Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Černobílá láska.

Na tomhle obrázku vlastně není nic tajuplného. Vidíme dva stromy - břízu a buk, stojící těsně vedle sebe. Nikde žádné UBO, rozmazané stíny ani jiné záhadné objekty (když nepočítám své dva přátele v pozadí snímku). Dva stromy v oboře Hvězda v jednom květnovém dni. Nuda a šeď.

A přesto je na tomhle záběru zachycena čistá láska. Láska zdánlivě nemožná a přesto neznající překážek. Dva stromy - „bezduché" rostliny - dva organismy, stojí propojeny tělem i duší. Kmeny spojené do jednoho, propojené a sdílející společnou mízu i auru. Koruny propletené v touze splynout v jedno. Zdánlivě nespojitelné a druhovou hradbou rozdělené organismy, které se jakousi „náhodou" rozhodly vzepřít železným zákonům vývoje a překonat bariéry, které před ně staví evoluce, Bůh a biologie.

Bříza je ošetřovatelský strom, má energii zdravotních sester - vždy se vrhá na pomoc při obnově mokrých lesů, je houževnatá a skoro nezničitelná, náročná, drsná a přitom plná soucitné energie. Schopná přežít i tam, kde silné stromy umírají. Buk má energie krásného a silného mužství. Staví sloupy lesních chrámů a pořádá svátky jara. Je-li vám příznivě nakloněn, můžete od něj získat energii pro tvoření i esenci všech přírodních sil.

Ženská energie praktické břízy v protikladu s mužskou touhou po výškách a spojení s nebem. Ve své touze splynout s břízou se buk ozdobil stříkanci bílého světla slunce, aby se alespoň na kratičký okamžik připodobnil své vyvolené. Prchavý okamžik duchovního splynutí, který provází i tělesná výměna pevně propojených bytostí. Svírá to srdce i hrdlo, je to - erotické i smutné a přitom tak krásné a toužené... A je to i napomenutí nás, lidí. Ač jednoho rodu, skutečnou lásku často hledáme v pouhých kontrastech světel a stínů. Ale láska není černobílá.   Cry

Jiří Škaloud                 květen 2007

Souhlasíte, nebo máte jiný názor, či zkušenost? Budu rád, když nám to řeknete! 

Napište mejlík na info!  Díky (do předmětu pište název článku) 

nebo na skaloud@putujici.cz

Buk a bříza.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart