Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Prameny sedmi radostí

Na rozdíl od sedmi bolestí Panny Marie, není sedm jejích radostí příliš známo. Kdo ví, proč si křesťané oblíbili hlavně utrpení a smutek? Skoro jako by bylo hřích se radovat... Kostelů a kaplí, zasvěcených sedmi radostem Panny Marie by se dalo napočítat na prstech jedné ruky. A poutní kostel s tímto zasvěcením je u nás jediný - v Malých Svatoňovicích.

Znovu se při našich toulkách k pramenům a studánkám setkáváme s fenoménem posvátného čísla sedm. Poprvé to bylo v Sedmihorkách a dnes tady v Malých Svatoňovicích. Jak uvidíme, zdejší poutní místo je sedmičkou opředeno a to bylo jistě i důvodem k přiřčení kostela tomuto číslu. A snad proto, že místo je tak plné života, a tak spojené se znovuzrozením a zmrtvýchvstáním, tak silné a radostné, nešlo jinak než věnovat ho radosti. Tak s radostí vzhůru na cestu!

Uhelná voda  Malé Svatoňovice nalezneme v Královéhradeckém kraji na svazích Jestřebích hor poblíž Úpice. Oblast byla ještě nedávno významným nalezištěm černého uhlí, které se tady těžilo už od 16. století. Zajímavé je, že ve středověku se uhlí zpočátku nepoužívalo v kovářských výhních a krbech. Tam bylo preferováno tradiční dřevěné uhlí, které tolik nekouřilo. Většina uhlí neboli "hořlavého kamene" se jen pálila na volném prostoru a popelem se pak hnojila pole. Těžba uhlí sem na Trutnovsko přivedla řadu osadníků, kteří začali užívat i zdejší vodu. Havíři vždy věděli, že tzv. skalní či uhelná voda vytékající z uhelných dolů, že taková voda je nadmíru zdravá a léčivá. V tomto empirickém poznatku se dají hledat racionální i esoterické vlastnosti vody. Dnešní rozum nám říká, že čistění vody přes uhelné filtry je jedním z nejúčinnějších způsobů absorpčního čištění tekutin. Zachycují se tak organické i anorganické příměsi. A tak i u vody, prosakující uhelnými slojemi, se dá předpokládat extrémní čistota vody. Přístup k takovému zdroji pitné, nekontaminované a tekoucí vody musel být obrovskou výhodou zejména v obdobích častých středověkých epidemií. Není tedy divu, že vody zdejších pramenů byly ceněné a hojně užívané.

Studánka   Ze složitého geologického podloží tady v místě zvaném Studánka odedávna tryskal pramen, vytékající původně ze sedmi puklin ve skále. Lidé sem chodili pro vodu, která tu tekla i v nejparnějším létě. To "pravé" a zázračné poutní místo tady vzniklo ale až v roce 1715. Podle pověsti to bylo takto:

"Místní sedlák Václav Šrejber zavěsil na uschlou třešeň nad pramenem dřevěnou sošku Panny Marie s Jezulátkem. A stalo se, že sedm let suchá třešeň příští jaro znovu obrazila na sedmi větvích a rozkvetla na svátek Jana Křtitele, aby na ní na svatého Václava v září dozrály třešně. Zpráva o této události se brzy roznesla a lidé spěchali ke studánce a prosili Pannu Marii o uzdravení."

A jak to tak bývá, s vírou a slávou rostlo i sedm sil zdejší vody. Dostavily se první zázraky a podivuhodná uzdravení. V dalších letech byla studánka vyzděna, byla postavena kaple a zanedlouho vznikly i první lázně. Zpočátku jen prosté dřevěné kádě, později i zděné budovy. A časem vznikly i pravé hydroterapeutické lázně podle fenomenálního vzoru Vincenze Priessnitze. Postupně vyrostly další budovy a příbytky lidí, kteří se živili službami poutníkům i provozem lázní. Nakonec tak vznikla osada, zpočátku patřící k Velkým Svatoňovicím a po osamostatnění nazvaná Malé Svatoňovice. Pověst o vzniku pramene se dostala i do zpodobnění obecního znaku, společně s hornickými kladívky.

Malé Svatoňovice byly srovnávány s nedalekým a věhlasným poutním místem Vambeřicemi a poutníci se jen hrnuli. Postupně se rozšiřoval a zveleboval i kostel Sedmi radostí panny Marie. Jak řečeno - poutní kostel s tímto zasvěcením je jediný v Čechách. Jakoby tady aspoň jednou bylo odmítnuto to obvyklé spojení pramenů s Pannou Marií Sedmibolestnou. Tady panuje radost místo mečů v srdci. O to je místo příjemnější a účinnější. Vždyť radost tak napomáhá smíchu a optimismu a ten zas podporuje vůli se uzdravit! A radost z radosti druhého člověka se zdvojnásobuje a je veskrze pozitivní a vstřícnou energií. Aby té radosti v Malých Svatoňovicích nebylo málo - ve svahu nad osadou byl zřízen (a dnes je opět obnoven) Mariánský sad s kapličkami, opět zpodobňujícími zmíněných sedm radostí. Sedm zastavení na romantické a klikaté stezce k vrcholu je tady ale doplněno i klasickou křížovou cestou Ježíšova utrpení a nahoře na vás (radostně) čeká boží hrob. Velmi zvláštně se tu tedy prolíná radost a utrpení, život a smrt, smích a smutek. Tohle propojení je až šokující a velmi silné, a to vůbec nemusíte být křesťansky věřící. Máme chuť si vybírat jen tu radost, ale jak oddělit světlo od stínu? 

Voda se skrývá v kapli    Pramen se dnes ukrývá ve veliké zděné kapli za kostelem. Do kaple se nedá vstoupit, nejen proto, že je uzavřená mřížemi, ale hlavně proto, že její podlahu či spíše dno tvoří veliký bazén, kdysi snad sloužící přímo ke koupelím. Stěnu kaple zdobí veliká mozaika zpodobňující zdejší pověst, tedy Marii s Ježíškem na pozadí rozkvetlé třešně. Voda vytéká ze symbolických sedmi trubic a přepadává do bazénu. Do kaple je dobře vidět velkými, ač zamřížovanými okny. Voda je už od pohledu ledová a plní i prostor kaple studeným vzduchem. Přijdete-li ke kapli v pravý čas, tedy v létě někdy kolem třetí odpoledne, dostane se slunce do té správné polohy, aby jedním z oken zasvítilo dovnitř a odrazilo se od rozvlněné vodní hladiny přímo na obraz Panny Marie. Lesklá sklíčka mozaiky se pak rozehrají blyštivým divadlem, a snad se vám tak jako mně podaří zahlédnout, jak na vás Panna Marie vesele mrká očkem. K nabrání a pití vody slouží samostatný vývod, který je přístupný v čele kaple. Voda v tomto vývodu neprochází bazénem a není tedy kontaminována řasou, prachem ani nečistotami, které můžete vidět uvnitř v nádrži. Vedle barokní pramenné kaple stojí ještě další méně nápadná kaplička - s plastickým zpodobněním výjevu z Lurd - tedy Panny Marie lurdské a svaté Bernadety. Zvláštností je, že tato plastika je zdobena množstvím araukaritů, což je zkamenělé dřevo přesliček, které se ve zdejší oblasti dá hojně nalézt.        

Lázně   Už v roce 1736 doktor Částka zdejší vodu přirovnává "k tinktuře z dobývaného uhlí, v důsledku čehož má zdejší voda trávicí, změkčovací, posilující, rozpouštěcí, zvlhčovací, otevírající, jemně stahující a dohromady také balzamující sílu posilovat zvnějšku údy".

Léčilo se tady kde co. Pochopitelně hlavní důraz byl kladen na hydroterapii dr. Kneippa a Vincenze Priessnitze. Jako u řady dalších vodoléčebných lázní, zažily i Malé Svatoňovice časy slávy a pozdějšího pomalého úpadku. Víru v Boha i hydroterapii nahradily zdánlivě účinnější medicínské techniky, léky a lékařské postupy. Hydroterapie a voda nikdy neztratila svou účinnost, ale moderní pacienti chtěli stále rychlejší, méně namáhavé a spolehlivější prostředky. Lázně zanikly v meziválečném období, jistě i proto, že soužití s uhelnými doly a haldami hlušiny jim moc nesvědčilo. Zvlášť když se začala razit dědičná štola Kateřina, která ústila přímo ve svahu nad kostelem, a jejíž zrekonstruovaný portál si dnes můžete prohlédnout při stoupání k Mariánskému sadu. Naštěstí byla ražba štoly Kateřina brzy zastavena a pozornost horníků se opět upřela mimo území osady. Zbytek štoly Kateřina dnes slouží jako další zdroj pitné vody, který kromě jiného napájí i vodotrysk na náměstí u kostela.

Důležitým okamžikem v životě nejen zdejších lázní byl dozajista konec 19. století, kdy tady působil jistý MUDr. Antonín Čapek s chotí, a to byl důvod, proč se v Malých Svatoňovicích narodil a prožil část dětství i jeho syn Karel. Spolu s bratrem Josefem (rodákem z nedalekého Hronova) tady ve Svatoňovicích mají muzeum. Kéž bych mohl říci, že pití zdejší vody podporuje zrození a talent geniálních spisovatelů, ale sám na sobě to bohužel nemohu potvrdit...

A konečně voda samotná    Přes všechny lidské zásahy a ohrožení pramene hlubinnou těžbou uhlí, pramen vytrval na svém místě a voda je stále mimořádně skvělá. Obsahuje železo i ledek, je mírně radioaktivní a má stálou teplotu osm stupňů i poměrně stabilní průtok. To svědčí o hlubinném původu vody, která strávila v podzemí dlouhý čas. Pro sensibilní či alespoň nepředpojaté návštěvníky se tady nabízí extrémně silné energie Země. Strukturní klastry zdejší vody obsahují homeopatické koncentrace atomů uhlíku, jednoho ze základních stavebních kamenů života. Tím se zdejší voda stává skutečnou esencí spojení vody a země a to jí dává neobyčejnou schopnost regenerovat a léčit zejména bazální potíže skeletu, a všech pojivových tkání vaziv a chrupavek. Další "samozřejmostí", s kterou se setkáváme u všech hlubinných pramenů, je kvalitní odstranění všech předchozích doprovodných programů uložených ve vodě. Destrukce všech informačních klastrů je automatickým důsledkem dlouhého pobytu vody v podzemí. Jak už dávno víme, to dává vodě studánek a pramenů schopnost hladově přijímat informace. Tzv. "nepočatá" voda, (tedy ta, která se nabírá před východem slunce a ještě tedy nespatřila denní světlo), to je voda s maximální schopností přijímat přání a prosby. Jinak řečeno, taková voda se dá nejsnáze programovat novým programem přání či víry. Sedmička zdejších pramenů v sobě nese sedm základních energií, tvořících zdravé a harmonické prostředí pro vznik života. Voda bude pravděpodobně vynikající na celkovou detoxikaci a čištění organizmu, podporuje stabilitu fyziologické rovnováhy, ženám i mužům voda může pomoci s početím, příznivě podporuje i vztahy mezi partnery. Radioaktivní radon ve vodě příznivě podporuje fyziologické procesy a regeneraci tkání, provokuje imunitní systém a poslouží i ke zlepšení mozkové činnosti, dokonce podporuje i inteligenci. Navíc tady voda společně se zemskými energiemi dává člověku šanci k návratům k normálním funkcím mozku a správné sčasování biorytmů. Člověk tady v Malých Svatoňovicích přispěl vodě programem propojení s radostí a to byl krok mimořádně šťastný. A tak v cinkotu vody na přepadech pramenů můžete slyšet smích radosti, který zní stále, a to i při vědomí strastí, které jsou a přijdou. Krásné a optimistické poselství pro všechny.

Jiří Škaloud

foto autor a H. Škaloudová

Regena 04/13
Kostel a kaple v M. Svatoňovicích
Karel Čapek
Pramenná kaple
Kaple panny Marie Lurdské
Vnitřek pramenné kaple
Vývěr vody
Sedm pramenů
Pomník bratří Čapků
Mariánský sad
Mariánský sad
Mariánský sad
Boží hrob
Svatá Barborka
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart