Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Krejčík na Ještědu

• Ještědsko-kozákovský hřbet •

Ještědsko-kozákovský hřbet tvoří jakési pomyslné hraniční území mezi Lužickými a Jizerskými horami s dvěma koncovými strážními body. Na jihovýchodě to je vrch Kozákov (744 m) a na severozápadě pak vrch Ještěd (1012 m), kde byla v letech 1932-1933 vybudována lanová dráha a v letech 1966-1973 vystavěn známý vysílač s rozhlednou a hotelem s restaurací. Díky všem těmto narušujícím lidským činnostem se původní prastaré přírodní energetické místo z vrcholové partie trochu přestěhovalo. A jelikož lidský rozum nedokáže obsáhnout všechny záměry vesmírného vědomí, nemůžeme ani mi soudit a posuzovat co je špatné a co dobré, neboť vše má svůj skrytý smysl a význam.

Lidé mu říkají Krejčík. Jedná se o 12 m vysoký osamocený skalní křemencový útvar stojící pár metrů pod vrcholem Ještědu. Křemenec je usazená hornina která vznikla z původních písků a pískovců prokřemeněním (silicifikací) a pevným spojením a propojením zrn. Je minimálně porézní, všesměrná stavba mu dodává houževnatost, pevnost a tvrdost. Často se používal k výrobě dlažebních kostek, či jako vyzdívky ve vysokých pecích. A takový je i ten náš Krejčík na Ještědu, silný a pevný ve svém postavení a své roli. Patří k hlavním strážcům města Liberce a zajišťuje komunikaci s „příhraničím", podobně jako ten lidský vysílač nad jeho hlavou. Propojuje síly a principy ve všech směrech pod patronací universální harmonie. A zůstane-li vám v srdci, stejně jako nám, už nikdy nespatříte Ještěd ☺.

Na druhé straně od Krejčíka pak může zaujmou „intuitivní" socha Dítěte z Marsu a její ztvárněné přirození, které dává jistou kontinuitu s energií plodností a propojení všeho a všech v jednom celku, jednom Vesmíru, jedné Zemi. Jasnou zprávu o tom, že oddělenost neexistuje.

Krejčík spokojeně mrká a ukazuje severně-východním směrem, necelých deset kilometrů vzdušnou čarou, směrem na Dračí vrch (676 m), tak zas někdy příště.

„Kdo hledá, ať nepřestává, dokud nenalezne...".

Krásné májové dny.

Petr a Vlaďka

Krejčík na Ještědu
Strážce Liberce
V celé své síle...
A kráse...
Děkujeme Matko a Otče
Dítě z Marsu
Loučení s kamarádem
Už nespatříte Ještěd
Leží na svahu
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart