Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Mandala naděje
Naděje, víra, tolerance patří mezi jemněhmotné energie.
Jakou je naděje energií?
Přání je myšlenka a touha - vyjadřuje jednu z možností. Naděje pak je energie, která se přání či touhu snaží uskutečnit. Naděje je jemněhmotnou energií, poslanou do světa s cílem ovlivnit skutečnost.
Vidíme dvě podoby naděje. Podobu energie určuje primárně tvar mandaly (stejný pro obě). Barva jí dodává program, poslání, sílu, směr. Tvar je energií samotnou, barva definuje způsob jejího působení. Jedna je nadějí více mužskou, druhá více ženskou. (pozn.: víme, že mužskou i ženskou polaritu máme v sobě všichni, bez ohledu na pohlaví).

Mandaly se liší jakousi mírou pravděpodobnosti uskutečnění. Naděje v mužské energii má blíže k pravděpodobnosti, je spíše kalkulací šance, (např.: mám jistou, ač malou naději, že vyhraju v loterii...) Mužská naděje se navíc obrací více do reality hmotné skutečnosti, ovlivnitelné rozumem a naší vlastní činností. Mužská energie naděje nás vede k činům, říká nám, že nestačí jen přát si a doufat, musím pro to také něco udělat... (např. si vsadit.). Mám-li mužskou naději, tlačí mě to k zodpovědnosti za její realizaci. Přetvářím a uzpůsobuji si hmotný svět, hledám v něm spojence tak, aby se má naděje uskutečnila. Tím ovšem paradoxně samotnou energii naději oslabuji, přeměňuji tuto energii na energii skutečnosti. Je jasné, že energie naděje se realizací "přání" přemění do skutečnosti.
Pokud se naděje nevyplní, její energie zůstává - můžeme jí transformovat do jiné naděje nebo i jiných forem energií. Jak se správně říká - naděje umírá poslední. Energie naděje máme všichni omezené množství, dojde-li naděje, umíráme. Ale věřme, že se nám to nestane - až do smrti :-)

Naději v ženské energii chybí ta realizační aktivita. Je víc jen definovaným přáním a snem, touhou, prosbou vyslovenou směrem k indiferentní duchovnosti. Obrací se k přímo k informačnímu poli, které tím ovlivňuje. Tuhle naději odmítá náš "rozum" jako nereálný sen. Ženská naděje ovlivňuje skutečnost nikoliv aktivní činností ve hmotě, ale přes duchovní prostor. Duchovní svět je přece svět všech možností, proto v něm neexistuje jen jedna realita. Naděje je energie namířená do duchovního světa. Je to energie, která ovlivňuje rozhodnutí "osudu", která možnost se ve hmotě uskuteční.

Ještě jsem neřekl, která mandala je která? Ani to neudělám...určitě to vidíte sami. Která z nadějí je pro vás „lepší"? Vyberte si tu, co se vám víc líbí, nebo ještě lépe - pracujte s oběma. Obě jsou moc potřebné, ani jedna není lepší než ta druhá.

Naděje je tedy energie, ovlivňující skutečnost. Ovšem výsledná realita je souhrnem všech nadějí všech tvorů, hmotných i nehmotných, a dokonce i nevědomých nadějí samotné „ne-živé" hmoty. Proto se také výsledná realita tak často liší od našich přání. Energie naší naděje zkrátka nebyla dost silná, aby ovlivnila skutečnost podle nás. (Tady platí známá pravda synchronicity - nestane se to, co si přeji, pokud si nepřeji to, co se stane)

Jak s mandalami pracovat? Meditací s mandalami můžeme samozřejmě posilovat energii svých přání, ale můžeme jí použít i k pomoci při nacházení (dodávání) naděje druhým bytostem. Mandala určitě slouží i pasivně - jako zářič dodávání naděje pro kohokoliv... Meditací s mandalou v krajině posilujeme jakousi „váhu" nadějí daného místa. Zvyšujeme naději místa na lepší stav... ale jde vždy o zvyšování na úkor ostatního, takže pozor na to.

Hezkou možností k použití mandal je tato vize: představte si sami sebe, jak stojíte a na každé dlani máte jednu z mandal, které vyzařují energii. Pak formulujte své přání. Co chci dokázat? Po čem toužím? Představte si to spíš obrazem, než slovy. A samozřejmě je na místě i varování - pozor na vlastní přání a jejich správné definování. Promýšlejte svá přání, hledejte přesnou podobu, místo a čas splnění. Zvažujte souvislosti a následky. Vždycky mějte na paměti, že se vám vaše přání mohou vyplnit - vaše naděje na to se právě zvětšily.

kresba: Jana Sikorová

text: Jiří Škaloud

Naděje s mužskou energií
Naděje s ženskou energií
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart