Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala - Víra

Zapomeňme nejdřív na krátké spojení víra = náboženství. To není pravda! Víra je daleko obecnější pojem. Všichni věříme v tisíce věcí, víra je neracionální vnitřní přesvědčení o platnosti (čehokoliv).

Nemusíme věřit každé ptákovině, kterou na své cestě potkáme, a přesto to uděláme, pokud to vyhovuje našemu vidění světa. Z toho je vidět známá pravda - víra je slepá...
Pohleďme nejprve na tvar mandaly
Představme si sami sebe jako fotoaparát. Ať už je náš fotoaparát profesionální přístroj, nebo dětská hračka, dodržuje základní principy vidění světa i světla. Je to optický přístroj, postavený na citlivosti k energii vlnění v určitém omezeném spektru. Naše smysly a vědomí vidí skutečnosti před námi objektivem. Víra je potom irisovou clonou tohoto objektivu. Víra otevírá i zastírá pohled na skutečnost. Funguje v obou směrech - pomáhá i omezuje. Pokud je pro nás momentálně skutečnost příliš jasná a silná a mohla by poškodit naše „čipy", pak víra zastírá většinu skutečnosti a nechává jen uzounký průchod. Vidíme jen tolik, kolik nám naše víra umožní. Ale naopak - v temných chvílích se clona naší víry doširoka rozevře a umožní nám vidět i poslední zbytky světla, udržet si pohled na cíl, na objekt snažení, víra pomáhá udržet naději. Z toho je vidět, jak je víra důležitá a současně omezující.
Je naše víra špatná nebo dobrá? To není správná otázka. Víra je vždy dobrá, ale také vždy může být ještě lepší. Technické provedení víry je různé - neboli víra může být různě kvalitní a stejně jako u fotoaparátu může selhat... Všimněme si, že naše víra nikdy neřídí, kam se náš objektiv dívá (kam se ubíráme). To dělají vykladači a manipulátoři s vírou.
Clona naší víry neřeší, zda se díváme správným či špatným směrem. Jen v daném směru pohledu pro nás dělá, co může nejlépe, na co stačí. Čím kvalitnější máme „senzorový čip" a „objektiv", tím širší a objektivnější může být i naše víra, aniž by nás skutečnost oslepila. Širší (tolerantnější, objektivnější, více-zahrnující) víra nám umožňuje vidět větší díl pozorované skutečnosti spolu se spoustou detailů, které jsme dříve neviděli.
Dalším možným zpodobením víry jsou třeba karty. Rozprostřete karty do kruhu, a hledejte v nich tu jednu, která je „vaše", která vám ukáže budoucnost. Energie víry není tím, co vám vede ruku k výběru karty, energie víry jsou ty rozprostřené karty samotné. Tvoří je váš pohled na vaší budoucnost. Záleží na tom, kam se váš objektiv dívá, takovou budoucnost uvidíte, takovou kartu vyberete... Obraz víry jakožto „karet" napovídá, že energie víry pracuje s mnoha možnými rovinami současně. Není tedy základní tvůrčí energií, ale důležitou obslužnou energií, řídící působení mnoha dalších energií na naší existenci.
A barva...
Barvy mandaly přiřazují tuto energii životním formám. Stejně jako u krásy je víra projevem vědomí. Bez uvědomění si své existence a bez našeho „odříznutí" od informační jednoty a nadhledu integrity, není ani krása, ani víra. Pokud jsme součástí vševědoucí jednoty, víra nemá smysl. Bez momentální duchovní nezávislosti a bez "ne-vědomosti" není v co věřit. Víra tak projevuje svou souvislost se současným vývojovým stadiem duše lidí. Barva se podřizuje tvaru, tedy hlavní funkci irisu. Vnitřní hvězda (či květina, leknín) ukazuje „otevření" víry. Je zelená. Víte už proč?

Kresba: Jana Sikorová 

text: Jiří Škaloud


 

Mandala víry
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart