Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Ibis - Had - Kočka

Archetypální energie a síly Matky Země  

Kult zvířat - bohů se velmi silně projevil ve starém Egyptě. Místní lidé zde uctívali zhruba na pět tisíc bohů, ze kterých měli mnozí podobu ptáků nebo zvířat. Posvátná (totemová) zvířata se těšila velké vážnosti a jejich kult byl rozšířen po celé zemi. Byly jim připisovány mimořádné kvality, které vznikly často na racionálním základě, ale od skutečnosti se mohly odchylovat.  Ibis představoval v Egyptě boha Thovta (jednoho ze čtrnácti nejdůležitějších), boha měsíce, vzdělanosti a moudrosti, který lidi učil a pečoval o jejich blaho. Byl též spojován s prosperitou a hojností a věřilo se, že dokáže přimět vodu Nilu, aby vystoupala mimo břeh a zúrodnila zemi. Na jeho počest se stavěly chrámy a kněží složili bohoslužby. Pokud nějaký pták zahynul, bylo jeho tělo balzamováno a pohřbeno se všemi poctami. Had měl v Egyptě minimálně tři významy. Egyptská kobra královská představovala nejvyšší pozemskou a božskou sílu, moc a moudrost. Schopnost prožít nejhlubší tajemství stvoření. Had byl Okem slunečního boha Re, strážcem a ochráncem před veškerým zlem a stal se královským emblémem.  Had Coluber byl zase symbolem Setha, Pána mlhy a ostrého poledního slunce, démona temnoty a podzemních hlubin. Kočka byla velmi uctívanou a posvátnou bytostí. Je zasvěcena bohyni Bastet , symbolizující úrodnost a plodnost. Byla ochránkyní domů a chrámů. I ony byly velmi často balzamovány a mumifikovány. Archeologové stále nalézají hroby, kdy bylo pohřbeno na tisíce koček. Egypt včera i dnes...stále skrývá mnohé.

Ibis (posvátný) - Velký učitel a rádce. Síla prozření a spolehlivosti.    

Tato síla a energie propojuje -  první - čtvrtou - sedmou čakru. Stejně tak jako vyváženost sil a harmonie energií všech těchto tří zvířat. V klidu se usaďme, ztišme se a začněme vědomě dýchat. Požádejme v pokoře Ibisa o kontakt. Lehký šum křídel ve větru nám oznámí jeho přítomnost. Jeho učení poskytuje moudrost, rozvážnost, smysl pro spravedlnost. Dává nám vynikající schopnosti pro kombinaci a radu, nezapomínat sám na sebe. Pomůže nám nalézt vlastní identitu a požehnání!Smile

Had - Pán převleků a mistr proměn. Síla tajemství základních energií.

Tato síla a energie také propojuje -  první - čtvrtou - sedmou čakru. Stejně tak jako vyváženost sil a harmonie energií všech těchto tří zvířat. V klidu se usaďme, ztišme se a začněme vědomě dýchat. Požádejme v úctě Hada o kontakt. Šum oznamující jeho přítomnost a vyhovění našemu přání bude mnohem jemnější a půjde od země. A budeme-li pozorně poslouchat, můžeme slyšet, že se nemáme bránit změnám, které povedou k lepšímu. Že se máme zbavit omezení a iluzí. Dosáhnout celistvosti a naplno využít svoji životní sílu a moci ohně. A může ještě „syčet" dále...o přátelích, kteří jsou v nouzi vzácní...a o lásce, která vždy vítězí na celé čáře! ☺

Kočka - Učitelka nezávislosti a volnosti. Síla ochrany a stínového pohybu.

Tato síla a energie též propojuje -  první - čtvrtou - sedmou čakru. Stejně tak jako vyváženost sil a harmonie energií všech těchto tří zvířat. V klidu se usaďme, ztišme se a začněme vědomě dýchat. Požádejme v lásce Kočku o kontakt. Její příchod neuslyšíme, počkejme až na lehké zavrnění, nebo její mazlivý dotek. Sami se do akce nepouštějme. Stačí jen odpovídat na mnohdy nepříjemné otázky..., zda důvěřujeme svým instinktům a intuici, zda je využíváme pouze pro svůj osobní rozvoj..., zda se nenadchneme něčím novým, na úkor původních cílů..., zda nenecháváme příliš dveří otevřených a myslíme-li i na druhé!

Automatická kresba Vám může posloužit při cestě za sílou, energií a moudrem starého Egypta a vybranou triádou jeho silových zvířat - Ibisa - Hada - Kočky.   

S úctou a láskou!     

Petr a Vlaďka 

 

Snad jednou u mě doma kdyby se,

zjevil chlap s hlavou ibise,

asi bych se dost leknul,

a možná na zem kleknul,

zapálil svíce, kolem stvořil kruh,

přec jen - Thovt egyptský byl bůh.

 

A velký chlapík s hlavou kobry

snad pro nás nemůže být dobrý?

Je hadí hlava zárukou

falše, zla a kšeftů pod rukou?

Do říše Setha strašná brána,

však spravedlivý je jak Země sama.

 

A tělo ženy s hlavou kočičí

představu krásy značně poničí?

Skrývá se v stínu provinile?

Dbá lidských šklebů a zlé vůle?

Chrání i hloupé, vede malé,

nedbá nic na řeči neurvalé.

 

Morbidní spojky v hmotném těle,

ten horor nás budí rozechvěle.

Však duše spojit je o jiném,

s menšími bratry hravě splynem´.

S výhodou, s dary z obou stran,

v době i místě, kde sám člověk nevítán.

 

Tam moudrý je Thovt a Bastet krásná,

Neomylný Seth a naše spása.

Vždyť těla bohů nás svými činy nespasí,

To jejich rada, moudrost, ta jde přes rasy,

Nejsou jen pro nás, pro plémě lidské,

jak jasně najdeš v zprávě egyptské.

(jš)

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart