Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Medvěd

Archetypální energie a síly Matky Země

Silová, neboli totemová zvířata lze hledat už v hlubinách lidského vědomí. Najdeme je v prastarém vědění a učení perských astrologů a mágů, opomíjené a zapomenuté v čase. Popisované v sanskrtských textech staroindických véd, udržované indiánskými medicinmany na všech kontinentech a ve své čistotě dodnes šamany na Sibiři. 

Stejně jako Vesmír, Otec, solární systém má ve skutečnosti třináct znamení zvěrokruhu, tak i Země, Matka, lunární systém má svých dvacet osm lunárních dómů. Každý z nich pak odpovídá jednomu silovému neboli totemovému zvířeti. Původ slova "totem" je třeba hledat v řeči Odžibvejů, ot-tam, nebo ot-tem znamená „jeho rod", kdy není myšlen lidský, ale mystický předek. A tak stejně jako andělé strážní a archandělé na nebesích, jsou nám zde na zemi silová zvířata ku pomoci. Nesou s sebou energie, síly, vědomosti a poslání, které nám mohou napomoci k lepšímu pochopení naší životní cesty a sebepoznání, budeme-li my i oni chtít. Harmonii živlových sil, spojení ženského a mužského principu, to vše v sobě nesou. Dle pradávné legendy se každý člověk rodí zároveň s devíti zvířaty, která jsou mu pak prospěšná celý život. Dvě z nich člověka nikdy neopouštějí, ostatní přicházejí a odcházejí dle potřeby. Rozsah jejich přítomnosti není nikterak omezen.

„Bude-li člověk znát běh Luny mezi souhvězdími, vyhne se zlému osudu, snům, myšlenkám i činům". (Bhagaván Garga).

 Odpojili jsme se od přírody, navíc se obracíme hlavně k Slunci a zapomínáme na Lunu. V tarotových kartách představuje Lunu Velekněžka a říká: „Jsem krásou zelené Země a bílého Měsíce mezi Hvězdami, jsem tajemstvím vod a touhou v srdci muže. Promluv k své duši, vstaň a přijď ke mně, neboť já jsem duší přírody, jež dává život celému Vesmíru. Ze mě všechny věci vycházejí a ke mně se zase musí navrátit. Před mou tváří, milovanou Bohy i lidmi, nechť tvé nejvnitřnější božské já uchvátí nekonečno..."

Abychom porozuměli sami sobě a zjistili, kdo jsme, je dobré rezonovat a porozumět i svému pravému jménu. V jihovýchodní Asii je dodnes hlavním úkolem astrologa před narozením dítěte určit vhodné slabiky, které se stanou základem jména novorozence. Ty pak korespondují s jednotlivými silovými zvířaty, jejich energií a posláním.

Medvěd - Strážce snového světa. Síla klidu a sebepoznání. 

Medvěd je snad nejstarším z posvátných zvířat, jeho kult existuje od nejranějších dějin lidstva. „Medvědí svatyně" se datují do doby neuvěřitelných cca 200 000 př. n. l. Jedná se o nepřetržitou tradici, uctívanou dodnes na Dálném Východě. Od něj svůj původ odvozují všechny sibiřské kmeny, i kmen Ainů, který ovládl Japonsko. Starověcí Řekové, Arkadiánové se rovněž považovali za potomka medvěda. Byl praotcem Mongolů. U skandinávských kmenů se objevuje Atla-Medvědice, jako ženský princip a Atli-Medvěd jako princip mužský. V keltských mýtech je pak symbolem bohyně Berne. U slovanských kmenů byl spojován s rituály přechodů mezi různými světy a úrovněmi skutečnosti.

Tato síla a energie je spojena s první, bazální čakrou. Je propojením s domovem, tady i tam. V klidu či meditaci si můžeme představit, jak usedáme v pokoře do náruče matky Medvědice či Medvěda. V tomto zklidnění se můžeme tiše zamyslet sami nad sebou. Můžeme tak nalézt cestu k vnitřnímu „já", pod nejvyšší ochranou těchto sil. Můžeme tak nalézt cestu k našim opravdovým přáním a cílům. Můžeme tak rozvíjet svou intuici a vnitřní nazírání, abychom své sny dovedli do zdárného cíle či konce.

A tak možná nastává čas, abychom vstoupili do říše ticha a spojili se s nesmírným prostorem. A aby bylo vše dole jako to nahoře, dívá se na naše počínání zde na zemi z oblohy souhvězdí Velké a Malé Medvědice. 

Automatická kresba, budiž mapou na Vaší cestě za sílou a energií Medvěda.

Petr a Vlaďka   

 

Medvěd - to je síla,

když se chopí díla.   

Nejlíp pozná sebe,

koho medvěd vede.

Hlídá ve dne v noci,

stále ku pomoci.  

 (J.Š.)

Síla medvěda - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart