Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Osel                                                                       

Archetypální energie a síly Matky Země

Symbol, jako viditelné znamení neviditelné skutečnosti, je naplněn různými významy. Na rozdíl od znaku, který na základě úmluv představuje něco jasně daného. Znaky nám pak podávají s okamžitou platností jednoduchou a rychlou zprávu. Symbol naopak vyjadřuje jistou myšlenku v její vizuální podobě. Ať žijeme kdekoli na světě, jsme jimi všude obklopeni, stačí si jich jen všímat. Můžeme ale kráčet životem, aniž bychom si tohoto bohatství všimli, či byli vědomi. Pokud ale otevřeme řádně oči uvidíme množství odkazů na mnohem složitější skutečnosti, tak jak je viděly a vytvořily pradávné lidské kultury tisíce let zde před námi. Když se na věci, události a předměty začneme dívat jako na symboly představující složitější skutečnosti či koncepty, rozvíjíme si tím vědomí o naší, ne zcela jasné existenci zde na Zemi. Proč jsme tady? Odkud jsme přišli? Co znamenají přírodní jevy kolem nás? A co bude pak? Symboly, do kterých po tisíce let bylo ukládáno vědění věroučných a myšlenkových systémů, nám pak částečně umožňují si na tyto otázky odpovědět. To vše, nám všem, má však připomínat naši sounáležitost se Zemí i celým Vesmírem. Hojnost darů, kterých se nám tu dostalo, i naši odpovědnost za ně.

Osel - Neústupný, ale trpělivý přítel. Síla pokory, smíření a důstojnosti.

Oslík byl již odpradávna váženým a ctěným tvorem, coby největší a nejužitečnější pomocník a přítel člověka. Jako velice čistotné a nenáročné zvíře představoval principy skromnosti a čistoty. Výborný průvodce s vysokou orientační schopností, někdy velmi zásadový a tvrdohlavý u věcí které dělat nechce. Pro divokost ve své říji byl též spojován s plodivou silou, někdy až nemravností. A tak se i s oslem spojují věci protichůdné. V Egyptě byl držen v úctě pro svoji užitečnost a trpělivost na straně jedné, na té druhé byl pokládán za zvíře démonické, za atribut boha Setha ve svém děsivém a zlobivém aspektu. Pro Peršany i v Sýrii to bylo svaté lunární zvíře, představující čistotu. Naopak v Číně je symbolem pomalosti a v Indii je na něj nahlíženo jako na nemravu. I ve starém Řecku měl oslík dvě podoby. V zasvěcení bohu Kronovi představoval silný plodivý princip, jako atribut boha Týfóna zosobňoval aspekt zloby a hněvu. Řekové tomuto zvířeti zasvětili i souhvězdí Malý oslík, které se nachází v těle Raka. Pro Židy byl zas znamením vznešenosti. Symbolem, že i zvíře bez rozumu může v blízkosti Boha znamenat více než zaslepený člověk. Osel byl v betlémském chlévě jako jeden z prvních svědků při narození Krista a na skromném oslíku vjíždí i Ježíš do Svatého města.

Tato síla a energie je spojena s druhou čakrou zvanou Svadištána (sladkost), která je barvy oranžové a nalezneme ji v oblasti křížové kosti nad pohlavními orgány. Umožňuje rozmnožování, novou tvorbu či zrození nového života. Souvisí s tvůrčí životní energií a smyslností, s ženskou a mužskou polaritou s aspektem Slunce a Měsíce. Zdravá sexualita pak představuje smyslové a tělesné radosti života. V přírodě pak měsíční svit, či tekoucí vodu. V negativních aspektech pak dochází k agresivitě, žárlivosti, pudovosti, ničivému vzteku a závislostech na chtíči. Naopak tělesné vědomí, tvořivost, síla plodnosti, vitalita a radost ze života, to jsou ty správné léčivé energie. Spojené s pokorou, důstojností a smířením vykonávají zázraky.

A poselství od Osla..." Váš cíl je ještě v dáli, ale pomalu a jistě k němu přicházíte. Naslouchejte svého vnitřního vůdce, sledujte cestu své duše. Její krásu a harmonii"... I H A  I H A ...(Váš průvodce).

Automatická kresba a báseň ať je Vám pomocníkem při cestě za poznáním a energiemi Osla.  

Klidné a šťastné letní dny.

Petr a Vlaďka          

Osel

 

Jdi mi z cesty hloupý osle!

Říkám ti to snad už po sté!

Na mojí cestě ke štěstí

není čas na tvé hlouposti!

 

Osel jen krčí rameny,

přeskakujíc ty kameny.

Tam, kde se člověk plahočí,

oslík radostně poskočí.

 

Pomoh´ bych ti, zdá se jasné,

Stačí mi jen slovo krásné.

Však vnucovat se nebudu,

dři se, když neznáš domluvu.

 

Kdo je tu osel a kdo ne,

O tom až konec rozhodne.

 

(J.Š.)   

 

 

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart