Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Přednáška Putujících

V rámci programu Městské knihovny Praha, pobočky na Pohořelci, proběhla 11.listopadu 2015 další přednáška Putujících. Přednáška navazovala na volný cyklus o energiích krajiny a země. V již téměř domácím prostředí renovované pobočky se zájemci o geomantii sešli v tak hojném počtu, že mu skromný prostor knihovny sotva stačil.

 Putující presentují svůj osobitý, a tak trochu jiný pohled na naši přírodu i zemi, který se ovšem snaží pokud možno skloubit i s vědeckým přístupem. I ve chvíli, kdy akceptujeme veškerý současný stupeň poznání a vědění o světě kolem nás, stále ještě existuje veliký a tajuplný svět toho, co jsme zatím poznat nebyli schopni. To, že něco neumíme změřit, spočítat a dokázat, přeci automaticky neznamená, že to neexistuje. Ale neznamená to ani opak, tedy že svět paranormálních jevů a jemněhmotných energií nutně existovat musí. Co z toho plyne? Remíza, smířlivost, snaha spojit oba světy do jednoty, z které se pravda časem objeví. Nechat neprokázané v rovině možných teorií. Nalézt pokud možno racionální postup důkazů, najít fungující a kdykoliv opakovatelné využití, nezávislé na vůli a chtění jasnozřivých jednotlivců...  Příznivci Putujících nemusí volit jednu cestu, můžou a dokonce jsou tlačeni k tomu, aby si vždy ponechali oboje dveře pootevřené. Skloubit zdravý rozum s fantazií, intuicí, instinktem a citem do uceleného obrazu světa kolem nás.

 Přednáška v podání Jiřího Škalouda a Petra Brzobohatého plynula v tomto duchu. Historická fakta se při akceptování tušených a pouze esotericky podložených pravd kloubí do zajímavých možností a souvislostí. Ať už v pojetí funkce starých křesťanských mnišských řádů, nebo v pohledu na archeologické poznatky o kulturách předkřesťanských. A tak jsme se společně podívali na počátky mnišského křesťanství v našich zemích, na vykopávky megalitických památek kultury Gótů v Polsku i na historicky potvrzená posvátná místa předkřesťanských kultur na území Polska i Čech.

Škoda jen ome zeného času, který ke konci přednášky tlačil neúprosně. Některá témata zůstala neotevřena a mnoho otázek nezodpovězených. Ale tak je tomu vždy, když nás něco zaujme. Za pootevřenými dveřmi se objevuje velmi lákavý pohled do neznámého, tajuplného a krásného světa. Pouť, na kterou se na základě takového zájmu vydáme, nikdy nekončí. Jedna uspokojující odpověď vyvolává další zájem a další otázky, jedno navštívené místo je spojené s dalším, které volá a přitahuje nás. Prožitky se stupňují spolu s novými a novými otazníky. Náš prožitek a pohled na svět kolem nás se zvolna a nepozorovaně začne měnit. Tahle cesta už nikdy neskončí a již nikdy nám nedovolí se vrátit do jednoduchého světa materiálních jistot. 

Děkujeme, a zas někdy příště...Matěji :-)

(put)

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart