Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Změnit obsahový význam

Vše je energie. Vše je projevem energie. Vše je projevem různě zahuštěné energie. Myšlenka je energie. Slovo je energie. My jsme energie. Gravitace, která drží náš svět pohromadě, je energie. Až ji někdo vypne, prokáže našim egům velkou službu.

Měl jsem problém. Zapeklitý problém. Řešil a radil jsem se o řešení tohoto problému všude, kde jsem jen mohl. Nešlo. Fakt nešlo. Neustále jsem se točil v kruhu, stále jsem byl lapen těmi samými programy. Jakmile jsem na věc pomyslel a začal se snažit hledat různá řešení, hned jsem se točil v tom samém víru událostí a programů, provázející celou událost.

Ve stavu jakési marné zoufalosti jsem jednou celou záležitost nazval jinak. Najednou mě to jinak zarezonovalo v uších. Něco bylo jinak. Zopakoval jsem nové pojmenování a zase něco bylo jinak. No nedalo mě to a znovu jsem zopakoval nové pojmenování. A tentokrát jsem velmi pečlivě sledoval, co se bude dít.

Znělo to jinak. Při vyslovování a následně hned po vyslovení, mnou proběhlo cosi jiného. Něco, co jsem před tím neregistroval. Jako by mnou projela vlna. Vlna, kterou jsem před tím neznal. Jiný pocit jsem cítil ve svém těle. Ano, jiný pocit, vibrace, energie. Tím, že jsem problém přeformuloval - jinak nazval - tím jsem mu dal jiný obsahový význam. S jiným obsahovým významem ovšem souvisí také jiná energie, která tento jiný obsahový (vibrační) význam provází.

Tím, že jsem věc jinak nazval, dal jsem jí zároveň jinou energii. Jiná energie též znamená i jiné doprovodné programy. A vskutku tomu tak i bylo. Když jsem celou věc opakovaně nazýval novým pojmem, nenaskakovaly hned automaticky programy, na které jsem byl z předchozího pojmenování zvyklý.

Při vyslovování nového pojmenování, mně provázely kompletně jiné pocity, energie, myšlenky a programy, než na jaké jsem byl doposavad zvyklý. Změnil jsem prostě energetický význam a potenciál události.

Když jsem pak o tom rozmýšlel, tak jsem zjistil, jak málo stačí k tomu, aby se věci obrátili úplně jinak, než tomu bylo doposavad. Co stačí? Slovo. Pojmenovat v jiném obsahovém významu. Změnit energii, změnit doprovodné programy. Ty jsou na tom to nejhorší. Z nich je právě utkaná ta svazující pavučina kolem vás a pomocí nich se roztáčí spirálu strachu a závislosti.  Změnit slovo.

Libor Domas

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart