Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kokotsko

• Ostrý nebo Čertův kámen •

Kokotsko - je zaniklá vesnice z druhé poloviny 13. století nedaleko Ejpovic u Plzně. Polesí s pozůstatky mohyl z období halštatské kultury, s rybníky založenými v 16. století a stejnojmenný kopec o výšce 501 m. n. m. Prostě nádherný kus přírody s dary Země v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Celý hřeben táhnoucí se zdejším krásným lesem patří ke geomorfologickému celku Švihovské vrchoviny a okrsku zvanému Klabavská vrchovina. Na vrcholcích jejího návrší pak můžeme objevit zajímavé buližníkové geologické útvary. Hornina, česky označována jako buližník, je břidlice obsahující značné množství křemene. Díky tomu je velmi tvrdá a odolává zvětrávání. Byla někdy používána i místo pazourků. V některých buližnících můžeme najít nejstarší, okem pozorovatelné organismy, které kdy žili na naší planetě. Jedná se o kolonie sinic (stromatolity), které se podílely na vytváření „kyslíkové" atmosféry na Zemi.

Jedním z takových geologických útvarů je Ostrý kámen, známým též jako Čertův kámen (474 m. n. m.). Jedná se o přírodní skalku, velmi silné energetické místo, svatyni zemského kultu, sloužícího k očistě těla, duše i ducha, pravděpodobně v jistém časovém období a nutné synchronizaci. Není tedy divu, že církvi muselo být místo trnem v oku, hlavně v době, kdy bylo potřeba pohanské svátky jara transformovat na křesťanské Velikonoce. Ke kameni se pak váže tato legenda:

Ve statku „U Blahošů" stával na dvoře velký kámen, který jim tam překážel. Jednou takhle na Zelený čtvrtek se přihnala velká bouře. Sedlák zrovna přemýšlel jak se velkého kamene zbavit a rozezleně pravil: „Čert aby tě vzal". Ozvala se velká a ohlušující rána a před udiveným sedlákem stál čert s otázkou: „Čeho si žádáš"? Sedlák čertu poručil, aby zítra, než kněz v kostele přezpívá pašie, kámen odnesl až za Kokotské rybníky. Čert slíbil s podmínkou, že za to mu dá sedlák svou duši. Ten chtěje se kamene zbavit tak slíbil. Druhého dne čert za rachotu přiletěl, popadl kámen a vznesl se do oblak. Kámen se mu však vysmekl a spadl do Klabavy. Tím se čert zdržel, akorát dozpívali v kostele pašie. V posledním okamžiku kámen vyhodil tam, kde leží dodnes. Sedlák se tak kamene zbavil a jeho život byl zázračně ušetřen.

Je zvláštní, že jsme k Čertovu kameni dorazili na Bílou sobotu v dubnu 2013 v čas svěcení ohně. Ohniště u buližníkové skalky i dřevo jako by nám tu někdo přichystal. V kartách vychází energie čistoty, která nám umožňuje přežít ve světě plném špíny, aniž bychom se umazali a nakazili. Pro nás dost jasných impulsů. Spálením starého uděláme místo pro nové. Odložením nepotřebné zátěže nalezneme klid, mír a harmonii. Vyčištění a sladění energetických center, s tím vším nám tento kámen může zde pomoci. „A propojeni s Gaiou u ohýnku, třeba zjistíme, že máme stejnou maminku".

Země zde ukrývala bohaté zásoby nerostných surovin, železných rud a uhlí. I dnes je nabídka energií okolní krajiny velmi bohatá. Severně od kamene se nachází Kokotská studánka. Hojně navštěvovaný silný pramen kvalitní studené léčivé vody plné vitality. Severozápadně pak vyvěrá třeba pramen U Čůráčku s několika vývěry. Jedná se o velmi chutnou vodu s harmonizačními účinky na druhou čakru, probouzející sexualitu u ženského pohlaví. Opodál od pramene stával Velký smrk, který byl díky napadení škůdcem a z bezpečnostních důvodů lesníky pokácen. Jižním směrem tu pak jsou třeba Ejpovické útesy, nebo Klabavské vodní tunely. Za návštěvu určitě stojí i obec Litohlavy, položená od kamene jihovýchodně. Nedaleko ní pak nalezneme místo s názvem Vršíček s kaplí Navštívení Panny Marie. Kapli nechali vystavět v letech 1744 - 1747 rokycanští měšťané z vděčnosti ze záchrany města před morovou ranou. Místo je otevřené z východu. Vede sem 77 schodů se jmény donátorů církve. Patronem místa je zde archanděl Michael a jako vládce Slunce nás vede k pokoře a lásce, o které se máme dělit s ostatními. ☺

Klidné dny.

Petr a Vlaďka

Kokotsko
Čertův kámen
Buližník
Brána
Zahoďme, co nás tíží
Očista
Kokotská studánka
U Čůráčku
Více vývěrů
Starý smrk pamětník
Vršíček, kaple Zvěstování P.M.
Schody na východní straně
Tarot a energie místa
Koloběh života
Automatická kresba
Klabavské tunely
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart