Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Koza                                                                      

Archetypální energie a síly Matky Země

Rozdílné krajiny, rozdílné významy jednotlivých lokalit přírody, představují rozdílné světy, různá symbolická sdělení i různé způsoby existence jednotlivých bytostí. V dané přírodě se pak vnitřní a duchovní síly projevují různě, jednotlivá území mají svůj hlubší význam a způsob utváření reliéfu. I z tohoto hlediska bychom měli vnímat krajinu kolem sebe. Zaměřme se na některé její základní prvky. Její celkový charakter, převládající složky, prvky přirozené a umělé (půda, stromy, květiny), způsob utváření okolí a jeho skrytý význam. Na její povahové znaky terénu (tvrdý, měkký, svažitý, popraskaná atp.), na převládající barvy, na žijící divokou zvěř, na opakující se cykly ročních období a jejich vlivy na přírodu. A v neposlední řadě i náš vztah k danému místu či celé oblasti. Jen tak můžeme získat určitý přehled a základní informace, na kterých pak můžeme sami dále stavět. V Indii a Tibetu se geomantie nazývá věštěním ze znamení a značek na zemi a je zde hojně rozšířena. V Číně je pak obdobou této nauky umění feng - šuej, doslova „vítr a voda". Důkladným studiem utváření krajiny v našem okolí a jejího reliéfu se pak dozvíme mnohem více o sobě a lépe pochopíme její i naši roli v tomto životě. Každé místo se nachází v přírodě a nese jeho nezaměnitelné energie, a je jedno zda se jedná o městské prostředí, lesní rostliny a stromy, zahrady, mokřiny, hory, bažiny, skály, moře, řeky, oceány, louky, údolí, tam všude stojí náš dům, to vše je náš domov.  

Koza - Laskavá a milá společnice. Síla hojnosti, nezávislosti a vitality.

Patří k oběma živlům, vzduchu i vodě. Je spojena se zimním slunovratem a Saturnem. Představuje mimo jiné houževnatost, dobrou intuici a přiměřenou opatrnost. Koza, Kozel, Kozoroh, byli jedni z prvních domestikovaných stádových zvířat. Kozel představuje mužskou překypující vitalitu, koza zas ženskou tvořivou, plodnou a hojnou sílu. V řecko-římské mytologii odkojila koza svým mlékem samotného boha Dia. I přírodní démoni Satyrové měli napůl podobu kozla. Bůh Pan se narodil s bradkou, kopyty a rohy. Byl nejen bohem pastýřů a stád, ale i rozpustilým obyvatelem lesů, kde děsil poutníky a od jeho jména je pak odvozen význam slova „panika". Dle mýtů se bavil i tím, že honil nymfy, které se při útěku proměňovaly v rákos, z něhož si vyráběl hudební nástroj, tzv. Panovu flétnu. Koza též představuje babylonského krále vodních hlubin. V čínském jazyce zní koza stejně jako „Jang", a představuje mužský princip, jeho světlé stránky, dobro a mír. Pro pozdější křesťany byl kozel symbolem hříšníků a zatracenců.

Její síla a energie je spojena se čtvrtou čakrou tz. Anahaté, kterou nalezneme uprostřed hrudi ve výši srdce na hrudní páteři. Její barva je zelená, nebo růžová, či růžovo-zelená. Umožňuje laskavý a podporovaný proces a kontakt k Sobě, od vědomí Já k vědomí My. Pomáhá vyvíjet a rozvíjet nezištnou lásku a soucítění v každodenním našem životě. A není to nic jednoduchého, neboť i láska k vlastním dětem má v sobě jisté egoistické rysy, sloužící k zajištění vlastní osoby v tomto světě. A proto mějme stále na paměti, dolů se sestupuje rychleji, než se šplhá nahoru. A s vděčností přijímejme, co k nám přichází a bezpečí hledejme především ve své duši. A poselství od kozla..."V mých rohách je skryta schopnost předvídat, co pro nás chystá budoucnost".

Automatická kresba a báseň budiž Vám pomocníkem při cestě za poznáním a energiemi Kozy.  

Klidné dny.

Petr a Vlaďka          

Koza

 

Obrazy hvězd na zemi

vytyčují území

kde pán s rohy vládne řízně

v čase zimní nepřízně.

 

Marně lidstvo mečí,

že je Země člověčí.

Kozel s ďáblem splývá,

s tím člověk problém mívá.     

 

Marně mele držkou,

zlobně kope nožkou

Trká, mečí, krást se snaží,

Nad pastvinou vládnout baží.

Kdo že? Koza? Kýho výra!

To je obraz všehomíra!

 

Kozí vládce zavelí,

a Slunce se překulí.

Přes slunovrat zrození

vstříc k jarnímu kozlení.

A místo kozla kozičky

zaplaví svět celičký.

(jš)

 

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart