Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Divočák                                                                                   

Archetypální energie a síly Matky Země  

I barvy mají pro člověka hluboký duchovní a symbolický význam. Ovlivňují podstatným způsobem naši psychiku a vnímání okolního světa. Starým duchovním mystikům a mistrům sloužily jako důležitý nástroj pro práci s lidskou duší a při hledání souvislostí mezi materiálním a duchovním světem. Barvy se staly součástí mnoha mýtů, posvátných tradic a magických rituálů. Dle prastarých učení a nauk má každá barva sedm základních funkcí, které léčí, informují, inspirují, oživují, naplňují, povzbuzují, objasňují a odkrývají nevědomé procesy našeho nitra k lepšímu jejich pochopení a porozumění. Lidské oko je schopno rozlišovat až na tisíce odstínů barev. Ve slunečním bílém světle je obsaženo celé základní spektrum barev. Sedm základních barevných paprsků se vztahuje i k sedmi základním a hlavním energetickým centrům našeho těla. Bílá a černá pak představují všechny protiklady, dvě stránky jedné věci. Barvy hrají významnou roli i v astrologii. Ve staré Indii byla každému dni přidělena jedna barva. Těmito pravidly se tam i dnes řídí mnoho lidí. Stejně jako existuje vztah mezi barvami a slunečními zvěrokruhy, existuje obdobný i u lunárních území. Spektrum barev pak odpovídá jednotlivým měsíčním domům, tedy totemovým, silovým zvířatům. Barevná kombinace pak odpovídá danému lunárnímu území a specifické zvláštnosti silového zvířete. Paleta barev, které popisují znamení silového zvířete jako celek energií, se může v různých astrologických systémech lišit. Ale právě barva se může stát hlavním kritériem při volbě a výběru „situačního" totemového zvířete.

„Přestože se individuální vnímání barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí velmi odlišují, při empirických výzkumech preferencí barev docházejí vědci a odborníci k výsledkům, které mají obecnou platnost. Každá barva pak má dvě strany působnosti".  (Max Lüscher nar. 1923 v Basileji, sociolog, filosof, psychiatr)

Divočák - Nezkrotný bojovník. Síla odvahy.

Spolu s medvědem byl kanec jedním z prvních zvířat, které člověk uctíval. Symbolizoval především světskou moc a duchovní autoritu. Zlatý kanec byl jedním z největších slunečních symbolů a představoval silný mužský princip. Bílý kanec ztělesňoval lunární princip, byl spojován s živlem vody a ženským elementem. V Egyptě bral na sebe podobu černého prasete bůh Seth, při svých cestách do podsvětí, jinak bylo divoké prase zasvěceno bohyni Isis, Velké Matce. I v Řecku byl kanec posvátným zvířetem, zasvěcený statečnému Herkulovi a Venuši, někdy se stával poslem bohů. V Číně představoval bohatství lesa a byl rovněž spojován s vodním živlem. V Japonsku se stal zase symbolem odvahy. Pro indiány představuje divoké prase měsíční zvíře, které přináší déšť. Pro Kelty se stal kanec symbolem úrody a žní, zasvěcen byl především Odinovi, ale sedlali ho i bůh míru a bohatství Freyr a bohyně plodnosti a lásky Freya. Jemu zasvěcený rituál o svátcích zimního slunovratu zajišťoval zdraví, ochranu, hojnost, vitalitu a životní sílu pro následující rok. Pro Slovany vládl divočák magickými schopnostmi a především zázračnou silou. Ale jak to bylo s Bivojem a kancem na Kavčí hoře, s Kazi na Libušíně a s jejich prvorozeným synem Rodislavem? Na to se můžeme zkusit zeptat sami. Třeba se taky dozvíte, že existuje planetka s názvem Bivoj (5797). ☺

Síla a energie divočáka je spojena s druhou sakrální čakrou. V klidu či meditaci nejlépe v pohodlném sedu, si představme přibíhajícího divočáka. Nebude to ze začátku asi lehké, ale pokusme se s jeho souhlasem na něj nasednout. Přivede nás to k zamyšlení, zda nezneužíváme svých sil k ovládání druhých, zda rozvíjíme své schopnosti a duševní vlohy, zda s nimi i s fyzickou silou zacházíme opatrně a rozumně. V pravém okamžiku pak přijde vše samo a mistr meče odloží svůj meč.

Automatická kresba Vám může pomoci při cestě za sílou a energií Divočáka. ☺

Petr a Vlaďka

 

Divočák

V lesích, polích žiju v skrytu,

v bojovnickém archetypu.

S chytrostí a velkou sílou,

zatím nezkrocenou vílou.

Při ochraně rodiny

platí zákon jediný,

jen černá a bílá,

taková je síla.

V bojovnickém okamžiku

není čas na polemiku.

 Nemařím čas šedí,

Kdo přežili, vědí.

Mým zákonem je odvaha,

jen vítězství se uznává.


(J.Š.)

 

Síla divočáka - aut. kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart