Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Maria Loreto

Starý Hroznatov

Hrozňatov (osada u hradu Kiensberg) nalezneme u Chebu, poblíž hranice s Německem. Správně se česky jmenuje Hroznatov (bez háčku), první zmínkou je rok 1217, kdy byl v hladomorně zdejšího hradu umučen blahoslavený Hroznata, od jehož jména se odvozuje i název osady. Samotné loretánské poutní místo najdeme na kopci nad vsí. Jde o barokní poutní areál, vybudovaný v letech 1664-1689 jezuity. K poutnímu místu vedla i honosná křížová cesta. Když byl jezuitský řád zrušen, poutní místo připadlo k chebské farnosti.

Kopie Loretánské kaple (jejíž originál nalezneme v italském Loretu, kam údajné obydlí panny Marie podle legend přenesli andělé), se ukrývá uvnitř čtvercového komplexu, doplněného arkádovými ambity a rohovými kaplemi. V čele pak najdeme kostel svatého Ducha, postavený na šestnáctiúhelníkovém půdorysu. V ambitech nalezneme dnes znovuobovené obrazy ze života panny Marie. Po druhé válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a poutní tradice se přerušila. Areál byl dlouhé roky přímo v hraničním pásmu, kam se nesmělo. A díky tomu byl naprosto zdevastován. V roce 1992 byl v Německu založen spolek Maria Loreto na obnovu této památky pod vedením Ing. Antona Harta, zdejšího vysídleného Němce. Nejcennější na celém projektu oprav byla asi úporná snaha zapojit obě strany - tedy Čechy i Němce. Společný projekt obnovy památky, společné dílo, porozumění a dohoda, zkrátka spolupráce a reálné otevření hranice, je přece tím, co se stále nedostává. Totálně zdevastovaný objekt spolykal miliony německých marek i korun, aby byl nakonec kompletně opraven a slavnostně otevřen v roce 1994. Ale snad až v roce 2005 byl dokončeny všechny úpravy.

Dnes na vršku nalezneme naprosto idylický areál. Vstupné se neplatí, o osvětu, úklid a ostrahu se starají dobrovolníci... Návštěva Loretánské kaple, kostela i meditativní zahrady se sousošími je vskutku pohlazením na duši. Strnulost a pochmurnost hraničního pásma se změnila na dokonalý klid a harmonii.  Místo stojí za návštěvu a smíření. Vymaňuje se z majetnické přízemnosti. Není ani "naše", ani "jejich". Hloupý a jednostranně odsuzující pohled přes hranici na tu i onu stranu se rázem komplikuje. Nejsou všichni Němci stejní, nejsou všichni Češi stejní. Hloupost i moudrost nalezneme na obou stranách. Velkorysost, nezištnost, pochopení, pomoc i porozumění jsou sice česká slova, ale mají i používané německé ekvivalenty. Energie místa je velice příjemná. Jakoby i samotná země vydechla, patří opět hlavně sama sobě, zbavuje se napětí a izolace hraničního pásma.  Obnovením turistického ruchu sem nezatížení lidé z obou stran hranice přinášejí čerstvý vítr. Energetické místo tady samozřejmě je a je důležitým bodem chebské pánve. Je na linii a komunikuje s Dylení i se Zelenou Horou nad Chebem. Chebská pánev sice není součástí českého energetického okruhu, ale snad o to víc potřebuje energetickou soudržnost a podporu. Místa jako Maria Loreto k tomu mohou významně napomoci.

Jiří Škaloud

 

Maria Loreto
Mapka
Starý Hroznatov
Spojení a propojení
Včera i dnes
Dole i nahoře
Vítejte a hloubejte
Energie místa i stromů
Santa Casa
Santa Casa
Již není za mříží
Popiska
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart