Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Zvláštní znamení - touha

Existuje něco jako fontána mládí, studánka krásy, studna moudrosti, nebo pramen touhy? Nevylučoval bych to, ve vodě můžeme najít leccos, lecčíms se můžeme nakazit či obohatit. Pravdou ale je, že v chemickém a biologickém rozboru vody se o těchto příměsích nedočtete. Anebo ano? K jednomu takhle "kontaminovanému" prameni se podíváme.

Touha je silný motor, ženoucí nás kupředu. Nelze ale říci, zda správným či špatným směrem. Toužit můžeme po moci, penězích, slávě, ale i po změně, lásce, štěstí, partnerovi a tisíci dalších věcí. Tužeb je mnoho desítek miliard, protože každý člověk jich má hned několik. Proto jsme coby lidstvo i jednotlivci v takovém pohybu. Nebýt tužeb, leželi bychom dosud pod stromem v ráji a flákali se. Je ale touha reálnou silou či energií? Nebo je snad nakažlivou nemocí, nebo hříchem poznání? Darem pokušitele? A přenáší se jenom jablky? Je vlastně toužení správné, či ne?

Tohle mne napadalo, když jsem se napil vody z toho pramene. Roj myšlenek a asociací byl tentokrát silnější než obvykle, a touha, která mě přepadla, byla skutečná a silná. Může za to voda? Na tuhle iracionální otázku jsem se pokusil odpovědět při dodatečném pátrání.

Sequens

V Mníšku pod Brdy existuje zajímavý pramen, který se jmenuje Sequens. Najdete ho na svahu vedoucím ke Skalce, což je zdálky viditelné a známé poutní místo. Pramen nalezneme u chat v lokalitě Ve Štítku, podle které se pramen také někdy nazývá. Od skaleckého poutního místa sestoupíme po příjezdové cestě až k místní asfaltce od Mníšku. Silnici překročíme a pokračujeme podél chat ještě asi sto metrů. Sequens je silný zdroj vody, která je vyvedena do upraveného odběrového místa a současně je voda svedena dlouhým potrubím až do prameníku na Skaleckém náměstí v Mníšku, kde tedy také můžete vodu nabrat. O původu vodního zdroje jsem se moc nedozvěděl, snad může jít o vodu z dávné odvodňovací štoly z dolů na železnou rudu pod vrchem Skalka. Důl to býval obrovský, poškodil statiku celého kopce, i kostel na Skalce byl téměř zničen sesuvy svahu. Je tedy div, že voda pramene nebyla stržena do hlubin důlní činností. Možná je to i proto, že voda pramene je podle rozborů dost měkká a mírně kyselá, tedy pravděpodobně pochází z povrchových partií kopců a je doplňována dešti. Z hlediska obsahu dusičnanů je voda přesto velmi kvalitní, nicméně překračuje limity pro pitnou vodu v dalších parametrech. Ve vodě se objevují v malém množství koliformní bakterie a hlavně - voda obsahuje asi desetkrát vyšší obsah manganu, než připouští norma pro pitnou vodu. Naopak obsah železa velký není, což je zajímavé, jelikož mangan se železem se obvykle vyskytují pohromadě. Voda tedy nesplňuje kriteria normy pro pitnou vodu. Máme se takovou vodu bát pít? S velkou pravděpodobností nikoliv. Koliformní bakterie jsou v tomto případě pravděpodobně neškodné, už proto, že doplňující test bakterií Escherichia coli byl negativní. Pokud jde o mangan, tak i jeho významně zvýšená hodnota neohrožuje zdraví. Mangan (podobně jako železo) ve vodě nezpůsobuje její toxicitu, ovlivňuje jen tzv. organoleptické vlastnosti - tedy barvu, zákal a chuť. A škodí hlavně tím, že při oxidaci způsobuje černání vody, tvoří jakoby mastná kola na hladině a černé povlaky v trubkách, na nádobí i porcelánu. Prádlo z praček vytahujete se skvrnami snad ještě špinavější, než bylo před praním.

Pití možné

Ale k pití je taková voda podle mého názoru docela vhodná. V každém případě vám neublíží při jednorázovém, či pouze občasném požívání. Naopak - může významně pomoci. Tím se řadí do stejné skupiny jako vody minerální - ty také ve většině případů nejsou určeny k trvalému užívání. Téměř všechny prvky, které nalezneme v přirozené přírodě, jsou nějakým způsobem využity i v našem organizmu, neboli jsou biogenní. Zejména, pokud se dotyčný prvek nachází ve vodných roztocích, je téměř jisté, že se nějakým způsobem podílí i na našich životních pochodech. A to je případ i manganu - jednoho z nejběžnějších kovů. Mangan je důležitým stopovým prvkem, nutným pro správnou funkci lidského těla. Jeho nedostatek je stejně škodlivý jako jeho přebytek, ale předávkování manganem pitím vody je prakticky vyloučené. V těle se mangan uplatňuje v řadě enzymových reakcí. Je důležitý pro správný metabolismus cukrů, cholesterolu i aminokyselin. Má jisté antioxidační vlastnosti, zlepšuje paměť, snižuje pocit únavy a obecně podporuje správnou funkci nervové soustavy. A navíc má ještě i významný vliv na potenci a správnou funkci pohlavních žláz i štítné žlázy. Že by odtud pramenil můj pocit touhy? J Mangan se také podílí na tvorbě a hlavně na obnově kostí a kostních chrupavek. Podporuje vstřebávání a využití vitamínů. Z tohoto výčtu je zřejmé, u kterých nemocí se budeme snažit přísun manganu zvýšit. Ať už to jsou nervové nemoci, onemocnění kloubů, kardiovaskulární choroby, nebo "jen" únava a podpora mozkové činnosti. Nedostatek manganu se může projevovat bolestmi kloubů, slabou pohlavní aktivitou, únavou, bolestmi hlavy. Ovšem i přebytek se projevuje podobně a podle některých teorií je přebytek manganu dokonce příčinou Parkinsonovy nemoci. Mangan se vylučuje pomocí žluči, a při onemocnění jater se neúměrně v těle hromadí.  A teď si vyberte - máte manganu málo nebo moc? Pravdou je, že k nerovnováze manganu ve zdravém těle většinou nedochází. Takže jeho nedostatek či přebytek bude spíš důsledkem jiného onemocnění. Pokud je strava alespoň minimálně pestrá, mangan je pravidelně doplňován. Známými zdroji manganu jsou ananasy, ořechy, ale i obilí, luštěniny, kakao nebo čaj. A samozřejmě i pitná i minerální voda, v které se mangan často vyskytuje v přítomnosti železa. Ovšem železo se z vody vstřebává přednostně a konkuruje tak příjmu manganu. Pokud tedy víte, že potřebujete právě jen mangan, je důležité hledat právě takové zdroje jako je Sequens, které moc železa neobsahují.  

Esoterický prvek inteligence?

Mangan je paramagnetický kov, a pokud je vázán ve sloučeninách, přenáší tuto vlastnost i na své okolní prostředí. Touto vlastností se vysvětluje významně pozitivní vliv manganu na mozkovou činnost a duševní schopnosti. Dokonce existují teorie, že paramagnetické vlastnosti manganu rozmístěného v mimobuněčném prostoru kolem neuronů stojí za vznikem inteligentního myšlení vůbec. Podle této teorie (jednoduše řečeno) existující nervová vlákna slouží pouze pro přenos reálných a měřitelných elektrických proudů pro řízení těla. Neurony, coby „dráty", jsou jen jakousi paralelou hardwaru počítače. Naproti tomu invence, intuice, kreativní myšlení a obecně projevy lidské inteligence jsou jakousi elektromagnetickou indukcí v magneticky senzitivním oblaku v kapalinách mimo nervová vlákna. A v tomto mimobuněčném prostoru je právě mangan hojně obsažen. Elektromagnetická indukce magnetických částic je vyvolaná buď zvnějšku (např. by mohlo jít o přímý vliv z morfogenetického pole), nebo se snad jedná o vlastní činnost našeho mozku. Mozkové laloky a mimobuněčné kapaliny potom fungují jako jakési anténní cívky. Telepatie i empatie jsou dle této teorie důsledkem vzájemného ovlivnění a vnímání změn tohoto pole v cizím mozku, či v životním prostředí kolem. Pokud je tahle teorie pravdivá, stojí mangan za naší schopností inovativně myslet a tvořit. A s jeho pomocí a jeho prostřednictvím se projevují i naše potlačené a znovuobjevované paranormální schopnosti. Zkrátka mangan stojí za naší kompletní inteligencí. Je vám to jasné? Mě moc ne, ale mám rád mangan :-)

Voda s příchutí touhy

„Zvláštní znamení touha" je krásná písnička Wabiho Ryvoly. Zpívá o znamení poutníků a cestovatelů - o lesku v očích a touze spatřit, co se skrývá za zatáčkou či obzorem, o krásách hledání cesty. O vnitřním puzení lidí, jejichž klid nastává jen na chvíli večer u táboráků. A ráno zas neklid, a touha jít dál. Mluví o touze, která nás žene na Cestu. Na cestu s velkým C. Smysl je v hledání a v cestě samotné. A může být touha nakažlivá? Myslím, že určitě snadno. Stačí předestřít lákavý cíl, a rázem mám spolu-toužící. Spolucestující na cestě za snem a vizí. Takhle snadno se přenáší konkrétní touha z člověka na člověka - přes informace ve slovech či obrazech. Ovšem existuje i nekonkretizovaná touha, nejzákladnější i nejčistší forma touhy. Je to jakási indiferentní esence touhy, kterou můžeme naplnit jakoukoliv vlastní vizí. Základní vibrace živelné touhy, s pomocí které můžeme rozeznít vlastní přání k rezonanci obrovské síly. Z parkoviště spokojenosti či sebeuspokojení nás motor touhy vyhání na cestu. Tahle energie nám dodává sílu ke změnám, o kterých jsme zatím jen přemýšleli. Vnitřní přání dává touze formu a cíl, ale samotná energie touhy přichází zvnějšku. Máme-li konkrétní touhy, pak pohybujeme se v našem lidském světě. Vnímáme-li esenci nekonkrétní touhy, dotýkáme se základní tvořivé síly Universa. Vnitřní nekonkrétní nespokojenost s daným stavem je projevem této síly. Touha bez konkrétní náplně je ale jako hromadící se voda. Je třeba jí dát směr a vypustit jí dříve, než se nahromadí ke zničující vlně. Touha se hromadí za bariérou postavenou z rozumu, neschopnosti se rozhodnout, z ohledů, obětí a hlavně ze strachu z nejasné budoucnosti.  A v jednu chvíli, už daleko za bezpečnou hranicí smysluplného využití, se touha provalí. Je třeba něco změnit - cokoliv! Změnit pravidla, přestavět nábytek, rozvést se, dát výpověď, spálit za sebou mosty!  Touha po lepším a jiném (čemkoliv) mění náš osud. Už ne podle vůle a obsahu vloženého námi do touhy, ale podle své živelné logiky. V takové chvíli už nejsme tvůrci, ale trpnými účastníky změn okolo nás. Vlna touhy nás nese, a snadno se v ní můžeme utopit. Spojení obrazu touhy s vodou je opravdu případné. Touha sílí se vzrůstající nerovnováhou a stejně tak sílí i proud vody mezi dvěma místy se vzrůstajícím rozdílem - ať jde o skutečný proud řeky, nebo o vnitřní výměnu tělesných tekutin v organizmech. Voda je základním prostředím a s její pomocí se naplňují „touhy" orgánů a buněk po živinách a energii. Voda je zkrátka s touhou spojená. Možná, že to nebylo jablko, ale žízeň a voda s manganem, která probudila v člověku touhu. Touhu po tisíci nových věcí a poznatků, které se skrývají na velké Cestě...

Jestli za mou touhu, poznanou a posílenou u pramene Sequens, může nakažlivá voda, nebo třeba v ní obsažený mangan, to ve skutečnosti nevím. Ale jedno vím jistě, napití z tohoto pramene mi leccos objasnilo. Zkuste to i vy. Tedy - pokud se nebojíte vlastních tužeb a hlavně toho, že se vyplní...    

Jiří Škaloud

REGENA_5-2013
Poutní místo Skalka
Zámek Mníšek pod Brdy
Pramen Sequens
Pramen Sequens
Pramen Sequens
Pramen Sequens
Pramen Sequens
Pramen Sequens
Altán na Skaleckém nám.
Altán na Skaleckém nám.
Altán na Skaleckém nám.
Altán na Skaleckém nám.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart