Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Agresivní Ježíšek

(pokračování předchozího dílu: Hostýn )

Poutní místo

Pro milovníky architektury a historie a samozřejmě hlavně pro křesťanské poutníky je Hostýn krásným a důležitým místem. Samotná basilika minor Panny Marie Vítězné a jejího Nanebevzetí je zajímavým a bohatě zdobeným barokní dílem. Královna Nebes i Ježíšek jsou oba korunováni zlatými korunkami zdobenými perlami a drahokamy. Poutní místo na Hostýně je dobře známé už od 17 století a každoročně ho i dnes navštíví tisíce poutníků. Po letech devastace a cíleného nezájmu se dnes poutní místo opět dává dohromady. Kostel i kaple, hostinské domy i plastiky světců jsou znovu opraveny. Restaurovaná je i Jurkovičova křížová cesta, která je pro milovníky díla tohoto architekta dokonalou lahůdkou. Opravené jsou chodníky i schodiště, znovu zprovozněná rozhledna, obnovená příjezdová cesta, vodovod, kanalizace. Místo je znovu hojně navštěvováno, a je dobře, že vjezd soukromých automobilů do svatohostýnského areálu není možný. Poutníci jsou nuceni zanechat auta na parkovišti dole v Bystřici a poslední kus cesty dojet autobusem. Pokud zdraví a síly stačí, pak je jistě lepší vyjít na Hostýn pěšky po turistických trasách nebo lesem ze Slavkova, odkud je to nejblíže. Pěší výstup do prudkého kopce je důkladnou meditační přípravou, vyčistí hlavu každému poutníkovi a dá mu čas se s místem seznámit doslova od lesa. Porovnat sílu a změnu energie tzv. obyčejného kopce s vrcholem a mariánským poutním místem.

Basilika minor

Očištěni a připraveni vstupme tedy do chrámu, postavme se na silné energetické místo ve středu kruhové svatyně a podívejme se na zdejší madonu. Vznikla na základě zmíněné pověsti o tatarské porážce. Nejprve ale vznikl obraz, na kterém je panna Marie ještě v pozici boží ochranitelky a pod svým pláštěm schovává spoustu lidí před zlem jiných lidí. Tento původní obraz byl ale zničen protestanty před Bílou Horou. V období následné rekatolizace panství byl mírumilovný obraz pasivní ochrany před zlem nahrazen více "akční" verzí, tentokrát v podobě sochy. Plastika zobrazuje Svatohostýnskou madonu s Ježíškem, který svou nevinnou dětskou ručkou vrhá blesky dolů na tábor Tatarů. Místo Panny Marie Ochranitelky tady máme Královnu Nebes s velmi aktivním Ježíškem, který bleskem smáznul tisíc Tatarů. Pokud vás poněkud zaráží realizovaná představa neviňátka metajícího blesky v pauze mezi kojením, pak vězte, že Tataři byli přece útočníci a islámští pohani. Co se k tomu dá dodat? Omluvy či stud za lidskou hloupost? Nebo snad chabý argument, že to je přece historická památka, a že dnes už takové militantní, fanatické a agresivní představy v náboženství dávno nejsou. Trochu dost to skřípe, co? S ohledem na velmi aktuální gradaci náboženských válek a diskuzi o uprchlících a obětech sporů fanatické víry se lidské zpodobení svatohostýnské madony a vlastně i její morální vykřičník stává nepříjemně aktuální.

Síla místa 

Jak vidno, i Hostýn se plně zapojil do náboženských válek a rozepří. To je při obdivu barokních děl vždy třeba mít na paměti: Mariánský kult, poutě, teatrální katolický ritus a celé zdobné baroko posloužilo (zejména jezuitům) jako cukr pro šíření katolictví a k odklonu věřících od askeze a přísnosti protestantů. Na straně biče pak byly tvrdé represe, tresty i popravy, vysídlování a konfiskace majetku. Naštěstí, Země i Univerzum jsou k těmto lidským selháním, přivlastňování si Boha a zradám víry i pravdy hodně imunní. Vnímají je, pohlcují, přijímají, ale nehodnotí. Energie nejsou ani dobré, ani špatné, záleží na jejich užití či zneužití. Země se z našich zásahů (i bez lidských přičinění) vzpamatovává a regeneruje do původních záměrů a předpokladů. Ovšem, vždy to jde mnohem rychleji, pokud se lidé, se svou schopností tvořit, zapojí do budování a rozvoje pozitivních, duchovních a hlavně harmonických míst. Bůh i Země oceňují tyto zásahy a hlavně čekají na naší duchovní vyspělost. Je třeba optimisticky (naivně?) doufat, že takové období prožíváme my i Hostýn právě i teď. Znovu a znovu začínat a nechat vykvétat krásné květiny na hrobech hříchů našich předků i nás samotných.

Vzhledem k podstatě energie kopce je Hostýn opravdu silným energetickým místem. Jako takový byl rozpoznáván, používán i zneužíván všemi kulturami až podnes. Vzhledem ke kontinuální duchovní tradici jde zejména o napojení tzv. "nahoru", na informační pole, Univerzum, či "božstvo", chcete-li. Energetická místa jsou tady minimálně dvě, na obou vrcholcích. K energiím duchovních bytostí se tu přidávají silné ochrany velké geomantické hranice, jdoucí po hraně vrchů. Nalezneme tu energii centra pro ovládání krajiny (i lidí) a samozřejmě i energii víry. Pokud váš pocit posvátnosti zdejšího místa bude doprovázen pocitem jistého uzavření, jde nejspíš o intuitivní vnímání ochran prostoru hradiště. Tyhle magické ochrany a oddělení od přírodních sil okolní krajiny stále fungují a jsou určitou překážkou volného plynutí energií. Na druhou stranu koncentrují v místě duchovní energii a vytvářejí tím i napětí zmíněné posvátnosti. Ve stráni pod areálem leží i upravené prameniště zdejší zázračné vody. Poměrně robustní Vodní kaple a velký kamenný vodní rezervoár s vodovodními kohoutky (dokonce ve dvou patrech nad sebou) snad dobře slouží tisícům poutníků, ale z hlediska přírodních sil a samotné Země není prameniště správně vyřešeno. I samotná voda je spíš jakousi popelkou a její síla za slávou samotného Hostýna spíš zaostává. Její zpráva je spíš alarmující a podporuje pocit nepochopení a nesprávně jednostranného použití síly zdejšího místa. Ekumenický nadhled, přijetí matky Země do rovnocenného postavení, a pochopitelně i náboženská tolerance, vzdání se moci i ambicí vládnout, propojení a otevřenost, to je to, co chybí (nejen) Hostýnu.

Jiří Škaloud

 

Hostýn - kostel PM
Madona
Madona mia!
Vodní kaple
Vodní kaple
Vodní kaple
Vodní kaple
Stráň pod Hostýnem
Stráň pod Hostýnem
Stráň pod Hostýnem
Stráň pod Hostýnem
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart