Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kůň                                                                             

Archetypální energie a síly Matky Země  

Přichází čas, kdy lidé pochopili, že jsou nedílnou součástí přírody a že příroda je součástí lidstva. Bdění a snění se již staly neoddělitelnými skutečnostmi. Nadpřirozené a přirozené začalo splývat a vytvářet harmonii. Nahoře je stejně jako dole a dole je stejně jako nahoře. Již od starověku uctívali lidé božskou sílu skrze její nižší království, přírodu, neboť pochopili, že hmotná těla jsou pouze symbolem neviditelných sil. Staří mudrcové celého světa při studiu živých tvorů dospěli k závěru, že Bohu lze nejlépe porozumět prostřednictvím jeho nejdokonalejšího výtvoru - živé a neživé přírody. Dříve se o tyto posvátné záležitosti života starali šamani, druidi, kněžky a kněží. Oni představovali spojení s přírodou a jejími silami, protože byli schopni sledovat nitky, které spojují viditelné a neviditelné světy. Vedli lidi k tomu, že všechny stromy a voda jsou zázrak a že všechna zvířata promlouvají k těm, kteří jim umějí naslouchat. K poznání sebe sama i okolních světů můžeme využít svého totemového zvířete, nebo jiného obrazu. Totemem může být jakýkoli přírodní objekt (strom, skála, vodopád...atd.), zvíře nebo bytost, jehož energii a existenci vnímáme jako spřízněnou a stejně naladěnou. Lépe pak možná pochopíme a porozumíme podmínkám, ve kterých žijeme a všem příčinám, které pak ovlivňují náš život.

Kůň -  Průvodce a bojovník. Síla odvahy a životní síly.              

Jako představitel hbitosti, ohnivé síly, moudrosti a intelektu, v mnoha bájích a legendách táhl vozy slunečních bohů, nebo byl laskavým průvodcem hrdinů na jejich cestách. Představuje ale též mocnost lunární, jako symbol pomíjivosti života a nevyhnutelné smrti, chaosu a zániku, nebo vládce vodního živlu. Bílý kůň pak býval atributem božstev života a světla, univerza. Na Východě též nazývaný Kosmický kůň, na kterém třeba jezdila keltská bohyně Epona. Válečná i erotická síla koně byla ctěna v mnoha kulturách i koutech světa. Kůň je rovněž považován za věštecké zvíře a byl důležitým atributem vládců živlů. Je nejrychlejším zvířetem, které si dokázal člověk částečně podmanit. V šamanismu slouží jako průvodce zesnulých na onen svět a podobnou roli zastával i v křesťanství, ve kterém symbolizoval dvě role. Nespoutanou vášeň, bojechtivost a rozkoš na straně jedné a ušlechtilost a moudrost na straně druhé. Často se pak stával nositelem božího zjevení, ale běda když se koník splašil a přestal zvládat svou ohromnou energii.

Tato síla a energie je spojena s druhou čakrou. Centrem sexuality a sociálních vztahů. Pohodlně se usaďme na klidném místě, doma či v přírodě. Uvolněme se a koncentrujme svoji mysl. Přirozeně a nenásilně požádejme koně o kontakt. Jeho příchod nemůžeme neslyšet a určitě poznáte rozdíl, zda za námi přišla matka kobyla, moudrý kůň, či skotačivý koník. Každý přináší to své poselství a zprávu: „Máme kultivovat svoji sílu a podělit se o ni s ostatními, pak bude nás život radostnější. Máme si vážit své síly a schopností a užívat je pro rozvoj svůj a ostatních. Pozor však na zneužití. Odvaha rovná se síle, která nám může k cíli pomoci".  Zkusme cukr, zkusme bič, ale jen cesta přes otevřené srdce vede k vzájemnému propojení a harmonii. Koníka si pak můžete osedlat, ale pozor na to, aby nebyla uzda příliš těsná.

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou a energií Koně.     

 Petr a Vlaďka    

Kůň

 

Běží koník krajem,

který není rájem.

Běž koníku, utíkej,

na bídu nenaříkej.

Lepší prázdný žaludek,

než na tlamě náhubek.

 

Ti, co v ráji stojí,

vzhlížejíce k jablku,

jsou po kolena v hnoji

a časem až ke krku.

 

Co je lepší - běžet volně

a zaplatit za svobodu?

Či se sklonit dobrovolně,

nevzpírat se osudu?

 

Hříva vlaje, svaly hrají,

pod kopyty duní zem,

tvůj koníček letí v kraji.

Nejsi na něm, ale v něm.


(J.Š.)

 

 

Síla koně - aut. kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart