvě kvality, vyjádřené žlutou a červenou barvou. Jednou je čistota hmoty (těla), druhou čistota ducha. Jak vidno, obě se prolínají a tvoří odstíny oranžové. Nelze oddělit čistotu těla od čistoty ducha. Tvar v mandale vytváří odstředivé záření, barva mu dodává příslušné vlnové délky.

Jak se mandala používá? Představte si sama sebe ve středu mandaly. Čistota je silný energetický nástroj, který si nosíme v sobě, ale „svítí" mimo naše tělo. Primárně sídlí v třetí čakře, ale můžeme ho vědomě libovolně přesouvat do každé z čaker, podle toho, jakou oblast hodláme čistit. Jako maják svítí do všech stran, a současně rotuje podél všech os. Jako skener osvětluje všechno ve svém dosahu, eliminuje, likviduje, či odsouvá vše nepřátelské a nebezpečné, a propouští dovnitř potřebné a spřízněné. 

kresba: Jana Sikorová  

text: Jiří Škaloud

Mandala čistoty
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart