Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Slezská zastavení - Mosty u Jablunkova

Studánka svaté Hedviky a Baletka

Slezsko je historická část země (hlavní město bylo ve Vratislavi), která dnes zasahuje na území tří států. Ta větší část leží v Polsku, menší v Česku a Německu. Od roku 1335 do roku 1742 spadalo Slezsko pod České království. Po válkách o rakouské následnictví připadlo r. 1742 Prusku. Svatá Hedvika Slezská (1174-1243) se narodila v Bavorsku a patří k nejvýznamnějším světicím a patronkám, ochranným a pomocným energiím této historické země. Zakládala kláštery, nemocnice a domy, kde byli ošetřováni chudí a nabízena pomoc potřebným. Konala zázraky, léčila slepé, měnila vodu ve víno, obdobně jako Ježíš Kristus. Společně s českou kněžnou Anežkou Přemyslovnou založila benediktinský klášter ve Wahlstattu. V roce 1203 pak zakládá sama první ženský cisterciánský klášter na území Slezska v Třebnici (Trzebnica) nedaleko od Vratislavi, kde také později r. 1243 umírá. Klášter se stal vzdělávacím a duchovním centrem, kam panovníci z širého okolí posílali své dcery. Toto místo se tak postupem času stává jedním z nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším poutním místem Polska až do dnešních dnů. Svatořečena papežem byla Hedvika Slezská již 24 let po své smrti, v roce 1267. Celý svůj život chodila bosa a snažila se o zmírnění chudoby a utrpení bližních k čemuž použila celé své bohatství, to hmotné i to duchovní.

Dnes se vydáme do nejvýchodnějšího českého cípu Slezska k Mostům u Jablunkova. V příhraniční osadě nalezneme kostel sv. Hedviky. My se ale od něj vydáme západním směrem (viz. přiložená mapa) ke dvěma překrásným studánkám s úžasnou, léčivou a sdílnou vodou, ke studánce U svaté Hedviky a k nedalekému prameni jménem Baletka. Překrásná místa hovořící o spolupráci člověka s člověkem, člověka s přírodou a se všemi jejími přírodními i astrálními obyvateli. Vody nesoucí archetypální síly, energie a poselství matky Země, harmonii, lásku, čistotu i tajemství zeleného Draka, včetně zázraků impulsů života i odkazů a dědictví sv. Hedviky Slezské. Síly, které nás povzbudí, rozveselí a mnohdy i roztancují.

Živel vody vzešel z duchovního principu a stejně jako živel ohně působí ve všem. Ze zákonů stvoření by ohnivý princip sám o sobě nemohl obstát, kdyby v sobě neobsahoval vodní protipól. Tyto dva živly - elementy, jsou základními a hlavními principy, jimiž bylo vše stvořeno. Voda i oheň, jako dvě protichůdné polarity jednoho ve dvou.

Klidné Adventní dny.  Petr, Vlaďka a Jirka

Mapa míst
Hedwig von Schlesien
U svaté Hedviky
Kontinuita a vědomí
Svatá Hedvika Slezská
A jdeme dál...
Tady...
Baletka
Harmonie a rovnováha
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart