Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Křížky

Obec Prameny ve Slavkovském lese stíhá v novodobé historii těžký osud. Nebylo tomu tak vždy. Pod jménem Sangerberg existovalo toto osídlení jako bohaté městečko. Do 16. století se v okolí těžil cín a stříbro, později zde bylo významné obchodní středisko a výrobní manufaktury. V devatenáctém století tady žilo až 2400 obyvatel a žili si, zdá se, dobře, přes všechnu nepřízeň drsného klimatu (800m n.m.). Na náměstí byly patrové domy, dva kostely i farnost, v okolí velká řada kapliček i božích muk. V 19. století byly také založeny prosperující lázně u pramenů minerální hořečnaté kyselky. Pramenů je tu celá řada, jméno obce je opravdu vypovídající. Rázný konec prosperity udělala 2. sv. válka. Po odsunu Němců zde nezůstal prakticky nikdo. Navíc v okolí byl zřízen vojenský výcvikový prostor a nedaleko byly otevřeny doly na uran. Bylo zničeno a zbořeno 265 domů, kostely, 11 kaplí, zdevastované lázně se změnily na domov důchodců a ten nakonec vyhořel v roce 1983. Dnes z lázní najdete pouhou zarostlou hromadu sutin. Z původního města zůstalo pouhých 27 domů, i dnes je vesnice v jakémsi ospalém šoku. Řada domů z podivné socialistické výstavby je neobyvatelná, skla rozbitá. Po revoluci došlo k nadechnutí, ale ne nadlouho. Privatizační záměr o znovuobnovení lázní a stáčírny minerálky zkrachoval se spoustou dluhů... Dodnes obec patří k nejzadluženějším v zemi. Těžce se žije v Pramenech...

Na nedalekém návrší nad Prameny u cesty na Novou ves nalezneme místo našeho zájmu - Křížky. Jde o národní přírodní památku chránící hadcovou skalku s velmi specifickým a tudíž vzácným rostlinstvem. Naproti přes cestu se rozkládá další vzácnost - reservace upolínové louky s dalšími přírodními skvosty. Hadcové skály jsou specifické zejména vysokým obsahem uvolnitelného hořčíku, a tak se na nich drží zvláštní druhy rostlin, některé dokonce endemické. Kdysi tady vedla i naučná stezka, kterou ovšem ochrana přírody zrušila z důvodu nadměrné eroze skal a půdy. Ovšem území bylo po dlouhá staletí navštěvováno, spásáno, obděláváno a koseno. Město Sagenberg se rozpínal nedaleko a území Křížků patřilo k okraji města. A tak po zániku pastvy si vrba borůvkolistá, rožec kuřičkolistý, sleziník hadcový i další prominenti podali stížnost, že tady v té džungli už žít nehodlají. Rozmazlené rostliny měly zřejmě na mysli džungli trav, ovšem socialističtí ideologové si "džungli" vyložili po svém a na stížnosti nebrali zřetel. Zejména když si stěžoval i svízel sudetský. A tak to většina bylin i dřevin zabalila a emigrovala. Trvalo dost dlouho, než se ochránci přírody probudili k akci. Dnes se zde znovu obnovuje tzv. řízená pastva koz a ovcí a louky se sečou - ručně - kosami a nemalým úsilím. Rozdíl mezi řízenou a neřízenou pastvou neznám, při té řízené jsou kozy zřejmě správně motivovány, aby žraly a dupaly jen tam, kam mysl ochráncova dupnouti prahne. Znovu-zpřístupnění rezervace se nechystá, turisté mají smůlu, nemají ta správná ostrá kopýtka, neokusují tím správným způsobem a jejich trus je příliš bohatý na dusíkatá hnojiva. A co na to svízel sudetský? No - je s ním ta svízel, že zase zdvihá hlavu!
Naše potíž je, že na hadcových skalách kousek od vrcholové trojice křížů je silný energetický bod. Z kombinace zapovězené rezervace a energetického bodu pro nás vyplývá jedno - nelezme tam z pouhopouhé zvědavosti. Pokud nemáme důvod, nutkání či smysl, stačí pohled zpoza ohrady. I proto není ani nutné specifikovat přesně místo energetického bodu, senzibilové si ho jistě najdou. Místo je svým specifickým způsobem dost významné pravděpodobně v rámci celého Slavkovského lesa. Rýsují se odtud energetické linie na řadu míst v okolí. Přesto je celý systém značně porušený a slabý, k čemuž značně přispívá i nezájem lidí.
Historie křížů na Křížkách je zahalená zapomněním a odsunem pamětníků. Kříže byly pravděpodobně vztyčeny v roce 1849, nákladem několika rodin ze Sangerbergu. Na dvou křížích je zachováno jméno Hahn, snad coby sponzorů stavby. Podle (nepotvrzené) legendy jsou kříže dílem tří bratří, kteří se vyléčili a postavili kříže jako poděkování Bohu. Neříká se ale, zda léčení proběhlo vodou místních léčivých pramenů, či jinak. Dva kamenné kříže jsou dodnes originální, jeden byl zničen a je nahrazen křížem dřevěným. Existenci křížů do jisté míry vysvětluje historicky doložené značné množství těchto drobných sakrálních památek v okolí kdysi bohatých Pramenů. Divem nade všechny zůstává jen to, že kříže vydržely i vojenskou přítomnost a nestaly se terčem pro kluky za mířidly tanků a děl. To je opravdový boží zázrak.

Jiří Škaloud         

Zklidnění a zastavení
Strážce a baterka pro okolí
Jak na to....
Najděte pejska
Info tabule I.
Info tabule II.
Loučení
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart