Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala - tolerance

Na první pohled tato mandala nemá s tolerancí moc společného. Spíš jde o konflikt - modré „stromy" zatínají své „větve" do fialových a opačně - fialové „stromy" jsou silné tam, kde modré ustupuje. Samé ostré hroty, hrany, souboj: „vítězím tady, prohrávám tam." Modrá barva je v konfliktu s fialovou, přestože jsou si (jakožto barvy) velmi podobné. Navíc je integrita modrých „stromů" rozťata žlutými plameny, integrita fialových „stromů" je rozťata červenými meči a zelenými kopími. To jsou vnitřní konflikty polarit. Polarita modré barvy (žena, hmota, atd.) je rozťata vnitřním konfliktem žlutého blesku poznání (muž, duch, informace). Polarita fialové barvy (muž, duch, ne-hmota, informace) je rozťata vnitřním konfliktem červeného meče (hmota, hmotná existence) a zeleným kopím (biosféra, zbraň, nástroj, věda, technické poznání hmoty).

Co je ale tolerance? Tolerance je přijetí a smíření s něčím, s čím se úplně nemůžu ztotožnit. A v toleranci je i obdiv a podpora jinakého. Energie tolerance nám dodává pochopení, že jinakost je cenná a potřebná. Ať je to názor, víra, chování, zvyky, jazyk, způsob života, rasa, pohlaví. Stejně tak je hmota v protikladu s informací. Můžu tolerovat cokoliv, s čím nejsem v jednotě. Pokud splynu s něčím do jednoty, nemusím to tolerovat, jsem s tím jedno. Tolerance a sjednocení se tedy vylučuje.   

Kdy je nutná tolerance namísto sjednocení? Je nutná, pokud existence protikladu přímo podmiňuje mojí existenci. Nemůžu s protikladem splynout v jednotu, protože bych sám sebe (coby polaritu) zničil. 

Co tedy vidíme na mandale jako spojující? Podíváme-li si se na černobílý vzor, vidíme čtyři soustředné (fialové) kruhy, přeťaté dvojitým křížem. Stejně tak můžeme vidět dvě dvojice mandorel (modrá barva), jedna dvojice svislá, druhá vodorovná. Kruhy a mandorly znázorňují již známé čtyři protiklady lásky (muž-žena,hmota-duch). Každý aspekt má dvě podoby - kruh i mandorlu.

Co z toho plyne? Vnitřní konflikty (kříže) se rázem týkají všech polarit (kruhů i mandorel) stejně.  Přestože jsme protiklady, potýkáme se stejnými problémy, trápí nás stejné otázky. Jen je vždy každý vidíme ze svého úhlu pohledu.

Mandala tak názorně ukazuje, jak vypadá energie a vůle tolerance v praxi. Barvy zvýrazňují rozpory polarit a zdůrazňují konflikt, v tvarech v pozadí se ale nabízí soulad a společný úděl přes hranice protikladů. Záleží, co vidíme, co chceme vidět a co má pro nás větší význam. Barvy jsou v tomto případě rozdělující a tvoří konflikt, tvary jsou spojující a vysílající energii tolerance.   

kresba: Jana Sikorová

text: Jiří Škaloud

Tolerance
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart