Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Jesenice a Krty u Rakovníka

• Kameny, co zahřejí srdce i duši •

Tato oblast byla osídlena již v mladší době kamenné (neolitu), což dokládají mnohé archeologické nálezy staré více než 7 000 let. Obec Jesenice se nalézá necelých dvacet kilometrů západně od Rakovníka v údolí Rakovnického potoka, na kterém byla vybudována soustava rybníků pod vedením samotného Jakuba Krčína. Založení obce je pak datováno do 12. století. Vydáme-li se po naučné stezce Jesenicka z obce jihozápadním směrem, dostaneme se k našemu dnešnímu prvnímu a obecně známějšímu cíli.

Tedy k žulovému viklanu o váze šesti tun, který dříve uvedlo do pohybu i malé dítě, ale v 90.letech mu bylo lidmi poškozeno lůžko a kámen na dlouhá léta ztratil svoji původní schopnost pohybu i energetickou funkčnost. S touto starou informací jsme místo navštívili v létě roku 2015. Jaké však bylo naše překvapení a radost, nečekaná, upřímná...prostě jak malé děti, při zjištění, že věc se má již trochu jinak.  Poděkování za nápravu pak patří Ing. Pavlovi Pavlovi, který nejen že rozchodil sochy Moai na Velikonočním ostrově, ale také pod jeho vedením došlo v roce 2014 k osazení viklanu do jeho původní pozice. Viklan je krásně propojený s Matkou i Universem a pokud přijdete jak na to, prosím velmi citlivě a s pokorou. Pak už půjde vše jak po másle. A věřte, tento zážitek a prožitek vám dlouho zanechá úsměv, nejen na tváři. A nezapomeňme poděkovat, než se vydáme po NS dále.

V Krtských skalách byla již od první poloviny 17. století těžena kvalitní žula. K největšímu rozmachu v těžbě pak dochází ke konci 19. století, kdy je zde provozováno několik lomů zásobujících tímto kamenem mnohé stavby v okolí i v Praze. Díky těmto aktivitám byly mnohé přírodní útvary a aktility zničeny, poškozeny a znehodnoceny. I přes to nám může tato oblast nabídnout mnohé i dnes. Jezírka ve vodou zatopených lomech a u vrcholové kóty pak nádherný kámen, původně asi v horizontální, nyní ve svislé poloze, nazývaný Boží kámen, nebo Boží skála, či spíše a lépe Dračí oko (další Boží kámen se nalézá nedaleko u obce Soseň - viz.web.) Část kamene chybí, ale pokud požádáte místní astrální bytost o jeho doplnění a sami přidáte srdce k dílu, můžete vnímat krásu propojení a harmonie, nejen nahoru a dolu, ale i zleva doprava. Soulad a řád všech principů, zde přes tento kámen, Dračí oko, rentgen, co všechno vidí. Ke kameni se pak váže pověst o osiřelých dětech, které zde na to tomto místě byly vždy nasyceny a obdarovány...no prostě Boží kámen.

Legendy hovoří nejen o trpaslících, kteří zdejší prostor obývaly a byli zvukem zvonu kostela vyhnáni, ale i o čertech, kteří se zde snažili škodit. Jedním zastavením na NS je tzv. Čertův kámen s údajným otiskem čertova kopyta. Možná i proto a pro lepší dozor nad touto oblastí byl v obci Krty v r. 1682 postaven ranně barokní kostel zasvěcený sv. Vojtěchovi. Ale jak je to vše doopravdy se budete muset zeptat sami, třeba těch dvou plastik světců stojících před místním kostelem, Vojtěcha a Prokopa.

Hřejivý podzim.

Petr a Vlaďka

 

 

Jesenický (Krtský) viklan
Info cedule
Dětská radost
Jezírka v lomech
Krty
Boží kámen
Dračí oko
Čertův kámen
Kdo se ptá, ten vede
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart