Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Ještěrka                                                                                 

Archetypální energie a síly Matky Země  

Každé zvíře bylo stvořeno se zcela jasným záměrem i účelem, vybavené různými užitečnými léčebnými, magickými a jinými vlastnostmi. Zrození zvířat je velmi účelové a souvisí s jedinečnou myšlenkou neustálého souboje dobra a zla, která filozofii a náboženství doprovází. Silová, totemová zvířata všech podob, byla vždy úzce spojena se způsobem života našich předků a starých civilizací, s přírodními podmínkami a daným územím. Kult bohů - zvířat se zvlášť silně projevuje ve starém Egyptě. Postupně pak nabývají bohové lidských podob a vlastností. Skoro každému je však zasvěceno jedno nebo několik zvířat. Křesťanství přivedlo výklad symboliky zvířat do záhuby. Obecně uctívaná a uznávaná zvířata byla prohlášena a považována za pomahače ďábla. Silní, samostatní a nezávislí tvorové byli odsouzeni do říše temných sil a byli pronásledováni. Tyto myšlenky se pak udržely stovky let. V současném pojetí můžeme silová/totemová zvířata chápat jako duchy či strážné anděly zde na Zemi i v podzemí, kteří na sebe berou zvířecí podobu. Poskytují rady, chrání a vedou nejen šamana, ale každého člověka. Nejsou to jen duchovní předci, ale především duchovní léčitelé, přátelé, učitelé a průvodci. A moudrý Ezop to moc dobře věděl. ☺

Ještěrka - Učitelka hbitosti a rychlosti. Síla symbolů a snů.   

Lacerta agilis, patří mezi plazy k vyšším obratlovcům a ke svému vývoji již nepotřebuje vodní prostředí. Představuje tak jednu z nejstarších forem života na zemi. Patří rovněž mezi nejadaptabilnější tvory, což jí umožnilo přežít stovky milionů let evolučního vývoje. Najdeme mezi nimi i unikáty, jež přežily i vyhynutí dinosaurů. Jsou studenokrevní, což znamená, že teplota jejich těla se mění v závislosti na teplotě vzduchu a okolního prostředí. Musí tak využívat vnějších zdrojů, aby snížila či zvýšila svou vnitřní teplotu. Symbolický význam tak signalizuje velkou vnímavost k vystavenému prostředí. Ještěrka nás může naučit zvládat tlak okolí, jemuž jsme vystaveni. Ukáže nám jak se naladit, sladit a jak si vybírat z toho, co nám život přináší. Učí nás důležitému umění ovládat svou aurickou energii a umění pracovat s ní i s ostatními energetickými poli. Člověk se tak stane více soběstačným, více spoléhajícím sám na sebe. Postupně nám pak pomáhá s vývojem smyslu pro správné rozhodování a duchapřítomností. 

Tato síla a energie je spojena se třetí pupeční/solární čakrou. Pohodlně ulehněme na záda a snažme se jen vnímat proudění vzduchu v našich nosních dírkách a požádejme Ještěrku o kontakt. Po chvíli ztišení budeme moci v oblasti solaru plexusu vnímat lehké mravenčení, ale vydržme. Ze směru pohybu ještěrky na našem těle můžeme vypozorovat, zda nejsme přespříliš citliví, či naopak necitliví. Zda jsme vybíraví či skromní. Směr pohybu pak signalizuje i nižší či vyšší stupeň vnímavosti čaker, nebo aktivitu a sílu kundalini. Zůstaňme i nadále v naprostém klidu a pak možná uslyšíme její poselství: Dokážeme-li se včas odloučit, můžeme někdy snáze přežít".

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Ještěrky.

Petr a Vlaďka

Ještěrka

 

V zimě skrytá, v teple hbitá,

dítě ohně léto vítá.

Oheň blesku při odlesku,

zmizí vmžiku při potlesku.

Ztuhlý klid se střídá s akcí,

s nevídanou koncentrací.

Jsi jen snem či skutečností?

Žiješ dnes či v minulosti?

Jsi průnikem z jiných světů?

Jsi snad drakem, který zbyl tu?

Vlnovky, čáry, muří nohy,

píšeš do písku symboly.

Kdo tvé znaky rozluští,

správnou cestu neopustí.

(J.Š.)

 

 

Síla ještěrky - aut. kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart