Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Budeč a okolí

• Zapomenuté vědění •

O tomto magickém místě nedaleko od Prahy nad Zákolanským a Týnickým potokem bylo napsáno již mnohé. Shrneme tedy jen to základní a pak se vydáme do okolí tohoto posvátného místa naší historie a našich kořenů. Dle doložených archeologických nálezů pochází první kamenné opevnění z období 9. až 8. stol. př. n. l. V halštatském časovém pásmu, tzn. v 8. až 6. stol. př. n. l. zde žili už předchůdci Keltů. Nejstarší slovanské opevnění je pak datováno do 8. až 9. stol. n. l. Dle legend se nad tímto místem zastavila Hvězda a lidé zde na chvíli pochopili, co pak později zas zapomněli.

Budečská škola, etnické splynutí, tolerance národů a kmenů, náboženství a vyznání, takový byl dozajista původní odkaz této instituce. Stará škola na silném místě matky země, kterou převzali po šamanech Keltové pro výchovu svých druidů. Škola byla otevřena i ženám (drudaidkám), ale i příslušníkům slovanských kmenů. A tak zde snad potkává Libuše svého milého Přemysla, ale to už je jiný příběh. Připomeneme ještě, že zde babička Ludmila učila svého vnuka Václava. Místo samotné, jeho energie i okolí nese dodnes střípky dávných odkazů, je na nás všech je sesbírat do jasnějšího obrazu.

Týnec u Zákolan - studánka sv. Václava, dle legend zde mladý kníže sedával, rozjímal a žízeň hasil, když do Budečské školy chodil. Voda je tak akorát na hranici pití, vytéká zpod železničního náspu. I když se příroda snaží o vyváženost a harmonii na všechny strany, je zde lidská ruka k pomoci velmi potřeba. Přejeme zdaru místní „iniciativě" za opravu studánky a vstřícnosti ČD, kterým pozemek nad studánkou patří.  

Na Mokrých lukách - studánka Jezírko, už z dálky vás osloví staré moudré vrby a přivítají vás jako ženy, chlebem a solí. Mužská „stráž" je až dále, blíže budečskému ostrohu. Mokřadní prameny jsou tu dva, spojené v jeden. Lidé se tady moc nenapijí, jde o přírodní místo a napajedlo pro zvěř, plné bytostí hrajících si se psem, který tam lítal jako splašený. V létě jsou prameny zarostlé téměř neproniknutelnou houštinou kopřiv, rákosí a mlází, ale v předjaří se podstata místa objevuje. Opírám se o pramáti vrbu a nechávám si zdát o dobách, kdy mezi Kelty a Germány přicházeli první Slované...  

Kovárské stráně - studánka Pod javorem, pod starým javorem, úžasnou bytostí, nalezneme další přírodní místo, další pítko, zvěří zjevně hodně využívané. I tato studánka bývala jistě v lepším stavu, když jí používali lidé pracující na polích. Dnes je místo dost zanedbané a trpí splachy z pole nad sebou. Ale i tak je zde krásně vidět propojení voda - kámen - strom a i jistá lidská snaha o udržení tohoto kdysi překrásného místa v jeho harmonii a síle Moc se nám odtud nechtělo a nezapomněli jsme přiložit i svoje ruce k dílu pokaždé, když jsme se zde zastavili, jako jednu z možností lidské pomoci nejen této krajině a jejím místům.

Trněný Újezd - lože sv. Václava. Tento překrásný aktilit nalezneme  severovýchodním směrem od Budče, na druhé straně údolí ve svahu nad Zákolany, přístupný je nejlépe od obce Trněný Újezd. Zde na tomto kameni údajně mladý Václav odpočíval, aby ulevil hlavě od studií. Vyzkoušejte si to, kámen je ohlazený a není lehké se na něm vůbec udržet, natož tu odpočívat. Podaří-li se vám ovšem s ním splynout, myšlenky se rychle vyčistí a protřídí.

Budeč a jeho okolí skrývá dodnes ještě mnohá další místa a jejich tajemství. Ukázali jsme vám jen jednu z možných posvátných triád, voda - kámen - strom. Není naším cílem je všechna zveřejnit, ale můžeme vám popřát zdařilého putování při jejich objevování, jejich krás, spojitostí a síly.  

Ať se daří.

Petr a Vlaďka

 

Prastará Budeč
Jedna z výprav
Energie místa
Studánka sv. Václava
Detail nápisu
Vrby v okolí
Vrba pramatka - Na Mokrých lukách
A její sestry
Tiše naslouchat
Studánka tajuplné Jezírko
Studánka Pod Javorem
Detail
Už to bude
Lože sv. Václava
Nebo klouzačka...
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart