Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Orel                                                                              

Archetypální energie a síly Matky Země  

Znamení a souhvězdí lunárního horoskopu byla rozdělena na 28 částí, zvaných lunárními domy. Mezi každým domem a určitým zvířetem existuje u většiny astrologických systémů přímá souvislost. Lunární domy jsou spojeny s různými živočichy. Pozice Luny v okamžiku našeho narození pak určuje naše osobní totemové - silové zvíře. Pokud je nám známo, v jakém domě byl Měsíc ve chvíli našeho zrození, lze tak zjistit zvíře, které tomuto postavení odpovídá. Podle starých tradic se osobní totem začne projevovat hned při narození člověka a určitým způsobem ho pak provází celý jeho život. Odráží naší osobnost a individualitu. Je to náš celoživotní průvodce, s kterým jsme spjati na té nejhlubší úrovni. Jakýsi anděl strážný, nesoucí náš nevědomý potenciál.

„A pro Měsíc jsme příbytky stanovili, dokud se nevrátí podoben staré větvi palmové".   Korán 

Tento pozemský anděl bere na sebe podobu zvířete, aby nám mohl srozumitelněji ukázat, na co se máme ve skutečnosti v našem životě soustředit. Pomáhá nám tak šetrně a harmonicky urychlit procesy osobního růstu. Osobní totem je stav ducha - duše, ve chvíli zrození, soubor možností, které si přinášíme do tohoto života. V okamžiku narození jakoby člověk vstupuje do obrazu svého totemového zvířete, které tak symbolizuje jeho skutečné pravé „Já" a vyplouvají společně na dobrodružnou plavbu životem.   

Orel -  Vládce vzduchu. Síla svobody a ducha.                

V legendách a mytologiích je skoro vždy uznávaným králem ptačí říše. Symbol bohů oblohy, kam na svých křídlech nosil vyvolené lidi. Byl schopen vzlétnout až ke slunci, upřeně se do něj dívat a ztotožnit se s ním. Jako sluneční pták symbolizuje duchovní sílu, osvobození z poddanství, hrdost a majestátnost. Představuje tak duchovní princip člověka, který je schopen povznést se k nebi. Pro Indiány i šamany představuje Velkého Ducha, přenášejícího prosby lidí k otci Slunci, nebo zprostředkovatele posmrtné přeměny člověka v boha. Ve starém Řecku byl nosičem blesků boha Dia, ve starém Římě zas takto posloužil bohu Jovovi. I v Číně, buddhismu a hinduismu symbolizuje slunce a hraje roli dopravního prostředku bohů. Orel je dokonce přímo Buddhovo jízdní zvíře. I na chetitských památkách ztělesňuje moc Slunce a vševědoucnost. Je rovněž znamením Ódina, staří Galové mu říkali Oko Slunce. V křesťanství symbolizuje vzkříšení a nový život, udělovaný při křtu duši, obnovenou milostí. Inspiraci, která vychází z evangelia.

Tato síla a energie spojuje sedmou (korunní) a šestou (čelní) čakru. Pohodlně se usaďme na klidném místě, doma či v přírodě. Uvolněme se a koncentrujme svoji mysl. Přirozeně a nenásilně požádejme orla o kontakt a podívejme se mu zpříma do očí a vydržme, bez mrknutí oka. Nezapomínejme při tom vždy a neustále sdílet respekt a sounáležitost ke všem živým bytostem. Pokud se orel ukáže, oceňme to, položme první otázku a poděkujme za spolupráci. Bude-li jen kolem nás létat, učí nás tak s odvahou překonávat strach z neznáma spojovat nebe se zemí. Zůstane-li u pohledů z očí do očí, říká nám, že máme velkou moc a sílu, ale ať se jí nesnažíme zneužívat, ať nevládneme za každou cenu. A dovolí-li nám nasednout a proletět se s ním, hovoří o víře v moudrost našeho srdce a potřebě ji neustále v harmonii rozvíjet. O nadhledu a disciplíně, která vede ke svobodě. ☺

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Orla.       

Petr a Vlaďka

Orel

Být v klidu a stálém bezpečí

vznášení v prostoru mu zaručí.

Když dosedne na hmotnou zem

v ohrožení se octne rázem.

 Zbavit se letu volnosti

z žádostí těla je nutností.

 

A stejně tak i naše duše

do hmoty vstupuje v předtuše

všech velkých strastí a duše útisku,

s bolestí, však s cílem zisku.

Omezit duši řeholí hmoty,

zabrání cestě do nicoty.

 

V přízemní práci ve hmotě Země

můj úkol, smysl a poznání ve mně,

všechnu tu bolest, boj a pocení,

má duše při novém vzletu docení.  

Z pokory pokrok z hmotného žití

je cestou k výšinám bytí. 

(jš)

Síla orla - aut.kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart