Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Motýl                                                                                

Archetypální energie a síly Matky Země  

Silová, totemová zvířata jsou velmi cenění a uznávaní pomocníci pro svou citlivost k různým druhům energií a psychických vibrací. Jsou vítanými spolupracovníky nejen pro různé druhy magických rituálů a praktik. Zároveň také slouží jako lokátor, který viditelně reaguje na případnou přítomnost negativní energie, a svým lidským druhům poskytují psychickou ochranu. Neviditelné škodící síly, nebo člověka zahrávajícího si se špatným druhem magie, dokážou některá zvířata vyrušit a neprospěšnou činnost ukončit. Mezi lidmi a zvířaty dochází k častým nedorozuměním, protože jsme na tuto přírodní, přímou i dálkovou komunikaci zapomněli a zatížili se mnohými předsudky a pověrami. Opravdová komunikace se zvířetem je v našem přístupu k němu, jakožto rovnoprávnému partnerovi. A je pak jedno kde proběhne a probíhá, zda v klidu domova, v krajině, za zvuků či v tichu přírody, nebo třeba v ZOO mimo návštěvní sezónu☺. Jde vždy o náš vstřícný postoj plný respektu a úcty a bez chtění. Za naším chováním a myšlením musíme hledat příčiny v sobě a svém nejbližším okolí a to stojí určité úsilí. Pes, který vrčí, nemusí být agresivní či bojovný, ale pouze tak vyjadřuje svůj strach.

„Pozorným sledováním zvířat se můžeme dozvědět mnohem víc, než od svého učitele, duchovního mistra, nebo čtením mé knihy".                                                              

Seth

Motýl  - Učitel transformace a lehkosti. Síla proměny a plynutí.                

Změna je v životě nevyhnutelná. Život by se stal velmi obtížným a nebezpečným, pokud bychom se vzpírali a nerespektovali přirozený vývoj. Změna zajišťuje růst. Musíme se nejdřív zbavit starého, abychom uvolnili místo novému. Je to magie života, které nás mistr přeměn Motýl může naučit. S lehkostí a minimální nutností uspokojovat své potřeby v dokonalé proměně vývoje ve čtyřech stádiích - vajíčko - larva - kukla - imago. Motýl je mocným symbolem vyskytujícím se v mnohých náboženských mýtech a starých bájích. U indiánského kmene Hopiů si mladé svobodné dívky podle tradice upravovaly vlasy do tvaru motýlích křídel. Číňané v něm viděli společný symbol blaženosti a radosti. V raném křesťanství byl považován za symbol duše. Motýli nad květinami doslova tančí a svým pohybem nám připomínají, že bychom neměli brát věci tak úplně vážně. Může nás naučit i technikám buněčného dýchání, které jsou aplikované v józe a taoismu, při nichž člověk dýcháním získává zdraví a sílu. Přináší do našeho života barevnost. 

Tato síla a energie je spojena se všemi čakrami, které spojuje a propojuje. O kontakt s jeho energiemi se můžeme pokusit na tichých a klidných místech, nejlépe na louce či v lese. Pohodlně si sedneme, zklidníme a prodloužíme dech, zaměříme pozornost do svého nitra a pokorně čekáme. Objeví -li se motýl, všimněme si nejdříve všech nejdůležitějších událostí, které se v daném okamžiku staly. A ujasněme si, v jaké fázi změn se nacházíme, jaký výsledek očekáváme, a jak k němu nejlépe dospět. Pokud motýl tančí nad květinami a ochutnává je, snaží se v nás probudit smysl pro lehkost bytí a radost. Naznačuje nám, že život je také tanec a každý tanec má svou magickou moc a přináší do života potěšení a slast. Usedne - li na nás, sděluje, že proměna je nevyhnutelná, ale nemusí být traumatická. Může proběhnout lehce, plynule, mírně, příjemně a radostně, tak jak si budeme přát.

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Motýla.

Petr a Vlaďka 

 Motýl

 Proměnou kukly v motýla,

ven z účelnosti v krásu,

svou zprávu pro nás posílá,

je cestou  pro naši spásu.

 

 Dokonalosti svojí proměny,

a v letu svém i prozření, 

dočká se sladké odměny,

když návrat k Zemi docení.

 

 Zas zpátky ke svým housenkám,

ve věčném bytí koloběhu,

svou krásu nechá vzpomínkám,

výměnou žrádla za něhu.

 

 Kdo se teď klidně usmívá,

se smrtí problém nemívá.

Vždyť alespoň kousek výše,

navzdory tíži, vlastní pýše,

vždy vyletíme k nebi,

Až jednou... snesem nebe k Zemi.

 

(J.Š.)

 

 

 

 

Síla motýla - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart