Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kounovské kamenné řady (pokračování)

Jirka: Kounovské kamenné řady jsou mimořádně zvláštní místo. Docela bych řekl i dost záludné místo. Je stále zatížené spoustou „tabu", jakýchsi ochran, případně překážek, útoků a zkoušek, které ovšem často ztratily svůj původní význam a smysl. I proto mohou být mimořádně nepříjemné i nebezpečné. Díky stoupající popularitě se sem novodobě dostává spousta energií všelijakých rituálů i magie. Dochází ke značným interakcím a dalšímu zhoršování už tak nestabilní situace. Při poslední návštěvě jsem vnímal velmi silné „rozhořčení" a posílení odporu, pravděpodobně vinou jakéhosi ohňového rituálu, kterým kdosi značně poškodil kámen Pegas.   

Do místa je nutno vstupovat jen z jednoho určitého směru, s pokorou a silnými ochranami. Nejhorší možnou variantou je příchod po novodobé střední cestě, která je násilná, energeticky zablokovaná a odmítaná. Svah jižní strany je blokován silným „tabu", které není radno porušovat. Hrozí přímé ohrožení těla v podobě „náhle propuknuvších" nemocí a bolestí. Pohyb v Kounovských řadách je poměrně snadný podél jednotlivých řad, ale při pohybu kolmo na řady dochází k přechodům mezi energetickými hladinami, a tím k nepříjemným pocitům (bolest hlavy, ztráta orientace atd.) 

V místě jsme rozpoznali tři historické roviny využití. Megality Pegas a Gibon jsou pozůstatkem jednoho z nich, samotné řady je zbytek jiného systému. Místo není jednoznačně negativní, ale potkat se tu můžeme s řadou nebezpečných reziduí.  Místo je poškozené ve smyslu vykonávání původní funkce. Poškození řad je značné - chybí celistvost, uzavřenost. Místo akumulování a harmonizace zemské energie dochází k trvalému a přesto nestabilnímu uvolňování těchto energií. Energetické výrony a hladiny energií jsou nepravidelně rozmístěny, zřejmě podle toho, jak jsou řady částečně poškozeny, a podle toho, v jak silném místě případně kámen chybí. Souhlasím s teorií sledování linií Hartmannovy mřížky, s uzly pokrytými velkými kameny. Dokonce bych řekl, že velikost kamenů původně měla vyrovnávat nestejnost a nestabilitu jednotlivých křížení. Severojižní orientace řad podle mě nasvědčuje snahu o posílení jinové funkce, tedy propojení země s ohněm. Severní i jižní zakončení řad bohužel chybí - a dle mě bylo velmi důležité. Funkce místa kolísá a je nestabilní - souvisí to pravděpodobně i s aktivací výronů z geologických zlomových zón vlivem slunce a proměnlivého magnetického pole. Opukové podloží i materiál kamenů řad (křemence, slepence) podporují fungování řad na bioenergie živých tvorů. Místo je rozbité a přesto plné energie - i proto může být dost nebezpečné. Domnívám se, že tři systémy jsou do sebe násilně propojeny se snahou přizpůsobit (či opravit) starší dílo novějším užitím. 

Petr: Po individuálních návštěvách jsme společně toto místo navštívili poprvé v zimě (13. 2. 2010), se snahou tento nestabilní systém více a pevně uzemnit. Nedával jsem tenkrát moc pozor, nedbal varování Flashe seniora, který na hraně pravděpodobného, druhého kruhového kamenného středu nepřátelsky vrčel do lesa. Než jsme se pak stačili vrátit do Prahy, úplně jsem ztuhnul, silně paralyzován v pohybu se silnou bolestí zad...

Díky „zvláštní náhodě" jsme se zde po druhé ocitli na den přesně za devět měsíců (13. 11. 2010). Byl podzimní čas, dbali jsme správných přístupových cest a snažili se být více pokorní a pozorní. U kaple sv. Vojtěcha s bývalým pramenem přijímali jeho rad (dle legend jsou i Kounovské řady spojeny s Vojtěchovou geomantickou působností). U (v té době) ještě nepoškozeného Pegase jsme roztancovali samohlásky v jejich zvucích, barvách a pohybu. A snad o trochu více poznali toto zvláštní místo. Třetí expedici vykonali na jaře (22. 5. 2011), plánovanou, cílenou, za účasti Vincenta Bridgese. V podivné vzájemné shodě si potvrdili naše vnímání o „trojnosti" místa, o třech systémech. O původním - střed - vizír Pegas - střed vizír Gibon, o tom, jak pak někdo zdvojil středový kamenný kruh, aby zrychlil frekvence a jak se jim to pak vymklo z rukou. O tom, jak možná Keltové, kteří sem přišli, zde vytvořili kamennou Faradayovu mřížku, aby systém více neškodil. Z narušené klece reagují pak výboje na naši přítomnost a magnetické pole... A to jsme opět viděli i zažili. (Pegas byl¨poškozen nějakým ohňovým rituálem a v okolí bylo cítit navýšené napětí).

Aleš: Zcela určitě vnímám kamenné řady jako samostatné "dílo", ať už mělo (stále má a bude mít) svůj úkol. A vizíry Pegas + Gibon jako další "dílo", které sloužilo podle mne k jiným účelům... stále mi vrtá hlavou, proč jsem narazil na netu na názvy Gibon I a Gibon II... Kam se tedy ten druhý poděl? Podle informací na netu - spojnice GI a GII je ve směru S a J, spojnice Pegas a GI označovala východ Slunce při letním Slunovratu a konečně spojnice GII a Pegas označovala západ Slunce ve svátek Lugnasad... Myslím ale, že přesný význam (účel) kounovských řad je nám prozatím uzavřen a čeká na blízkou dobu, kdy budeme připraveni pochopit...

Závěrem bych rád apeloval na pokoru a ohleduplnost všech návštěvníků, zejména těch, co mají pocit, že už "vědí". Ať už jste "přesvědčeni" jakkoliv silně, že právě váš rituál, či energetická práce, či jakýkoliv jiný zásah je v Kounovských řadách namístě, prosím, nedělejte ho hned. Konejte velmi, ale velmi uvážlivě a ohleduplně. Místo je už tak dost poškozeno, a valná většina zásahů situaci ještě komplikuje a zhoršuje. Historický, archeologický i energetický význam místa si zasluhuje průzkum a snad i využití od lidí s úrovní, k jaké jsme ještě nedospěli. Vzpomeňte vždy nadšených archeologických amatérů, kteří většinou páchají víc škody než užitku, i když jejich cíle jsou "dobré". 

Jiří Škaloud 

  

Únor 2010
Našli Gibona
Řady v zimě
Sv. Vojtěch
Marek D. & Vincent B.
Ohleduplně a bez záměru
Květen 2011
Ohněm poškozený Pegas
Stále záhadné a tajemné
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart