Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Ostrov svatého Kiliána

Druhý nejstarší mužský klášter v Čechách byl založen právě tady. Ostrov svatého Kiliána nalezneme v toku Vltavy, kousek nad soutokem se Sázavou. Ostrov je pěšky nepřístupný.

Několik let po založení benediktinského kláštera v pražském Břevnově, začali mniši budovat klášter na břehu Vltavy u Davle. Místo to bylo mokré a nevlídné, pusté a neobydlené. Takové, jaké měli benediktini pro své kolonizační počiny rádi.  Proč tomu tak bylo, můžeme jen tušit (více např. zde).

Založení se datuje do roku 999, a na založení se měli podílet mniši z kláštera v Niederaltaichu pod vedením Lambertovým. Lambert byl přímým žákem sv. Gotharda.  Tady můžeme sledovat i stopu po Vintířovi, což byl další z benediktinů, který z Niederaltaichu vyšel. A přestože se připisuje založení Ostrovského kláštera bavorským mnichům, jistě jejich pražští bratři nezůstali stranou. Na stavbě se mohl podílet i (svatý) Prokop, který byl v tomtéž roce 999 vysvěcen na mnicha. Původní klášter byl dřevěný a je poměrně dobře doložen archeologickými výzkumy. Vyhořel v roce 1137 a byl nahrazen kamennými stavbami, které procházely různými dostavbami, nicméně poměrně přesně dodržovaly klasickou klášterní dispozici. Gotické přestavby byly provedeny za vlády Karla IV. Klášter dostal zabrat při husitských válkách a zaniknul někdy kolem roku 1517. Pozůstatky kláštera jsou na ostrově vidět dodnes v podobě zakonzervovaných kamenných základů. Dávají představu o velikosti a významu stavby.

Možná zajímavější než samotné pozůstatky kláštera je zbytek ostrova. Ostrov sv. Kiliána je dnes skutečným ostrovem, i když dříve byl přístupnější. Voda je dnes zvednutá vzdutím přehrady ve Vraném. Plavební dráha pro parníky vede kolem ostrova pravým (po proudu) ramenem, které dřív bývalo suché a zaplavovalo se pouze při vyšší vodě. Dnes se na ostrov opravdu nedostanete jinak než lodí, případně můžete přeplavat, ale voda Vltavy je vlivem přehrad velmi studená i v plném létě. Ostrov je díky nepřístupnosti navštěvován velmi málo, což mu velmi svědčí. Procházka lesem plným úžasných stromů, s liánami břečťanů a řadou velmi silných a výmluvných míst stojí za to. 


Jiří škaloud
Ostrov sv. Kiliána u Davle
Nácvik s instruktorem
To snad dáme
Jeden ze strážců ostrova
Pozůstatky kláštera
Proč tady
Kde je to místo
V úctě a tichosti
Zkuste se ptát
Dolu i nahoru
To se mi snad zdá
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart