Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Jasan v Žabokrkách

• Broumovsko •

Jasan Fraxinus je jedním z 24 rodů z čeledi olivovníkovitých, zahrnujících kolem 615 druhů. Patří sem řada rychle rostoucích a statných stromů, dobře snášejících i nepříznivé prostředí a půdu. Jasan americký je jedna z nejrychleji rostoucích tvrdých dřevin. Středně velkému jasanu černému se zas mnohem lépe daří divoce než cíleně pěstovanému. Ve střední Evropě je ovšem původní dřevinou pouze jasan ztepilý a jasan úzkolistý, které pochází z Kavkazu a Evropy. Jasany jsou oblíbené již od nepaměti a byly využívány našimi předky v zemědělství i lesnictví. Jeho listy bohaté na živiny byly využívány jako píce pro dobytek, ovce i kozy a sloužily i jako důležitý potravinový doplněk. Jasanové plody pak sloužily lidem jako chutná a výživná přísada do jarních salátů. V evropských lékařských textech si bylinkáři jasan nemohou vynachválit. Již ve 4.století př. Kr. ho řecký lékař Hippokratés používal k přípravě nálevu proti revmatismu a dně. Čaj ze sušených listů pak povzbuzuje vyměšování kyseliny močové a stimuluje líná střeva a pomáhá tak tělu zbavovat se škodlivých látek. V klasické dnešní homeopatii má stejné užití. V esenciální léčbě stupňuje smysl pro přizpůsobivost a gradující sílu. V době bronzové i železné bojovníci v Evropě, včetně Keltů, germánských kmenů i Řeků používali pevné a tvrdé jasanové dřevo k výrobě oštěpů, kopí a štítů. Dnes slouží třeba k výrobě sportovního náčiní, vesel, hudebních nástrojů či držadel k různým nástrojům. I druidové napříč časem přešli při výrobě svých berlí a holí z jalovce a tisu na dřevo jasanové, sloužící pak při rituálu vyvolávání deště. Nález takové druidské berly, ozdobené sluneční spirálou, datované do 1.století byl učiněn archeology na ostrově Anglesey v dnešním Walesu.

V druidské magii jsou známé i jasanové víly Meliae, o kterých se říkalo, že jsou dcerami duchů moří a mraků. V klasickém období byl jasan zasvěcen bohu oceánů Poseidónovi. Námořníci a mořeplavci si jako amulet pro štěstí brali s sebou na palubu lodí kousky jasanového dřeva. Přesně totéž mnohem později, v 19.století dělalo i mnoho irských přistěhovalců na své plavbě za štěstím přes Atlantik do Ameriky. Jasan nese v sobě něco z moci Slunce a odtud pak vyplývá jeho vláda nad všemi vodami a mraky. Je symbolem síly a mistrovství.  V hlavní sbírce severský mýtů byl první muž udělán z jasanového dřeva a první žena z jilmu. V 19.století ještě ve Francii vládla pověra, že zbaví se svého trápení ten, kdo zakope pod jeho kořeny své odstřižené nehty.

Toho našeho dnešního velmi tolerantního krasavce se silnou aurou, patřícího mezi chráněné Památné stromy České republiky najdeme na Broumovsku na okraji města Hronov. Jedná se o jasan ztepilý a nese název Jasan v Žabokrkách, nebo též spíše Hrnčířův jasan. Jedná se pravděpodobně o rodový strom, nejmohutnější jasan na Broumovsku a nejstarší strom na Hronovsku. Jeho data jsou v rozmezí let 2001 - 2017 uváděna odlišně, obvod kmene 582 - 629cm, výška 27 - 32m a odhadovaného stáří 170 - 200 let. Nejasnosti v údajích nic nemění na jeho přehledu, moudrosti a neskutečné toleranci, kterou nejen celý tento kraj potřebuje. Strom patří ke strážcům zdejšího území, od svých předků zná odkazy i práci prvních benediktinů i současných lidí. Pamatuje samotného mistra Aloise Jiráska. Komunikuje nejen s nedalekým bájným Turovem... ale to je již jiné vyprávění. A to jeho poselství... budeme-li svá rozhodnutí dělat laskavě a tvořivě, budeme-li při tom poslouchat tiché vedení Matky Země a budeme-li s ní, jejími obyvateli a živly v harmonii a souladu, dočkáme se každý své Naděje...TU jsme si všichni ROVni...

Krásný a jasný podzim.

Petr a Vlaďka

 

 

Jasan v Žabokrkách
Hrnčířův jasan
A on tam stál...byl jak král
Strážce z Broumovska
Energie Země
Moudrost a vědění
Loučení s nadějí
Tolerance ke všem projevům života
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart