Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Králík - Zajíc 

Archetypální energie a síly Matky Země

Svět živé přírody začal přitahovat lidskou pozornost a představivost mnohem dříve, než se první lidé usadili v jeskyních. Náš úhel pohledu na svět symbolicky i doslova formuje flóra a fauna, jenž nás obklopuje. Proto byliny, rostliny, stromy a stejně i zvířata, nejen jako nositelé obživy, symbolizují plodnost, hojnost, smrt i obnovu a věčný cyklus života. Objevují se tak nejen v lidových tradicích, mýtech i legendách a záleželo vždy na místě a dané společnosti, jak je vnímala a uctívala. Někdy si tak vnitřní podstata i energie mohli zdánlivě odporovat, nebo se měnit s ročním obdobím a zeměpisnou polohou.

Králík-Zajíc Obratní a ostražití učitelé bdělosti. Síla plodnosti a znovuzrození.

Hbitá, rychlá a ostražitá zvířata spojovaná s Měsícem, Lunou a plodností. Králík v křesťanství představuje symbol bdělosti a úniku před pokušením i opětovné znovuzrození. Chytrák a hrdina Zajíc v Evropě zas doprovázel čarodějnice. Na Východě je vnímán jako předchozí inkarnace Buddhy. Pro Indiány znamená zvířecího stvořitele. Staří Hebrejci ho považovali zas za nečistého pro svůj necudný život. V egyptských hieroglyfech je spojen s pojmem „bytí". V Číně je dodnes jedním z dvanácti astrologických znamení a ti, kteří se v něm narodili jsou obdařeni schopností ovládat lunární energii. Oba je můžeme nejčastěji spatřit při rozednění a za soumraku, kdy nejvíce působí síly nadpřirozeného světa a lidé věřili, že tato dvě zvířata je tam můžou dovést. Ale ten příběh od Lewise Carrolla o holčičce jménem Alenka, jejím průvodci Bílém králíku a cestě do krajiny divů, dolů pod zem, jistě znáte.

Tyto síly a energie jsou spojeny s druhou čakrou zvanou Svadištána (sladkost), která je barvy oranžové a nalezneme ji v oblasti křížové kosti nad pohlavními orgány. Umožňuje rozmnožování, novou tvorbu či zrození nového života. Souvisí s tvůrčí životní energií a smyslností, s ženskou a mužskou polaritou s aspektem Slunce a Měsíce. Zdravá sexualita pak představuje smyslové a tělesné radosti života. V přírodě pak měsíční svit, či tekoucí vodu. Tělesné vědomí, tvořivost, síla plodnosti, vitalita a radost ze života, to jsou ty správné léčivé energie. Spojené s pokorou, úctou a radostí dělají zázraky.

„Vyvinout z naprosté nehybnosti velkou rychlost. Běžet rychle, ale občas a včas se zastavit. Nehopsat, ale jít životem krok za krokem. Využívat příležitostí i výhod, které se naskytnou jen v krátkém okamžiku. Číst znamení kolem nás. Správně se naladit a reagovat na lunární cyklus v životě". To vše je učení silových zvířat, Králíka a Zajíce.

Automatická kresba ať je Vám pomocníkem při cestě za poznáním, moudrostí a energiemi těchto silových zvířat.

Klidné dny.  

Petr a Vlaďka          

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart