Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Vlk a Pes

Archetypální energie a síly Matky Země  

 „Zaměříme - li se do hlubin vlastní podstaty, zjistíme, že žádná žena ani muž vlastně neexistují. Jedná se jen o polarity v duálním světě". V legendách se praví, že dříve než došlo k rozdělení lidských bytostí, vypadali lidé jako muž a žena dohromady. Z jednoty se stala podvojnost a ta dala vznik řadě stvoření. Obraz jednoty protikladů, symbolizované spojením různých pohlaví. „Co bylo rozděleno, však touží být zas spojeno, a proto bytosti hledají po celý život svou chybějící půlku". Východní systémy nazývají toto rozdělení Jin a Jang a bez těchto dvou základních principů nic neexistuje a nic se nemění. Střídání obou sil pak tvoří tep života. Mužský princip je spojován se silou odstředivou a ženský princip se silou dostředivou. Dnešní psychologie rovněž vychází z poznatku, že nejsme psychologicky jednotní a máme v sobě různé bytosti. Mužské i ženské, ale i ty zvířecí, které mohou být našimi přáteli, ale i nepřáteli. S polaritou a rozpory se můžeme setkat i u silových totemových zvířat. Přítomné jsou vždy oba principy, ale jeden z nich pak stojí v popředí. Úkolem je pochopit a rozvíjet stránku svého opačného principu a dojít ke spojení i na horizontální úrovni.

C. G. Jung pojmenoval mužský princip v ženě „animus" a ženský princip v muži „anima" a hovoří o nich jako o základních typech osobnosti".

Vlk - Nositel svobody a soudružnosti. Síla oddanosti, věrnosti a učení.

Pes - Věrný přítel a ochránce domova. Síla přátelství a nepodmíněné lásky.

Vlk (Canis Lupus) je velmi sociálním a inteligentním zvířetem. Je skvělým stopařem, s neomylným citem i v té největší tmě najde správnou cestu. Jeho síla je klidná a tichá, v případě potřeby se mění v energickou a divokou. Je to mistr učitelů, beze slov nám ukazuje správný směr. Chrání, učí a vede. Je pánem ve světě emocí, vše najde, odhalí a dešifruje. Klam je nemožný. Pomáhá nám otevřít se životu s jasnou odvahou, najít znovu svojí intuici. Společnou se psem má chytrost a věrnost, neztratil ale silné napojení na přírodu a staré vědění. Toto napojení už psům chybí, až na některé výjimky u pracovních a služebních plemen, kterým tyto schopnosti i nadále zůstávají.

Pes (Canis Lupus Familiaris), domestikován v Egyptě cca 7 000 let př. n. l., kde původně představoval boha Anupa (Anubise) se šakalí hlavou. V legendách a mytologii se jedná o velmi významné zvíře. Pes býval strážcem přechodů, hlídačem hranic a průvodcem mrtvých do podsvětí. Byl-li pes společníkem v životě, zůstává jím i po smrti a stává se velkým přímluvcem a prostředníkem mezi oběma světy. I aztécký bůh blíženců Xolot měl psí hlavu. V indiánské tradici byl zaměnitelný s kojotem a přinášel vodu a oheň. Pro Řeky a Římany byl průvodcem duší, atributem Herma (Merkura), jehož doprovázel jako věrný pes Sirius, představující „vševidoucí ostražitost". Keltové jej spojovali s léčivou sílou vod. V křesťanství byl symbolem věrnosti a bdělosti a doprovázel dobré pastýře či léčitele. Býval pomocníkem Asklépia, ale i třeba František z Asisi by nám mohl vyprávět. Pro domorodé Australany je jedním z nejdůležitějších druhů člověka! 

Tyto síly a energie jsou spojeny se čtvrtou srdeční čakrou. V pohodlném sedu, v klidu či meditaci požádejte vlka či psa o kontakt. Sami nic neovládejte, nechte věci a události jen plynout. Pokud pak ucítíte na své tváři vlhký čumák, došlo k tz. doteku srdcí a naše aura začíná být filtrována a čištěna. Zamysleme se pak, zda zachováváme věrnost pravdě a věrnost sami sobě. Zda jsme sami k sobě dostatečně upřímní a zda jsme se nezapřeli své přirozenosti a lásce zde na Zemi. A to vše pod dohledem nejjasnější hvězdy souhvězdí Velkého Psa, Siria, Psí hvězdy. Ale i zde se jedná ve skutečnosti o dvojhvězdu Siria A a Siria B. Wink Každá mince má zatím ještě dvě strany.

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Vlka či Psa.

Petr a Vlaďka

 

Vlk

Vždycky vrčím na blbečky,

kteří nectí Zákon smečky.

Nelze přežít odděleně,

to ví přeci každé štěně.

Pomůžeš mně a já tobě,

v každém čase, v každé době.

Někdo hlídá, někdo loví,

Někdo myslí, jiný mluví,

Každý má svou pevnou roli,

i když někdy to dost bolí.

Podřídit se pro zisk všech

musí každý pytel blech.

Svobodní jsme v rámci celku,

posloucháme učitelku.

Poslušnost i svoboda?

Jde to - říká Příroda.

(J. Š.)

Sirius - Psí hvězda
Síla vlka - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart