Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Žába                                                                       

Archetypální energie a síly Matky Země  

 „Když čtyři elementy uvrhují svou páru do centra Země, Archeus Přírody ji sublimuje a vymítá, ona pára, procházejíc pak místy a póry Země, všechnu nečistotu táhne sebou na povrch, kde ji kongeluje vzduch..., jelikož Přirozenost se z Přirozenosti raduje, z jejich spojení vznikají kameny a skalnaté hory, druhotně pak velké a malé průduchy." 

Michael Sendzivoj (Praha 1604) „Dvanáct traktátů o kameni filosofů"

Žába - Kněžka magických sil živlů a počasí. Síla proměny prostřednictvím vody a zvuku.

Ze všech obojživelníků stojí vývojově nejvýše. Mnohé z nich dokáží měnit své zabarvení a přizpůsobovat se barvou kůže svému okolí. Již v dávné mytologii, pohádkách a pověstech se žábám díky jejich schopnosti vyskytovat se na zemi i ve vodě přisuzovala magická moc a síla spojená s oběma živly. Dávní šamani ji spojovali s deštěm a předpovědí počasí. Byla symbolem plodnosti a hojnosti. Je spjata s lunární energií, vládkyní přílivu a odlivu. Byla dávána do souvislosti s mnoha bohyněmi Měsíce. Egyptské bohyni Herit pomáhaly žáby vzkřísit Usirewa. Žáby znají tajemství počasí i jak ho ovládat. Svou magickou silou umí vyvolat déšť pro různé účely - aby léčil, očistil, zavlažil pole a louky, pomohl rostlinám růst, nebo jen aby zčeřil stagnující vodní hladinu. Volání žab je voláním vod a jejich magická síla je největší na jaře a v létě. Velice dobře vnímají zvuky a není to jenom tím, že se zvuk vodou velice dobře šíří. Žába je symbolem proměny a tvořivých sil přírody, které už začínají působit - vajíčko - pulec - dospělý jedinec, něco jako jinoch - muž - stařec, triáda zrání a evoluce. Žába v našem životě nám ukazuje spojení a kontakt s vodním živlem. Umožňuje nám vyčistit stojaté a staré vody, dává pozor abychom nezapadli do bahna každodenního života, abychom se nezaobírali příliš pozemskými věcmi. Vyčistí vodu v našem okolí i naše emoce. A nemusí mít ani hudební nadání, a i tak dokáží svým hlasem změnit celkové klima života, uklidnit rozbouřené vášně, nebo přivolat déšť. Učí nás instinktivně jednat i mluvit, či jak přivolat toho správného partnera a získat jeho sympatie.

Její působení propojuje a spojuje pátou čakru tz. Višudhí, která je světlemodré barvy a přináší nám vědomí svébytnosti, schopnost učení a soustředěnosti, komunikace, racionálního myšlení a individualitu. S čakrou šestou tz. Ádžňa, která je barvy tmavě modré a je nositelkou tvůrčí energie, intuice, duchovního poznání a síly představivosti. K propojení těchto dvou energetických center a jejich správné, kvalitní a harmonické činnosti nám pak může dopomoci i Žába. V klidu, úctě a tichosti zde můžeme vnímat její pomoc a působení. A využít tato nová poznání k lepšímu a kvalitnějšímu nejen našemu životu.

Automatická kresba Vám pak může posloužit při cestě za sílou a energií Žáby. Kvak...je to tak.

Petr a Vlaďka          

 

Žába

 

Čeho je to znamení,

když sedí žába v prameni?

Škrtí svou silou průtok vody,

či má snad jiné důvody?

Žízníme její vinou

a pravdu máme zavřenou?

Obyvatelko dvého živlu,

proč na zdroje nám dáváš cihlu?

 

Kvá...

snadné zisky vedou k plýtvání

a nevážíš si snadných získání.

Však klopotně když padáš v překážkách

a život vážíš na vážkách,

když dřeš se, škudlíš, přijmeš pokání,

nad zlato vzácnější je ti poznání.

 

A tak už vím, že...

Mírou našich cenností

je vzácnost přízně bytostí,

co řídí síly zdrojů,

jak nahoru, tak dolů.

když vidím sílu pramenů,

na žábu vždycky vzpomenu.

A říkám dík za prameny,

kde v cestě leží kameny.

(jš)

 

 

Automatická kresba
Co mi povíš?
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart