Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Krásy a tajemství Krušných hor - II. díl

• Plešivec a bytosti přírody •

Krušné hory, postaru též třeba Rudohoří. Nebyl a není zde život lehký, ale název hor byl odvozen od slova krušit, což byl způsob těžby bohatých místních hornin. Neprostupné a hluboké lesy, strmé hory s nepřístupnými skalnatými stržemi a roklemi, rašeliništi a močály. Krutá a dlouhá zima. Pokud zde chtěl člověk přežít a žít, musel se naučit vnímání a soužití s krásnou a divokou přírodou. Pochopit ducha zdejšího kraje a duši zdejší země. Její cykly a zákonitosti. Žít v pokoře a úctě s jejími astrálními a přírodními obyvateli, jejichž existenci jsme jaksi z našich myslí vytěsnili, a kterou možná ještě někdy vzdáleně zacítíme v našem srdci, když se v krajině ztišíme a zklidníme. Naši předkové si jich vážili a ctili je, postrachem byli jenom pro hlupáky, sobce a nafoukance. Naší civilizační činností, hlukem a zápachem jsme je z přírody postupně vytlačili. Je ale stále kupodivu dosti míst, kam přicházíme-li s čistým srdcem a záměrem, je nám dovoleno je spatřit, nebo navázat s nimi komunikaci. Věřte, že Krušné hory mají své endemické duchovní obyvatele a díky autorům „Mýtické krušnohorské stezky" pod Plešivcem jsou nám v paměti zpřístupňovány i dnes.

Kopců a hor s názvem Plešivec najdeme v naší zemi snad více, než máme prstů na rukou a nohách. Tomu Plešivci, který navštívíme dnes, se dříve říkalo též Plessberg (1028m. n. m.) a jedná se o výrazný vrch (čedičovou kupu) v Krušných horách u Abertam., Vznikl typickou vulkanickou činností. Název vrchu je doložen z 16. století, kdy, na rozdíl od současnosti, šlo o holou, nezalesněnou horu. A jako každý správný Plešivec, má i tento svého ochránce - draka. O strážní službu se zde starají ti z nedaleké Dračí skály (viz.web I.díl). Rozhledna na vrcholu pak nabízí úchvatné pohledy, zejména na východy a západy slunce nad okolní krajinou. Již zmiňovanou mytickou stezku pod vrcholem Plešivce je nejlépe navštívit v noci. Magický svit měsíce a hvězd, ticho a kouzlo noci, uvolněná fantazie, pokora a úcta, tato kombinace by pak mohla přinést ovoce v možné komunikaci a prožitcích při setkání s místními bytostmi přírody.  Až plastiky ožijí, pak se možná dozvíte mnohé o místě, krajině, dobách minulých a budoucích i sobě samém.

Perkmon - nejznámější ze všech krušnohorských skřítků. Obývající rokle, jeskyně, různé jámy, ale i sopky. Horníkům byl znám již od středověku a kladli mu různé obětiny. Pomáhal jim nalézt nové žíly stříbra a zlata. Za neuctivost a zpupnost trestal. Naposled byli spatřeni havíři na Božím daru. 

Marzebilla - jedná se o nešťastnou vdovu (příčin je v legendách několik), která chodí jako duch hor se srdcem na rukách, v místech kde zažila radostné dny. Když se někdo k lidem či lesu špatně chová, vystoupí z mlhy a nechá ho zabloudit do bažin a močálů. Slušným lidem naopak ukáže v lesích místa plná hub, borůvek nebo malin. Dobrým lidem z nesnází pomáhá a zlým po zlém oplácí.

Ohnivec - má mnoho podob. Může se ukázat jako obr, divá zvěř či skřítek. Ač si libuje v plamenech, dává pozor, aby lesu neublížil. V tuhých zimách zahříval zatoulané pocestné, pomáhal kovářům při zpracování železa i pekařům rozdělat oheň v pecích na chleba. Chamtivost a lakotu trestal bez slitování.

Šrakakal - domácí šotek s rozcuchanými vlasy a velkou knihou, kterou nikdo z lidí nikdy nečetl. Obýval všechny stavení a domy, kde se žilo zbožně, v klidu a harmonii. Nejraději pomáhal tím, že hlídal a bavil malé děti. Objevily se v domě sváry a rozepře, rozbil nádobí, rozházel jídlo a krmení, každého praštil knihou přes hlavu a poté navždy zmizel. ☺

Krajina a příroda se zde jen trochu změnila, lidé mnohem více. Legendy a báje zůstávají a na nás je, zda dokážeme znovu obnovit zpřetrhaný vztah a vzájemnou důvěru mezi všemi jejími obyvateli. Všechna navštívená místa pak znovu spojuje naděje, kdy bude zase mužská síla spolupracovat s ženskou intuicí a naopak, tvořivě, nezištně a v tichosti. Ale to už víte od Sfingy.  

Poděkování patří všem nadšencům a autorům za realizaci této stezky. Smile

Petr a Vlaďka

Plešivec - vrchol a rozhledna
Perkmon
Posvítím si na vás
Marzebilla, osobně
Láska a kráska
Ohnivec - osobně
 Šrakakal - po ránu
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart